Sie sehen die Flagge von Österreich

BMD
Österreich

Sie sehen die Flagge von Deutschland

BMD
Deutschland

Sie sehen die Flagge der Schweiz

BMD
Schweiz

Sie sehen die Flagge von Ungarn

BMD
Magyarország

Sie sehen die Flagge der Slowakei

BMD
Slovensko

Sie sehen die Flagge von Tschechien

BMD
Česko

Sie sehen die englische Flagge

BMD
International

Sie sehen die Flagge der Slowakei SK
Vyhľadaj

Systémové nastavenia internetových produktov BMD

| Technik Systemvoraussetzungen

Nasledujúce nastavenia musia byť splnené pre používanie interných produktov BMD (BMD.COM, online uchádzanie, internetová evidencia výkonov, BMD.mobile/mobilná aplikácia atď):

 • Windows 2008 R2 SP1 server (x64), Windows 2012 server (x64), Windows 2016 server (x64)
 • Internetové produkty sú podporované aj internetovým vydaním operačných systémov (Pozor! Na serveri musí byť potom nainštalovaný výlučne tá internetová časť. Dodatočne je potrebná určitá databáza serveru)
 • Úložný priestor minimálne 4GB (po Windows 2008 R2 server)
 • Úložný priestor minimálne 6GB (od Windows 2012 server)
 • CPU >= Intel Core i3 v1
 • Internetový server musí byť dostupný cez oficiálnu adresu (napr. bmdcom.bmd.at alebo cez verejnú IP adresu)
 • Internetový server by mal byť dostupný zakódovaným SSL pripojením (https - port 443). K tomu potrebný certifikát musí byť nainštalovaný zákazníkom.
 • Internetový server musí mať prístup do databázy BMD (ak je táto prevádzkovaná v demilitarizovanej zóne musia byť uvoľnené porty SQL).
 • V zásade je možné prevádzkovať internetovú evidenciu na tom istom serveri, na ktorom sa nachádza aj databáza BMD. Z bezpečnostných dôvodov sa ale odporúča vlastný server.
 • V 64 bitovom operačnom systéme musí byť  IIS prepnutý do režimu kompatibility – v tomto režime sa môže stať, že existujúce 64 bitové aplikácie na IIS nebudú fungovať (napr. WSUS 64 bit). Preto odporúčame na tomto serveri nespúšťať žiadne iné aplikácie IIS.
 • Internetová aplikácia je schopná spracovať súčasne až 30 užívateľov. Ak sú potrební viacerí paralelní užívatelia, musí byť zriadené adekvátne vyvažovanie záťaže (s viacerými internetovými aplikáciami).  Prosím skontaktujte sa preto s technikou BMD: technik@bmd.at
 • Vo funkcii Client sa odporúča aktuálny prehliadač Microsoft Edge alebo Google Chrome. Iné prehliadače sa netestujú a môže dôjsť k problémom pri zobrazovaní.
 • V zásade by ale internetová aplikácia mala fungovať na rozšírených prehliadočoch (Internet Explorer, Safari, Firefox, Opera v príslušnej aktuálnej verzii). Ak by malo dôjsť k problémom pri zobrazovaní, tak sa odporúča prístup cez Microsoft Edge alebo Google Chrome.


UPOZORNENIE

Na interrnetovom serveri sa zriadi príslušná internetová aplikácia BMD. Táto je potom zodpovedná za štruktúru webovej stránky, na ktorej sa prihlási klient alebo pracovník. Aplikácia sa nasledovne pripojí k databáze, aby otvorila zodpovedajúce údaje. V prípade, že sa tento internetový server nenachádza v rovnakej sieti ako server databázy, musí byť v existujúcom firewalle otvorený príslušný port k serveru databázy (aby internetový server SQL dosiahol databázu).  Z dôvodu rozsiahleho transferu údajov medzi internetovým serverom a databázou, musí byť internetový server schopný širokopásmovo komunikovať so serverom databázy (>= 100 Mbit. latencia < 2 ms). Preto nemôže byť internetový server prevádzkovaný poskytovateľom internetových služieb, ale sa musí nachádzať vo vlastnej sieti.
 

BMD.COM

Na interrnetovom serveri sa zriadi program BMD.COM. . Tento je potom zodpovedný za štruktúru webovej stránky, na ktorú sa môže prihlásiť klient. Aplikácia sa nasledovne pripojí k databáze, aby otvorila zodpovedajúce údaje. . V prípade, že sa tento internetový server nenachádza v rovnakej sieti ako server databázy, musí byť v existujúcom firewalle otvorený príslušný port k serveru databázy (aby internetový server dosiahol databázu Oracle alebo SQL). Z dôvodu rozsiahleho transferu údajov medzi internetovým serverom a databázou, musí byť internetový server schopný širokopásmovo komunikovať so serverom databázy (> 10 Mbit.). Preto nemôže byť internetový server prevádzkovaný poskytovateľom internetových služieb, ale sa musí nachádzať vo vlastnej sieti.


Technik Systemvoraussetzungen
BMD Business Solutions s.r.o.

Suché Mýto 1

SK-81103 Bratislava

+421 220 861 99

bratislava@bmd.com

Partner
Partner SKDP

Follow us

Folgen Sie uns auf Facebook
Folgen Sie uns auf Xing
Folgen Sie uns auf LinkedIn
Folgen Sie uns auf YouTube
Folgen Sie uns auf Kununu
Folgen Sie uns auf Instagram