Sie sehen die Flagge von Österreich

BMD
Österreich

Sie sehen die Flagge von Deutschland

BMD
Deutschland

Sie sehen die Flagge der Schweiz

BMD
Schweiz

Sie sehen die Flagge von Ungarn

BMD
Magyarország

Sie sehen die Flagge der Slowakei

BMD
Slovensko

Sie sehen die Flagge von Tschechien

BMD
Česko

Sie sehen die englische Flagge

BMD
International

Sie sehen die Flagge der Slowakei SK
Vyhľadaj

FAQ: Frequently Asked Questions

Denne sú naši spolupracovníci v podpore konfrontovaní so stovkami otázok. Tieto otázky vyhodnocujeme a zdostupňujeme otázky a naše odpovede na ne vo FAQ (Frequently Asked Questions)!

Existuje viacero možností ako vyvolať FAQ:

1. V NTCS
V NTCS: v sivom  ?-menu - FAQ k balíčku:

FAQ zunm Paket

2. V Clientsinfo
Vstup prostredníctvom Clientsinfo: FAQ nájdete v Clientsinfo. Vyvolajte ich buď hneď tu, alebo pomocou automatického prihlásenia zo Štartu BMD.

BMD Business Solutions s.r.o.

Suché Mýto 1

SK-81103 Bratislava

+421 220 861 990

bratislava@bmd.com

Partner
Partner SKDP

Follow us

Folgen Sie uns auf Facebook
Folgen Sie uns auf Xing
Folgen Sie uns auf LinkedIn
Folgen Sie uns auf YouTube
Folgen Sie uns auf Kununu
Folgen Sie uns auf Instagram