Sie sehen die Flagge von Österreich

BMD
Österreich

Sie sehen die Flagge von Deutschland

BMD
Deutschland

Sie sehen die Flagge der Schweiz

BMD
Schweiz

Sie sehen die Flagge von Ungarn

BMD
Magyarország

Sie sehen die Flagge der Slowakei

BMD
Slovensko

Sie sehen die Flagge von Tschechien

BMD
Česko

Sie sehen die englische Flagge

BMD
International

Sie sehen die Flagge der Slowakei SK
Vyhľadaj

Projektová organizácia služby

Individuálny pIán zavedenia

Na základe dlhoročných skúseností so zavádzaním softvéru má firma BMD vypracovaný štandardizovaný implementačný plán. Uvedený plán projektu je doplnený o Vaše individuálne požiadavky ešte na jeho začiatku. Kombinácia osvedčeného štandardu a pružného prispôsobenia sa na Vaše požiadavky, Vám umožní rýchle a cenovo nenáročné vypracovanie Vášho plánu zavedenia softvéru.
 

Trvalý prehľad prostredníctvom projektového monitoringu

Okamžite sa stanovia ešte v počiatočnej fáze projektu Vaše individuálne požiadavky (ciele, prostredie, riziká, …), ktoré budú zakotvené v príručke projektu.
Uvedené zadania resp. úlohy slúžia projektovému tímu ako určujúca línia, podľa ktorej sa riadia všetky rozhodnutia týkajúce sa projektu.
Pomocou periodického projektového controllingu sa včas dokážu identifikovať prípadné odchylky, dohodnú a zdokomuntujú sa následne opatrenia.
Všetko sa zabezpečí práve prostredníctvom BMD projektového manažmentu a umožňuje  360 stupňový pohľad na projekt s minimom vynaložených nákladov.
 

Jednoznačné kompetencie a právomoci

Podľa hesla: „ Jedna úloha, jeden zodpovedný“ sa rozdelí zavedenie softvéru do jednotlivých úloh a každá úloha bude pridelená zodpovednému pracovníkovi. Okrem uvedeného sa objasnia úlohy jednotlivých spolupracovníkov a stanovia sa tzv. „pravidlá hry“ pre prácu s projektom.
Na základe tejto skutočnosti sa vytvorí pracovná skupina všetkých, ktorí sú s projektom spojení (zástupcovia zákazníka, externí i vlastní BMD pracovníci).

Štandardizované pracovné postupy pre implementáciu softvéru

Pre implementáciu softvéru bolo vytvorené množstvo jednotlivých postupov, ktoré boli prispôsobené Vašim potrebám. Zdokumentovanie uvedených postupov sa nachádza v projektovej príručke, ktorá sa priebežne aktualizuje (vzor priručky pre projekt Vám radi poskytneme v našom oddelení predaja).
Vďaka uvedenému pracovnému postupu je možný celkový prehľad vývoja projektu.

Sledovanie rozpočtu na daný projekt

Zavedenie softvéru je úspešné len v tom prípade, ak sa dodržiava aj jeho rozpočet. Toto je dôležité pre včasné stanovenie možných odchyliek od plánovaného rozpočtu. Tieto sa stanovia prostredníctvom plánovaných hodín, ďalej kontrolou skutočne vynaložených hodín a odhadovaných nákladov na celý projekt až po jeho ukončenie.
Aj tieto zásahy zo strany BMD projektového manažmentu pomáhajú kedykoľvek a efektívne ovplyvňovať priebeh a ďalší vývoj projektu.

Pri všetkých uvedených bodoch je zákazník stredobodom našej pozornosti, podľa hesla:

Pohľad zákazníka je pre nás najdôležitejší, jeho potreby sú pre nás prvoradé a úplne spokojní sme až v momente, keď to isté môže potvrdiť aj náš zákazník!

BMD Business Solutions s.r.o. | Suché Mýto 1 | SK-81103 Bratislava | +421 220 861 990 | bratislava@bmd.com

partner

skdp.skPoužívaním našich stránok vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie. | Ochrana údajov