Sie sehen die Flagge von Österreich

BMD
Österreich

Sie sehen die Flagge von Deutschland

BMD
Deutschland

Sie sehen die Flagge der Schweiz

BMD
Schweiz

Sie sehen die Flagge von Ungarn

BMD
Magyarország

Sie sehen die Flagge der Slowakei

BMD
Slovensko

Sie sehen die Flagge von Tschechien

BMD
Česko

Sie sehen die englische Flagge

BMD
International

Sie sehen die Flagge der Slowakei SK
Vyhľadaj

Fakty o systéme BMD Cloud

Naše výpočtové stredisko sa nachádza v Telekom Austria (A1) v centre Linz/ Horné Rakúsko. Dáta vo výpočtovom stredisku sú chránené prostredníctvom oprávnení NTFS proti neoprávnenému prístupu. Prístup k dátam sa (na prianie) príslušne zaznamenáva. Záloha dát prebieha zašifrovane, takže nie je možné čítať zväzky bez oprávnenia.

Výpočtové stredisko je chránené kontrolou prístupov. Serverová miestnosť  a prístup k nej je neustále strážený bezpečnostnou službou Telekom (dodatočné kamerové záznamy). Celé výpočtové stredisko disponuje dvomi oddelenými elektrickými obvodmi, na ktoré sú bezpečne napojené všetky prístroje. Ďalej je dodávka prúdu zaistená neprerušiteľným zdrojom napájania a núdzovým napájacím zdrojom.

Výpočtové stredisko disponuje aj automatickým hasiacim zariadením so špeciálnym plynom, ktorý je pre hardvér podľa možností čo najbezpečnejší. Dáta sú uložené na bezpečne založenom systéme Storage (systém HP 3Par Storage s bezpečnostnými kontrolami, sieťovými zdrojmi, systémom Raid, bezpečnostnou pamäťou).

Zálohovanie na pevný disk prebieha viackrát denne (Shadow Copies – každé tri hodiny). Dodatočne sa raz za deň vyhotoví záloha celej oblasti. Údaje z posledných štyroch týždňov sú dostupné hocikedy. Raz za mesiac sa všetky súbory údajov uschovajú na externú (zašifrovanú) páskovú jednotku do trezoru mimo výpočtového strediska. Zálohovnania sa uschovávajú minimálne sedem rokov, aby bol umožnený prístup aj k starším súborom údajov.
Na všetkých systémoch je nainštalovaný aktuálny antivírusový program (Trendmicro). Celé výpočtové stredisko je chránené pred neoprávneným prístupom  zabezpečným firewall cluster (checkpoint). V Rakúsku je možné vybudovať pomcou tzv. MPLS vedenia firmy Telekom zabezpečné spojenie (je to ,súkromná“ sieť Telekomu Rakúsko).

Celé výpočtové stredisko je nastavené na najvyššiu úroveň bezpečnosti pri výpadku. Využívajú sa SQL cluster a fileserver cluster. Prirodzene Vám je k dispozícii zodpovedajúce množstvo terminálových serverov v serverovej farme. Všetky prepínače (switches) sú takisto bezpečene nastavené a prostredníctvom RST (Rapid Spanning TREE Protokoll) zodpovedajúco konfigurované proti výpadkom.

BMD Business Solutions s.r.o. | Suché Mýto 1 | SK-81103 Bratislava | +421 220 861 990 | bratislava@bmd.com

partner

skdp.skPoužívaním našich stránok vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie. | Ochrana údajov