Sie sehen die Flagge von Österreich

BMD
Österreich

Sie sehen die Flagge von Deutschland

BMD
Deutschland

Sie sehen die Flagge der Schweiz

BMD
Schweiz

Sie sehen die Flagge von Ungarn

BMD
Magyarország

Sie sehen die Flagge der Slowakei

BMD
Slovensko

Sie sehen die Flagge von Tschechien

BMD
Česko

Sie sehen die englische Flagge

BMD
International

Sie sehen die Flagge der Slowakei SK
Vyhľadaj

Vzdelávacie videá pre rýchly prehľad

Pomocou nášho neustále rastúceho Video portálu BMD Vás podporíme pri jednoduchom osvojovaní si fundovaných vedomostí o našom softvére za pár minút. V krátkych sekvenciách Vás prevedieme procesmi a vysvetlíme Vám súvislosti a možnosti nastavení.

 

Pomocou vzdelávacieho videa rýchlo a bezpečne zvládnuť ročné prevzatie v NTCS FIÚČ
Mit dem Lernvideo schnell und sicher durch die Jahresübernahme in der NTCS FIBU


Vzdelávacie videá sú z viacerých dôvodov zaujímavé:

  1. Každé video obsahhuje presne JEDNU tému - krátko a stručne.
  2. Dostupné 24 hodín - neviažete sa na žiadne časy Hotline a neexistuje čakacia doba.
  3. Spustiteľné na počítači, notebooku alebo tablete ako napr. iPad. Potrebujete iba Vaše číslo zákazníka a Vaše vstupné heslo.
  4. Bez dodatočných poplatkov - vzdelávacie videá sú zahrnuté v zmluve o údržbe.
  5. Možnosť opakovania a pozastavenia hocikedy.
  6. Veľký vzdelávací potencál -  spojenie obrazu a zvuku je najlepšou kombináciu, aby ste sa mohli dobre vzdelávať.
  7. Kombinácia našej Pomoci BMD a vzdelávacich videí je tiež ideálnou podporou pri zapracovávaní nových spolupracovníkov!

Vzdelávacie videá je možné spustiť viacerými spôsobmi:

1. V NTCS: v sivom ?-menu → Vzdelávacie video k balíčku:

Lernvideos zum Paket

2. V Pomoci BMD spoznáte odkaz k vzdelávaciemu videu podľa symbolu kamery: Lernvideo

3. Prostredníctvom ClientsInfo: V každom balíčku nájdete možnosť spustenia vzdelávacích videí.

Vzdelávacie videá za balíček vo Video portály BMD
Lernvideos pro Paket im BMD Videoportal

BMD Business Solutions s.r.o.

Suché Mýto 1

SK-81103 Bratislava

+421 220 861 990

bratislava@bmd.com

Partner
Partner SKDP

Follow us

Folgen Sie uns auf Facebook
Folgen Sie uns auf Xing
Folgen Sie uns auf LinkedIn
Folgen Sie uns auf YouTube
Folgen Sie uns auf Kununu
Folgen Sie uns auf Instagram