Sie sehen die Flagge von Österreich

BMD
Österreich

Sie sehen die Flagge von Deutschland

BMD
Deutschland

Sie sehen die Flagge der Schweiz

BMD
Schweiz

Sie sehen die Flagge von Ungarn

BMD
Magyarország

Sie sehen die Flagge der Slowakei

BMD
Slovensko

Sie sehen die Flagge von Tschechien

BMD
Česko

Sie sehen die englische Flagge

BMD
International

Sie sehen die Flagge der Slowakei SK
Vyhľadaj

Pomoc BMD

Pomoc BMD je Váš nepostrádateľný informačný nástroj pri všetkých témach okolo BMD NTCS. Nezáleží na tom, či práve s BMD NTCS začínate, alebo už ste dlhoročný profesionál - často sa vyskytujú nové obsahy a teda aj nové funkcionality na objavenie. To všetko pomocou troch vstupných bodov.

 

Pre začiatočníkov sa ponúkajú Prvé kroky. Tu nájdete metodicky spracované informácie napr. o finančnom účtovníctve. Čo musím vopred premyslieť (štandardné osnovy účtov atď.)? Ktoré údaje musím založiť, ktoré nastavenia môžem zvoliť? Ako môžem prevziať údaje z iného systému? Ako môže vyzerať môj pracovný proces? Aké mám možnosti vyhodnotenia?


Témy Vám naopak ponúkajú prehľad pokročilých pracovných procesov. Tu Vás sprevádzame všetkými procesmi a vyvolaniami programu, ktoré sú napr. potrebné v rámci ročného prevzatia alebo platobného styku.

Ako doplnok obdržíte v jednotlivých bodoch menu detailný poopis funkcionalít vyvolania menu. Zistíte, na čo slúži jednotlivý bod menu, ktoré vyvolania funkcií sú možné, ktoré výtlačky sú k dispozícii atď.
 

Voľný výber

Naše tri rôzne dokumentačné a vstupné body pre Vás znamenajú, že sa môžete rozhodnúť, z ktorého východiskového bodu chcete vyvolať informácie. Samozrejme sú naše obsahy medzi sebou prepojené pomocou odkazov, aby ste hocikedy mali možnosť prístupu na iné obsahy.

Okrem toho Pomoc BMD ponúka všetky vymoženosti moderného informačného systému na základe internetu. Modré, podčiarknuté texty obsahujú odkazy, ktoré Vás okamžite vedú ďalej:

Podporujeme samozrejme aj Váš individuálny spôsob práce: využite plnotextové vyhľadávanie, súčasne si otvorte viacero pomocných dokumentov, tlačte dokumenty, ukladajte vo formáte PDF atď. Využite aj nasledovné skratky:

CTRL+ F
Hľadať heslo vrámci aktuálneho dokumentu.

CTRL+ P
Tlač aktuálneho dokumentu.

CTRL+ SHIFT+ P
Ukladanie aktuálneho dokumentu vo formáte PDF.

F2
Obsah: Aktivujte vľavo ikonu navigovania v štruktúrach dokumentov orientovaných na balíčky.

F4    
Vyhľadávanie: prehľadávajte všetky pomocné obsahy BMD podľa želaného hesla.

F9
Obľúbené: Pre rýchly prístup na často potrebné pomocné dokumenty máte k dispozícii správu obľúbených položiek prostredníctvom ikony Obľúbené (F9).

Aj počas pracovania v BMD NTCS si hocikedy privolajte pomoc stlačením klávesy:

F1
Ak práve evidujete údaje, vyvolajte klávesou F1 pomoc k aktuálnemu poľu.

SHIFT+ F1
Pomocou tejto kombinácie kláves vyvoláte pomoc k aktuálnemu poľu (bod menu) a rozvetvite potom popisy všetkých funkcií.

Pomoc BMD: vyvolateľná pohodlne priamo z programu
Die BMD Hilfe: Bequem direkt aus dem Programm aufrufbar

BMD Business Solutions s.r.o.

Suché Mýto 1

SK-81103 Bratislava

+421 220 861 990

bratislava@bmd.com

Partner
Partner SKDP

Follow us

Folgen Sie uns auf Facebook
Folgen Sie uns auf Xing
Folgen Sie uns auf LinkedIn
Folgen Sie uns auf YouTube
Folgen Sie uns auf Kununu
Folgen Sie uns auf Instagram