Sie sehen die Flagge von Österreich

BMD
Österreich

Sie sehen die Flagge von Deutschland

BMD
Deutschland

Sie sehen die Flagge der Schweiz

BMD
Schweiz

Sie sehen die Flagge von Ungarn

BMD
Magyarország

Sie sehen die Flagge der Slowakei

BMD
Slovensko

Sie sehen die Flagge von Tschechien

BMD
Česko

Sie sehen die englische Flagge

BMD
International

Sie sehen die Flagge der Slowakei SK
Vyhľadaj

Ponúkajte služby Cloud sami

Služby Cloud – od BMD daňového poradcu ku klientovi

Ako daňový poradca mate možnosť ponúknuť služby BMD Cloud aj Vašim zákazníkom. Vždy budete mať k dispozícií aktuálny stav všetkých podkladov a dokladov. Pomocou pripojenia vzdialenej plochy máte možnosť poskytnúť NTCS program Vašim klientom. Technické požiadavky pre nasadenie sú spresnené v terminálovom serveri Windows.

Technické požiadavky

Technické požiadavky pre nasadenie sú spresnené v terminálovom serveri Windows.
Program NTCS je možné poskytnúť Vašim klientom pomocou pripojenia vzdialenej plochy.
 

Prevádzka bez teminálového servera Windows nie je možná (to znamená, že NTCS Client nie je možné spustiť priamo pomocou pripojenia VPN) – prenos medzi databázou serveru a Clientom musí byť širokopásmový a obnášať minimálne 100 Mbit (odporúča sa 1Gbit).
 

Za každého klienta sú potrebné nasledovné licencie Microsoft:

To znamená, že je potrebné získať zodpovedajúce licencie Microsoft pre každého klienta, ktorý má prístup.

Klient musí mať bezpečný spôsob prístupu na terminálový server. Za týmto účelom je možné napríklad vopred vybudovať zabezpečené VPN pripojenie alebo zdostupniť pripojenia vzdialenej plochy prostredníctvom zašifrovanej webovej stránky (portál SSL). Predpokladom je širokopásmové internetové pripojenie s pevnou, verejnou IP adresou. Za každého aktívneho klienta musí byť počítané s rozsahom prenosu cca. 200Kbit až 250Kbit (nahrávanie a sťahovanie).
 

Je potrebné na terminálovom serveri obmedziť klienta tak, aby bol schopný spustiť iba program NTTCS. Príslušný používateľ nesmie mať prístup k iným programom alebo internej sieti! Preto je nutné zaviesť príslušné bezpečnostné opatreniia už na úrovni operačného systému a obmedziť prístupové oprávnenia klienta.
 

Každému klientovi, ktorému sa zdostupní NTCS, musí byť prenajatá licencia pripojenie vzdialenej plochy a licencia Windows User. Dodatočne je potrebné prenajať licenciu SQL-Client.
Terminálový server by mal byť server určený iba pre klienta. Tento by mal byť nainštalovaný v demilitarizovanej zóne. Výhodou je, že terminálový server bude izolovaný od interných používateľov a aplikácii ako i oddelený od internej siete.
Na tomto terminálovom serveri sa nainštaluje NTCS Client, ktorý sa spojí s internou databázou. Sieťové prepojenie medzi terminálovým serverom (v demilitarizovanej zóne) a databázovým serverom by malo obnášať minimálne 100Mbit (lepšie by bolo 1Gbitové sieťové pripojenie).

Technicky by bolo tiež možné nechať interných požívateľov a klientov pracovať na jednom spoločnom (internom) terminálovom serveri, čo ale neodporúčame, lebo sa tým pádom zvyšuje riziko.

Terminálový server je nutné spojiť s Active Directory, aby bolo možné zobraziť potrebné oprávnenia v systéme súborov.
Klienti ASP sa založia pri zriadení ako používateľské objekty v Active Directory a sú definovaní v rôznych skupinách Active Directory ako členovia.
Klienti ASP musia vlastniť oprávnenie na prihlásenie na terminálový server a mali by byť pomocou Active Directory skupinových smerníc obmedzení, aby bolo možné spustiť iba NTCS.

Prevádzkuje sa terminálový server v demilitarizovanej zóne, musia byť otvorené nasledovné porty k databázovým serverom (v prípade, že databázový server funguje podľa štandardných konfigurácií):

Dodatočne je možné na terminálovom serveri prevádzkovať klientsku platformu BMD.COM.
 

Nasledovný náčrt znázorňuje štruktúru:


BMD in der Cloud - NTCS für Klienten

V prípade, že máte záujem ponúknuť NTCS Vášmu klientovi, obráťte sa na náše oddelenie predaja. Technika BMD Vás potom samozrejme podporí, aby bolo zaručené úspešné zavedenie.

BMD Business Solutions s.r.o. | Suché Mýto 1 | SK-81103 Bratislava | +421 220 861 990 | bratislava@bmd.com

partner

skdp.skPoužívaním našich stránok vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie. | Ochrana údajov