Sie sehen die Flagge von Österreich

BMD
Österreich

Sie sehen die Flagge von Deutschland

BMD
Deutschland

Sie sehen die Flagge der Schweiz

BMD
Schweiz

Sie sehen die Flagge von Ungarn

BMD
Magyarország

Sie sehen die Flagge der Slowakei

BMD
Slovensko

Sie sehen die Flagge von Tschechien

BMD
Česko

Sie sehen die englische Flagge

BMD
International

Sie sehen die Flagge der Slowakei SK
Vyhľadaj

Systémové nastavenia bez papierového účtovania

| Technik Systemvoraussetzungen

Platia všeobecné systémové nastavenia

Dodatočne treba zohľadniť:
 

Skener

Nainštalovaný skener ktorý podporuje pohon Twain. Prednostne by mal byť používaný softvér na zlepšenie obrazu. Možno použiť VRS-certifikovaný skener (napr. Fujitsu fi7160 alebo vyššie). Zoznam všetkých VRS-certifikovaných skenerov (VRS = automatický softvér na zlepšenie obrazu od Kofaxu) nájdete pod http://scadmin.kofax.com/KCSearch/.  Prosím majte na pamäti, že softvéru Kofax je vo väčšine prípadov nutné zvlášť udeliť licenciu.

Dobré výsledky ponúkajú tiež prístroje Canon, ktoré takisto podporujú softvér na zlepšenie obrazu (napr. Canon DR-6010C, Canon DR-C130, Canon DR-M140 alebo Canon DR-M160II)

Alternatívne sa k novým prístrojom Fujitsu od série fi71xx resp. fi72xx dodáva vlastný softvér na zlepšenie obrazu PaperStream v Bundle. 

Je tiež potrebná namapovaná jednotka, na ktorej sa nasledovne uložia súbory TIF alebo JPEG.
Alebo terminálový server resp. pohon ASP:

  • BMD skener Remote – týmto spôsobom je možné priamo spárovať skener z modulu BMD skener. Predpokladom je skener podporujúci Twain, ktorý je nainštalovaný na pracovnej stanici.
  • Namapovaná jednotka, aby bolo možné v BMD 5.5 NetSpeed alebo BMDNTCS siahnuť do adresára úložného priestoru. Na tejto jednotke je uložený dočasný súbor (BMDScan.tif – napr. H:\BMDScan.tif) – táto jednotka musí byť výlučne k dispozícii každému užívateľovi a mať identické písmeno (domáca jednotka). V opačnom prípade by si rôzny používatelia zasahovali do súboru.


Monitor

Dodatočný monitor by bol ideálny (počítač musí byť v tom prípade možné pripojiť dva monitory)
 

Osobitosti/pracovný priebeh

Pomocou BMD skenu sa prostredníctvom adresára úložného priestoru oddelene ukladajú stanovené dokumenty na vopred definované miesto. V kontrole došlých faktúr a účtovnom programe sa nasledovne zaradia dokumenty počas účtovania.
Po zaradení sa znovu vátite do BMD skenu a oddelíte ďalší dokument – nasledovne sa zaradia dokumenty do kontroly došlých faktúr a účtovného programu atď.


Technik Systemvoraussetzungen
BMD Business Solutions s.r.o.

Suché Mýto 1

SK-81103 Bratislava

+421 220 861 99

bratislava@bmd.com

Partner
Partner SKDP

Follow us

Folgen Sie uns auf Facebook
Folgen Sie uns auf Xing
Folgen Sie uns auf LinkedIn
Folgen Sie uns auf YouTube
Folgen Sie uns auf Kununu
Folgen Sie uns auf Instagram