Sie sehen die Flagge von Österreich

BMD
Österreich

Sie sehen die Flagge von Deutschland

BMD
Deutschland

Sie sehen die Flagge der Schweiz

BMD
Schweiz

Sie sehen die Flagge von Ungarn

BMD
Magyarország

Sie sehen die Flagge der Slowakei

BMD
Slovensko

Sie sehen die Flagge von Tschechien

BMD
Česko

Sie sehen die englische Flagge

BMD
International

Sie sehen die Flagge der Slowakei SK
Vyhľadaj

Systémové nastavenia (BMD 5.5 und BMD NTCS)

| Technik Systemvoraussetzungen

Systémové nastavenia BMD 5.5 zodpovedajú minimálnym nastaveniam BMD NTCS.

1. Požiadavky server

V tejto kapitole sa dozviete o požiadavkách, ktoré sa kladú na server, aby ste na ňom mohli bez problémov pracovať s BMD. Dodatočne k minimálnym nastaveniam sa tiež dozviete ako vyzerá odporúčané vyybavenie servera.

1.1. Minimálne nastavenia BMD 5.5/NTCS 

1.1.1. POŽIADAVKY DO 8 UŽÍVATEĽOV

NTCS

>= Intel Core i3 v1
4 GB RAM
Pevný disk SATA alebo SAS s Array Controller

Spotreba úložiska vyplýva z konkrétneho produktu BMD a s tým spojené dáta.
Napriek tomu je potrebných minimálne 40GB voľného úložiska.

 

1.1.2. POŽIADAVKY DO 16 UŽÍVATEĽOV

NTCS

>= Intel Xeon E56xx
8 GB RAM
Pevný disk SAS s Array Controller


Spotreba úložiska vyplýva z konkrétneho produktu BMD a s tým spojené dáta.
Napriek tomu je potrebných minimálne 40GB voľného úložiska.
 

 

1.1.3. POŽIADAVKY DO 25 UŽÍVATEĽOV (nad na žiadosť)

NTCS

>= Intel Xeon E5-2xxx v1
8 GB RAM
Pevný disk SAS s Array Controller


Spotreba úložiska vyplýva z konkrétneho produktu BMD a s tým spojené dáta.
Napriek tomu je potrebných minimálne 40GB voľného úložiska.
 

1.2. Odporúčané vybavenie BMD 5.5/NTCS 

1.2.1. POŽIADAVKY DO 8 UŽÍVATEĽOV

NTCS

>= Intel Xeon E3 – 1xxx v2
>= 12 GB RAM
Pevný disk SAS s Array Controller


Spotreba úložiska vyplýva z konkrétneho produktu BMD a s tým spojené dáta.
Napriek tomu je potrebných minimálne 40GB voľného úložiska.
 

 

1.2.2. POŽIADAVKY DO 16 UŽÍVATEĽOV

NTCS

>= Intel Xeon E5 – 2 xxx v2
>= 16 GB RAM
Pevný disk SAS s Array Controller


Spotreba úložiska vyplýva z konkrétneho produktu BMD a s tým spojené dáta.
Napriek tomu je potrebných minimálne 40GB voľného úložiska.
 

 

1.2.3. POŽIADAVKY DO 25 UŽÍVATEĽOV (nad na žiadosť)

NTCS

>= Intel Xeon E5 – 2 xxx v2
>= 16 GB RAM
Pevný disk SAS s Array Controller


Spotreba úložiska vyplýva z konkrétneho produktu BMD a s tým spojené dáta.
Napriek tomu je potrebných minimálne 40GB voľného úložiska.
 

 

2. POŽIDAVKY CLIENT PRACOVNÁ STANICA

2.1. Minimálne vybavenie BMD 5.5/NTCS

Toto minimálne vybavenie je predpoklad pre pracovné stanice, ktoré sú integrované v sieti a ústredne využívajú softvér BMD na serveri.
 

NTCS

>= Intel Core i3 v1
2GB voľného pracovného úložiska pre program NTCS (celkové úložisko podľa operačného systému,
>= 2 GB pre Vista und Windows 7,
4 GB pre Windows 8.1 / Windows 10)

Jestvujúce zdroje nesmú byť nižšie ako nastavenia Windows! 

 


Spotreba úložiska vyplýva z konkrétneho produktu BMD a s tým spojené dáta.
Napriek tomu je potrebných minimálne 40GB voľného úložiska.
 

 

2.2. Odporúčané vybavenie BMD 5.5 / NTCS

Toto vybavenie je odporúčanie pre pracovnú stanicu, ktorá je integrovaná v sieti a ústredne využíva softvér BMD na serveri.
 

NTCS
 

Toto vybavenie je odporú>= Intel Core i3 v2
4GB voľného pracovného úložiska pre program NTCS (celkové úložisko podľa operačného systému,
>= 4 GB pre Windows 7, Windows 8 resp. 8.1 a Windows 10)
Disk SSD
Jestvujúce zdroje nesmú byť nižšie ako nastavenia Windows! 40 GB voľného úložiska na pevnom disku.
čanie pre pracovnú stanicu, ktorá je integrovaná v sieti a ústredne využíva softvér BMD na serveri.

 


Spotreba úložiska vyplýva z konkrétneho produktu BMD a s tým spojené dáta.
Napriek tomu je potrebných minimálne 40GB voľného úložiska.
 


Užívatelia NTCS Power (predovšetkým keď sa vykonávajú vyhodnotenia, napr. prípravy nákladového účtovníctva alebo bilancie) potrebujú minimálne 4 GB pracovného úložiska, pretože sa v pracovnom úložisku spracováva veľa vyhodnotení. Týmto spôsobom viditeľne stúpne rýchlosť spracovávania. Nevyhnutne sa týmto užívateľom odporúča pripojenie prostredníctvom 1Gbitového spojenia k serveru.

3. POŽIADAVKY OPERAČNÝ SYSTÉM

3.1. Podporované operačné systémy

Inštalácia BMD NTCS nanovo:

Server:

 

 • Windows server 2008 SP2 všetky bezpečnostné aktualizácie (x32 ako i x64) 
 • Windows server 2008 R2 SP1 vrátane všetkých bezpečnostných aktualizácii (x64)
 • Windows server 2012 vrátane všetkých bezpečnostných aktualizácii (x64) 
 • Windows server 2012 R2 vrátane všetkých bezpečnostných aktualizácii (x64) 
 • Windows server 2016 vrátane všetkých bezpečnostných aktualizácii (x64)


POZOR!

Setup BMDNTCS nainštaluje SQL 2016 automaticky, ak sú splnené systémové nastavenia (od serveru Windows 2012)

Ak nastavenia nie sú splnené, tak sa nainštaluje SQL 2014.
Inštalácia Oracle prebieha manuálne technikou BMD! V zásade odporúča BMD využitie servera SQL.
Pre BMD 5.5 je nutne potrebná Netspeed!
BMDNTCS vyžaduje .Net Framework vo verzii 3.5 – ten musí byť podľa operačného systému nainštalovaný alebo aktivovaný vo funkciách Windows.


Client:

 

 • Windows 7 SP1 vrátane všetkých bezpečnostných aktualizácii * 
 • Windows 8 vrátane všetkých bezpečnostných aktualizácii * 
 • Windows 8.1 vrátane všetkých bezpečnostných aktualizácii
 • Windows 10 vrátane všetkých bezpečnostných aktualizácii

*  BMD odporúča využitie Windows 8.1 Pro alebo 8.1 Enterprise alebo Windows 10 Pro resp. Windows 10 Enterprise

POZOR!
Setup BMDNTCS nainštaluje SQL 2016 automaticky, ak sú splnené systémové predpoklady (od Windows 8.1)

Ak nastavenia nie sú splnené, tak sa nainštaluje SQL 2014.


Windows XP a staršie verzie už nie sú podporované, pretože už tieto operačné systémy nie sú udržované resp. podporované  ani Microsoftom. Preto na týchtoch operačných systémoch už nefungujú určité komponenty, ktoré vyžaduje softvér BMD (napr. generátor hlásení, ktorý vytvára výtlačky). BMD tiež odporúča nevyhnutný prestup na novší operačný systém, lebo od apríla 2014 Microsoft nezabezpečuje údržbu týchto verzii.

http://support.microsoft.com/lifecycle/search/default.aspx
 

4. INFORMÁCIE O AKTUALIZÁCIACH, DOPLNKOCH, NOVINKÁCH

Operačný systém sa musí nachádzať v bezchybnom stave. Mali by byť nainštalované najaktuálnejšie servisné balíčky a doplnky výrobcov operačných systémov. Chyby spôsobené nedostatočnými alebo chybnými doplnkami resp. servisnými balíčkami musia byť riešené s výrobcom operačného systému.

Údržba operačného systému a sytémových komponentov je úlohou zákazníka. Ak budú zistené problémy so softvérom BMD, je potrebné ich riešiť s BMD. Nové operačné systémy nie je pochopiteľne možné kompletne testovať od prvého momentu dostupnosti. Ak využívate úplne nový operačný systém, mali by ste využitie vopred ujasniť s BMD.

 

5. SYSTÉMOVÉ NASTAVENIA JEDNOTLIVÁ PRACOVNÁ STANICA

Databáza ako i program sa prevádzkujú na rovnakej pracovnej stanici.

5.1. Minimáne vybavenie

NTCS
 

>= Intel Core i3 v1
4GB RAM
Jestvujúce zdroje nesmú byť nižšie ako nastavenia Windows! 40 GB voľného úložiska na pevnom disku.

 


Spotreba úložiska vyplýva z konkrétneho produktu BMD a s tým spojené dáta.
Napriek tomu je potrebných minimálne 40GB voľného úložiska.
 

 

5.2. Odporúčané vybavenie

NTCS
 

>= Intel Core i3 v2
4GB RAM
Jestvujúce zdroje nesmú byť nižšie ako nastavenia Windows! 40 GB voľného úložiska na pevnom disku.

 


Spotreba úložiska vyplýva z konkrétneho produktu BMD a s tým spojené dáta.
Napriek tomu je potrebných minimálne 40GB voľného úložiska.
 

 

Užívatelia NTCS Power (predovšetkým keď sa vykonávajú vyhodnotenia, napr. prípravy nákladového účtovníctva alebo bilancie) potrebujú minimálne 4 GB pracovného úložiska, pretože sa v pracovnom úložisku spracováva veľa vyhodnotení. Týmto spôsobom viditeľne stúpne rýchlosť spracovávania.

6. POŽIADVKY SIEŤ

V prípade že je softvér BMD využívaný cez sieť, tak je potrebné použiť výlučne sieťový protokol TCP/IP. Iné protokly od nás nie sú odporúčané ani podporované. Chyby spôsobené sieťovými protokolmi musia byť riešené s výrobcom softvéru pre tento protokol (zväčša výrobca operačného systému).

Káblové prepojenie siete a ďalších sieťových komponentov sa musí nachádzať v bezchybnom stave, aby mohla byť vôbec poskytnutá funkcionalita BMD. Chyby spôsobené káblovým prepojením alebo sieťovými komponentami musia byť riešené s výrobcom produktu (kontaktovať dodávateľa).

NTCS vyžaduje stabilné spojenie medzi databázou serveru a Client. Toto spojenie musí obnášať 100 Mbit alebo vyššie. Odporúčané je spojenie s 1 Gbit medzi Client a serverom.

Softvér BMD nie je možné prevádzkovať pomocou pripojenia WAN alebo VPN. V tom prípade je potrebné spojenie remote desktop resp. server remote desktop. Ďalej sa neodporúča ani prevádzkovanie prostredníctvom Wi-fi, lebo softvér BMD neovláda opätovné pripojenie v prípade prerušenia siete.

 

7. POŽIADAVKY TLAČIAREŇ

V zásade je možné spárovať všetky tlačiarne, ktoré fungujú s Windowsom, aj s BMD. Pritom pracuje s funkciou tlačiarňe (Windows Spooler). V zásade teda platí: funguje tlačiareň s Windowsom tak funguje aj s BMD.

V zásade by mali byť používané iba tlačiarne s integrovaným procesorom tlače. Neodporúčajú sa tlačiarne so tzv. ,,Host Based“ pohonom (počítač prevezme kompletnú prípravu výtlačku). Cez terminálový server je úplne nemožné využiť takéto tlačiarne. 

 

8. VŠEOBECNÉ UPOZORNENIA

Prevádzkuje sa softvér BMD na desktope remote, musí byť hĺbka farby nastavená na minimálne 16 bitov. Inak sa grafické ikony so servera remote desktop prispôsobia na málo farieb, čo má veľmi negatívny vplyv na štruktúru obrazu.
Na serveri remote desktop nemôžu byť využívané tlačiarne bez stanovených procesorov tlače.

BMD ponúka mnoho ďalších dokumentov na podporu pri inštalácii. Tieto sa nachádzajú na médiu inštalácii BMD alebo na webovej stránke BMD. Prosím prečítajte si tiež tieto dokumenty, aby ste získali prehľad o dodatočných odporúčaniach a upozorneniach.

Poznámka úložisko všeobecne:
Pre efektívne pracovanie so softvérom BMD je nutne potrebný dostatočný ukladací priestor. Skúsenosťami sa ukázalo, že z časti pracovné stanice resp. server poskytuje dostatočný ukladací priestor, ktorý je ale rezervovaný alebo používaný najrozličnejšími tretími aplikáciami. Skutočné systémové požiadavky vždy závisia od konfigurácie očakávanej záťaže a nainštalovaných tretích aplikácii na pracovnej stanici alebo serveri.

 

 

9. VERZIE DATABÁZ A OPERAČNÝCH SYSTÉMOV PODPOROVANÉ BMD NTCS

9.1. Rozsiahla verzia NTCS

Pozor! 

Setup BMDNTCS automaticky nainštaluje SQL 2016, ak sú splnené systémové nastavenia. Ak nastavenia nie sú splnené, tak sa nainštaluje SQL 2014.

BMDNTCS vyžaduje .Net Framework vo verzii 3.5 – ten musí byť podľa operačného systému nainštalovaný alebo aktivovaný vo funkciách Windows.


Verzie databáz a operačných systémov podporované BMD NTCS
(BMD podporuje verziu 32 bitovú ako i 64 bitovú verziu zodpovedajúcich operačných systémov a databáz. Odporúča sa využívať príslušnú 64 bitovu verziu)
                                                                                                  

 OPERAČNÉ SYSTÉMY
NTCS rozsiahla verziaWindows 2008 inkl. server SP2 (aj server Small Business 2008)Server Windows 2008 R2 inkl. SP1 (aj server Small Business 2011)Server Windows 2012Server Windows 2012 R2Server Windows 2016
SQL 2008 Standard Edition inkl. SP4xxx 
SQL 2008 Enterprise Edition inkl. SP4xxx 
SQL 2008 R2 Standard Edition inkl. SP3xxxx 
SQL 2008 R2 Enterprise Edition inkl. SP3xxxx 
SQL 2012 Standard Edition inkl. SP3xxxx
SQL 2012 Enterprise Edition inkl. SP3xxxx
SQL 2014 Standard Edition inkl. SP2xxxx
SQL 2014 Enterprise Edition inkl. SP2xxxx
SQL 2016 Standard Edition inkl. SP1  xx
SQL 2016 Enterprise Edition inkl. SP1  xxx


* Pozor! Manuálna inštalácia IBA technikou BMD. 

Edície internetového serveru serverov operačných systémov nie sú podporované BMDNTCS.
Na MS-SQL je všeobecne nastavená funkcia porovnávania ,,case insensitive“. To znamená že nie je možné zakladať keys ,,case sensitive“.
Pri manuálnej inštalácii servera SQL musí byť nainštalovaný pre softvér BMD ,,case insensitive“. Dodatočne musí byť pri prihlasovaní aktivovaný ,,Mixed Mode“.

 

9.1.1. NTCS/BMD verzia jednotlivec


POZOR!

Setup BMDNTCS automaticky nainštaluje SQL 2016, ak sú splnené systémové nastavenia (od Windowsu 8.1).

Ak nastavenia nie sú splnené, tak sa nainštaluje SQL 2014.


Windows XP a staršie verzie už nie sú podporované, pretože už tieto operačné systémy nie sú udržované resp. podporované  ani Microsoftom. Preto na týchtoch operačných systémoch už nefungujú určité komponenty, ktoré vyžaduje softvér BMD (napr. generátor hlásení, ktorý vytvára výtlačky). BMD tiež odporúča nevyhnutný prestup na novší operačný systém, lebo od apríla 2014 Microsoft nezabezpečuje údržbu týchto verzii.

support.microsoft.com/lifecycle/search/default.aspx

 

 OPERAČNÉ SYSTÉMY
NTCS verzia jednotlivecWindows 7 (Home Edition podporuje iba SQL Express) inkl. SP1Windows 8 (všetky verzie)Windows 8.1 (všetky verzie)
 
Windows 10 (všetky verzie)
SQL 2008 Express inkl. SP4xxx 
SQL 2008 Standard inkl. SP4xxx 
SQL 2008 R2 Express inkl. SP3xxx 
SQL 2008 R2 Standard Edition inkl. SP3xxx 
SQL 2012 Standard Edition inkl. SP3xxx
SQL 2012 Express inkl. SP3xxx
SQL 2014 Express Edition inkl. SP2xxx
SQL 2014 Standard Edition inkl. SP2xxx
SQL 2016 Standard Edition inkl. SP1  xx
SQL 2016 Express Edition inkl. SP1  xx


* Pozor! Manuálna inštalácia IBA technikou BMD.

Die SQL-Express-Edition kann nur auf einem Einzelplatz eingesetzt werden. Sobald 2 Benutzer oder mehr die Software benutzen, muss mindestens die SQL 2008, 2008 R2, 2012 oder 2014 Standard Edition verwendet werden.
 

Einschränkungen SQL Express Edition:

 • 10 GB Datenbankgröße
 • Limitierung auf 1 GB Arbeitsspeicher
 • Limitierung auf 4 CPU Kerne
 • Keinen SQL Agent für automatische Sicherung (!!)
 • Keinen SQL Agent für Wartungspläne (!!)

 

SQL Express Edition je možné využívať iba jednotlivo. Hneď ako softvér užívajú dvaja a viacerí užívatelia, musí byť používaná minimálne SQL 2008, 2008 R2, 2012 alebo 2014 Standard Edition.

Obmedzenia SQL Express Edition:

 • 10 GB veľkosť databázy
 • Limit 1 GB pracovné úložisko
 • Limit 4 jadrá CPU
 • Žiadny agent SQL pre automatické zabezpečenie
 • Žiadny agent SQL pre plány údržby


Pri manuálnej inštalácii servera SQL musí byť nainštalovaný pre softvér BMD ,,case insensitive“. Dodatočne musí byť pri prihlasovaní aktivovaný ,,Mixed Mode“.

Ak by ste mali akékoľvek ďalšie otázky, radi Vám ich zodpovie naše technické oddelenie. Kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu: technik@bmd.at.

Navštívte našu webovú stránku www.bmd.at. Tam nájdete všetky informácie k BMD BUSINESS SOFTWARE, podniku a podujatiam.

BMD SYSTEMHAUS GMBH

Sierninger Straße 190
4400 Steyr
Tel: 05/0883-0 Fax: 05/0883-66
E-Mail: bmd@bmd.com

 


Technik Systemvoraussetzungen
BMD Business Solutions s.r.o. | Suché Mýto 1 | SK-81103 Bratislava | +421 220 861 990 | bratislava@bmd.com

partner

skdp.skPoužívaním našich stránok vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie. | Ochrana údajov