Sie sehen die Flagge von Österreich

BMD
Österreich

Sie sehen die Flagge von Deutschland

BMD
Deutschland

Sie sehen die Flagge der Schweiz

BMD
Schweiz

Sie sehen die Flagge von Ungarn

BMD
Magyarország

Sie sehen die Flagge der Slowakei

BMD
Slovensko

Sie sehen die Flagge von Tschechien

BMD
Česko

Sie sehen die englische Flagge

BMD
International

Sie sehen die Flagge der Slowakei SK
Vyhľadaj

Ponúkajte služby Cloud sami

Služby Cloud – od BMD účtovnej kancelárie ku klientom

Ako účtovná kancelária máte možnosť ponúknuť služby BMD Cloud aj Vašim klientom. Vždy budete mať k dispozícií aktuálny stav všetkých podkladov a dokladov. Pomocou pripojenia vzdialenej plochy máte možnosť poskytnúť program NTCS Vašim klientom. Základnou požiadavkou pre nasadenie je Windows terminálový server.

Technické požiadavky

Základnou požiadavkou pre nasadenie je terminálový server s Windowsom.
Program NTCS je možné poskytnúť Vašim klientom pomocou pripojenia vzdialenej plochy.
 

Prevádzka bez teminálového servera s Windowsom nie je možná (to znamená, že NTCS Client nie je možné spustiť priamo pomocou pripojenia VPN) – prenos medzi databázovým serverom a Clientom musí byť širokopásmový a obnášať minimálne 100 Mbit (odporúča sa 1 Gbit).
 

Pre každého klienta sú potrebné nasledujúce licencie Microsoft:

To znamená, že pre každého klienta, ktorý má prístup, je potrebné zakúpiť príslušné Microsoft licencie.

Klient musí mať bezpečný spôsob prístupu na terminálový server. Pre tento účel je možné napríklad vopred nakonfigurovať zabezpečené VPN pripojenie alebo poskytnúť služby pripojenia vzdialenej plochy prostredníctvom zašifrovanej webovej stránky (portál SSL). Predpokladom je širokopásmové internetové pripojenie s pevnou, verejnou IP adresou. Za každého aktívneho klienta je potrebné počítať s rozsahom prenosu cca. 200 Kbit až 250 Kbit (upload a download).

Na terminálovom serveri je potrebné obmedziť klienta tak, aby bol schopný spustiť iba program NTCS. Príslušný používateľ nesmie mať prístup k iným programom alebo internej sieti! Preto je nutné zaviesť príslušné bezpečnostné opatrenia už na úrovni operačného systému a obmedziť prístupové oprávnenia klienta.

Každému klientovi, ktorému sa sprístupní NTCS, musí byť prenajatá licencia pripojenia vzdialenej plochy a licencia Windows User. K tomu je potrebné prenajať ešte licenciu SQL-Client.
Takto používaný terminálový server by mal byť samostatný dedikovaný server, určený iba pre klientov. Mal by byť nainštalovaný v demilitarizovanej zóne. Výhodou tejto konfigurácie je, že terminálový server bude fungovať izolovane od interných používateľov a aplikácii a taktiež od internej siete.
Na tomto terminálovom serveri sa nainštaluje NTCS Client, ktorý sa napojí na internú databázu. Sieťové prepojenie medzi terminálovým serverom (v demilitarizovanej zóne) a databázovým serverom by malo byť minimálne 100 Mbit (lepšie by bolo 1 Gbitové sieťové pripojenie).

Technicky by bolo tiež možné nechať interných požívateľov a klientov pracovať na jednom spoločnom (internom) terminálovom serveri. To však neodporúčame, nakoľko sa touto konfiguráciou zvyšuje riziko.

Terminálový server je nutné spojiť s Active Directory, aby bolo možné zobraziť potrebné oprávnenia v systéme súborov.
Klienti ASP sa založia pri zriadení ako používateľské objekty v Active Directory a sú definovaní ako členovia v rôznych skupinách Active Directory.
Klienti ASP musia mať oprávnenie na prihlásenie na terminálový server a mali by byť pomocou skupinových smerníc Active Directory obmedzení, aby mohli spustiť iba NTCS.

Ak terminálový server funguje v demilitarizovanej zóne, musia byť otvorené nasledujúce porty k databázovému serveru (v prípade, že databázový server funguje v štandardnej konfigurácii):

Na terminálovom serveri je tiež možné prevádzkovať klientskú platformu BMD.COM.
 

Nasledujúca schéma znázorňuje štruktúru:


BMD in der Cloud - NTCS für Klienten

V prípade, že máte záujem ponúknuť NTCS Vášmu klientovi, obráťte sa na náše oddelenie predaja. BMD Technika Vám potom samozrejme pomôže, aby bolo zaručené úspešné zavedenie.

BMD Business Solutions s.r.o.

Suché Mýto 1

SK-81103 Bratislava

+421 220 861 990

bratislava@bmd.com

Partner
Partner SKDP

Follow us

Folgen Sie uns auf LinkedIn
Folgen Sie uns auf YouTube