Sie sehen die Flagge von Österreich

BMD
Österreich

Sie sehen die Flagge von Deutschland

BMD
Deutschland

Sie sehen die Flagge der Schweiz

BMD
Schweiz

Sie sehen die Flagge von Ungarn

BMD
Magyarország

Sie sehen die Flagge der Slowakei

BMD
Slovensko

Sie sehen die Flagge von Tschechien

BMD
Česko

Sie sehen die englische Flagge

BMD
International

Sie sehen die Flagge der Slowakei SK
Vyhľadaj

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“)


1. Údaje zodpovedného


BMD Business Solutions s.r.o.  

Nám. 1. Mája 7991/9

SK-81106 Bratislava - Staré Mesto 

Slovenská republika

Telefon: +421/2/20861990

E-Mail: bratislava@bmd.at

Internet: sk.bmd.com

IČO: 36 755 117

Spoločnosť zapísana do OR OS BA I, Oddiel:  Sro, Vložka č.: 45157/B
 

2. BMD webové stránky a NEWSLETTER
 

2.1. Súhlas

Používaním webových stránok súhlasíte s ukladaním a používaním vašich informácií, ako je uvedené v tomto vyhlásení. Zmeny v týchto pravidlách ochrany osobných údajov sa vykonávajú priamo na tejto stránke, takže si vždy viete skontrolovať, aké údaje BMD ukladá a používa.

2.2. Použitie a účel údajov

Aké informácie zbierame a za akým účelom?

2.2.1. IP adresa

Na diagnostiku problémov, správu webových stránok a demografické informácie sú potrebné adresy IP. Keď navštívite naše webové stránky, rozpoznávame len vašu doménu, nie vašu e-mailovú adresu. Vašu e-mailovú adresu uvidíme len vtedy, ak nás o tom informujete vyplnením formulára alebo odoslaním e-mailu.

2.2.2. Cookies

Súbory cookie sa používajú pre personalizovaný obsah, aby sa zabránilo opakovanému zadávaniu hesla alebo aby sa prispôsobili informácie ponúkané správaniu používateľa.

2.2.3. Registrácia užívateľa

Ak sa zaregistrujete, budeme Vám posielať požadované informácie a / alebo produkty, ako aj ďalšie informácie o produktoch, správy alebo propagačné materiály.

2.2.4. E-Mail adresa

Ak zadáte svoju e-mailovú adresu, budeme s vami komunikovať prostredníctvom e-mailu. Vašu e-mailovú adresu nebudeme zdieľať s nikým, kto je mimo BMD. Ak nechcete prijímať e-maily od BMD, môžete sa kedykoľvek odhlásiť. Pri odosielaní e-mailu BMD v závislosti od nastavenia vášho e-mailového programu môžu byť osobné údaje prenášané automaticky. BMD bude s týmito údajmi zaobchádzať dôverne.

2.2.5. Registrácia udalostí 

Naša webová stránka obsahuje registračné formuláre, ktoré môžete vyplniť, aby ste si vyžiadali informácie, produkty a služby. Údaje prenášané BMD budú použité iba pre tento konkrétny proces.

2.2.6. Webshop

Pri objednávkach prostredníctvom nášho internetového obchodu (semináre, softvérové požiadavky) sa Vaše údaje postúpia prevádzkovateľovi nášho internetového obchodu. Údaje sú uložené v našich registroch.

2.3. Odkazy na ine webové stránky

Naša webová stránka tiež obsahuje odkazy na iné webové stránky tretích strán. BMD nezodpovedá za praktiky ochrany osobných údajov alebo za obsah iných webových stránok.

2.4. Newsletter

BMD pravidelne odosiela používateľské a seminárne bulletiny, ktoré si môžete bezplatne objednať, aby ste boli vždy dobre informovaní o aktuálnych aktualizáciách a zmenách, udalostiach, seminároch a reklamných kampaniach BMD. Ak už nechcete dostávať e-maily od spoločnosti BMD, môžete kedykoľvek zrušiť predchádzajúce povolenie. Aby bolo možné odstrániť zo zoznamu BMD elektronickej pošty alebo webovej registračnej databázy BMD, postačuje, ak zašlete svoju požiadavku e-mailová správa na newsletter@bmd.at Registrovaní užívatelia môžu kedykoľvek uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy v užívateľskom profile BMD. Nájdete tu tiež podrobné informácie o zrušení príslušného bulletinu v každom bulletine.

2.5. Použitie Google Analytics 4

Táto webová stránka používa Google Analytics 4, službu webovej analýzy poskytovanú spoločnosťou Google Inc. („Google“).
Naším cieľom je použitím Google Analytics 4 zlepšiť ponuky služieb, našu webovú stránku a našu priamu reklamu. Na tento účel spracovávame osobné údaje návštevníkov našej webovej stránky. Preto analyzujeme správanie užívateľov, aby sme optimalizovali našu webovú stránku ako aj reklamu.

Približná poloha (región), IP adresa (v skrátenej forme), technické informácie o prehliadači a použitých koncových zariadeniach (napr. nastavenie jazyka, rozlíšenie obrazovky), poskytovateľ internetu návštevníka, URL sprostredkovateľa (cez ktorú webovú stránku/reklamy ste sa dostali na túto webovú stránku), identifikátory zariadenia (značka, model, názov zariadenia), User-Agent-String používaný na identifikáciu prehliadača.
Služba Google Analytics 4 spustí spracovanie Vašich údajov, ak pri návšteve webovej stránky dôjde k jednej alebo viacerým z nasledujúcich udalostí, takzvaná „udalosť spúšťajúca spracovanie“: stiahnutie, registrácia InfoDay, stiahnutie InfoDay, klik-prihlásenie, žiadosť o kontakt, klik-Email, žiadosť o produkt, nákup (purchase), objednávka seminára, žiadosť o podporu, klik-telefón.

Google použije tieto informácie k vyhodnoteniu Vášho používania webovej stránky, na zostavenie správ o reklamných aktivitách a pre poskytovanie ďalších služieb súvisiacich s používaním webovej stránky. Spoločnosť Google môže tieto informácie preniesť na tretie strany, ak to vyžaduje zákon alebo ak tretie strany spracovávajú tieto údaje v mene spoločnosti Google. 
So službou Google Analytics 4 je anonymizácia IP adries štandardne integrovaná. Ak sa po geolokalizácii nachádzate v členskom štáte Európskej únie, Google Vašu IP adresu skráti. Tento proces prebieha v rámci členských štátov Európskej únie alebo v iných zmluvných štátoch Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Vo výnimočných prípadoch bude úplná IP adresa odoslaná na server Google v USA a tam skrátená. Prenos zhromaždených informácií do tretej krajiny bez primeranej úrovne bezpečnosti nie je možné vylúčiť.

Vaše osobné údaje budú spracované len s Vašim súhlasom. Svojím výslovným súhlasom s prenosom údajov súhlasíte aj s prípadným spracovaním Vašich údajov v USA.
Informácie môžu byť predané taktiež zmluvným partnerom Google. Vaše osobné údaje môžu získať predovšetkým nasledovné spoločnosti:
Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland,
Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA.

Pre všeobecnú deaktiváciu Google Analytics ponúka Google rozšírenie programu pre Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari a Microsoft Edge, ktoré môžete stiahnuť a inštalovať z tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Trvanie uloženia: viď Footer pod „Zmena nastavenie cookie“. Údaje o používateľoch a udalostiach sa automaticky vymažú po 14 mesiacoch.

S prevádzkovou spoločnosťou Google Analytics 4, Google Ireland Ltd,. Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, sme uzavreli zmluvu na spracovanie údajov o objednávkach vrátane štandardných zmluvných doložiek EÚ.

Ďalšie informácie o spracovaní údajov spoločnosťou Google nájdete na stránke: https://support.google.com/analytics/answer/12017362?hl=de. 

2.6. Používanie remarketingu Google AdWords 
Táto webová lokalita používa súbory cookie na účely zacielenia návštevníkov na sieť Google prostredníctvom remarketingu pri online inzercii neskôr. Ak chcete spustiť remarketingové reklamy, tretie strany ako Google používajú súbory cookie na základe návštevy týchto stránok. Ako používateľ máte možnosť zakázať používanie súborov cookie spoločnosťou Google prostredníctvom stránky Google Disable na adrese www.google.com/ads/preferences.

 

3. Informácie o ochrane údajov - všeobecne
 

BMD ukladá údaje na plnenie objednávok a iné účely starostlivosti o zákazníkov:

3.1. Osobné údaje a spracovanie

Napríklad meno, názov spoločnosti, adresa, telefónne čísla, e-mailové adresy, IČO, IČDPH, číslo obchodného registra, kontaktné osoby, bankové údaje, korešpondencia, licencia a aktualizácia podľa objednávky. Ďalšie informácie nájdete v časti Informácie o klientovi v sekcii "Ochrana osobných údajov" na domovskej stránke BMD. Ak nebude uzavretá kúpna zmluva, vaše údaje budú uložené na reklamné účely. Vždy máte možnosť odstrániť vaše údaje z registra BMD.

3.2. Prenos údajov tretím stranám

Poskytovanie údajov tretím stranám prebieha v prípadoch napr. poskytovatelia licencií, spoločnosti poskytujúce zásielkový predaj, banky, zákonní zástupcovia v prípade podnikania, súdy v prípade potreby, správne orgány v prípade potreby, zmluvní účastníci a obchodní partneri, poskytovatelia (poskytovatelia informačných služieb), ak je to potrebné pre plnenie zmluvy.

3.3. Utajenie

BMD sa zaväzuje sama, svojim zamestnancom a zástupcom zástupcov, k utajovaniu údajov v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov. Od BMD sa môže požadovať osobitné vyhlásenie o dôvernosti údajov.

3.4. Zmluva o spracovaní údajov v zmysle zákona o ochrane osobných údajov 

Všetky informácie o spracovaní osobných údajov nájdete v zmluve. Ak BMD pôsobí ako správca zmluvy /procesu/, zmluva o spracovaní údajov musí byť podpísaná.
 

4. INFORMÁCIE O OCHRANE ÚDAJOV - SLUŽBY ÚDRŽBY
 

4.1. Informácie o službách obsiahnutých v zmluve o údržbe

Pri používaní služieb podľa zmluvy o údržbe sú v BMD (telefónne hovory, formuláre) elektronicky uložené údaje o vysledovateľnosti hlásených otázok alebo problémov, analýzy porúch a súvisiace informácie o podpore atď.

4.2. Informácie o platených službách

V prípade fakturovaných služieb vám bude vygenerovaný pracovný prehľad, ktorý vám bude zaslaný e-mailom alebo určeným kontaktom na potvrdenie poskytovania služieb. Okrem toho môžete mať definovanú e-mailovú adresu na odoslanie pracovných prehľadov /formulárov/ uložených v BMD.
 

5. Informácie o ochrane údajov – BMD-CLOUD-SERVICES
 

Pre poskytovanie služieb zo zmluvy BMD Cloud Service je potrebné, aby ste uchovali nasledujúce ďalšie údaje:

  • Užívateľské údaje (používateľ, heslo, e-mailová adresa)
  • Adresy IP používané na prístup k systému cloud
  • Názvy počítačov, ktoré sa používajú na prístup k systému cloud
  • Meno a verzia operačného systému, ktorá sa používa na prístup k cloudovému systému
  • Názov tlačiarne
  • Údaje uložené vďaka diagnostike e-mailu (príjemca e-mailu, predmet, veľkosť e-mailu)


5.1. Vaše Dáta 
BMD nie je povinná kontrolovať prípustnosť spracovania údajov, ktoré ste poskytli v zmysle predpisov o ochrane údajov. Vy sami ste zodpovední za získanie súhlasu, požiadaviek na podávanie správ a / alebo dôvernosti, ktoré sa môžu vyžadovať podľa podmienok zákona o ochrane osobných údajov pre používanie Služieb.

5.2. Ukladanie Vašich dát na BMD Cloud
Ak použijete BMD Cloud, vaše dáta budú uložené na hardvéri dodávateľa. Údaje sa uchovávajú výhradne za podmienok a v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.
 

6. INFORMÁCIE O OCHRANE ÚDAJOV - SPRACOVANIE ÚDAJOV
 

Nasledujúce služby BMD spadajú v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov pod pojem spracovanie objednávok:

6.1. Podporné služby na mieste klienta

Patrí sem školenie o zavedení softvéru a ďalších služieb, ktoré sa vykonávajú na mieste.

6.2. Podpora so vzdialeným prístupom k údržbe

Na spracovanie žiadosti prostredníctvom BMD udeľujete priamy prístup do vášho systému.

6.3. Podpora so vzdialeným prístupom prostredníctvom softvéru 

Ak chcete online spracovať vašu žiadosť, BMD vytvorí online pripojenie na vašej pracovnej stanici. Je potrebné potvrdiť prístup pred realizáciou služby až následne dochádza k zmene obsahu obrazovky a realizácii služby online.

6.4. Analýza chýb s dátami klienta

Ak sú vaše údaje potrebné na analýzu chýb alebo na vykonanie služieb, tieto sa budú prenášať na BMD prostredníctvom zabezpečeného FTP servera. Ak nie je prenos dát možné uskutočniť online,   môžete požiadať o ochranu heslom a zabezpečené dátové médium od spoločnosti BMD.
 

7. INFORMÁCIE O OCHRANE ÚDAJOV - APLIKÁCIE
 

BMD zhromažďuje a ukladá vaše údaje za účelom zlepšenia spracovania procesu aplikácie.

7.1. Zhromažďovanie a používanie údajov uchádzačov

V priebehu prihlášky (online, e-mailom, poštou alebo osobne) zbiera BMD osobné údaje, ako napríklad: meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia alebo dátumy, ktoré ste nám dobrovoľne poskytli. Tieto údaje sa používajú výlučne na proces podávania žiadostí a sú prístupné len obmedzenému počtu pracovníkov v BMD.

7.2. Externí poskytovatelia ľudských zdrojov

Vo výnimočných prípadoch BMD spolupracuje s externými poskytovateľmi služieb v oblasti ľudských zdrojov. V tomto prípade budete o tom oboznámení zvlášť.

7.3. Uzavretie zamestnania (pracovného pomeru)

Ak sa dohodne pracovný pomer, budú dáta uložené v priebehu procesu výberu zamestnanca použité na prípravu zmluvných podkladov (príprava Pracovnej zmluvy).

7.4. Online prihláška

V rámci online prihlášky budú všetky údaje a súbory, ktoré ste zadali a odovzdali, dočasne uložené. Keď dokončíte svoju online prihlášku bez súhlasu s pravidlami ochrany osobných údajov budú všetky vaše údaje a súbory ihneď odstránené.

7.5. Vaše údaje na konci procesu podania žiadosti

Po ukončení procesu podania žiadosti budete informovaní o stave vašej žiadosti. Ak je vaša žiadosť zamietnutá, vaše údaje budú uchovávané ako informácie a budete dostávať upozornenia na nové pracovné ponuky, ktoré zodpovedajú vášmu profilu žiadosti. Ak si to neželáte, vaše údaje budú samozrejme úplne odstránené.

7.6. Vymazanie údajov žiadateľa

Ak by ste chceli odstrániť vaše údaje ako žiadateľa, pošlite prosím e-mail na jobs@bmd.at.
 

8. POVINNOSTI BMD
 

8.1. Dáta a spracovanie výsledkov

BMD sa zaväzuje spracovávať dáta a výsledky spracovania iba v rámci písomnej objednávky alebo zmluvy. Ak je BMD príslušným orgánom v zmysle zákona povinné uvoľniť vaše údaje, BMD je povinná vás okamžite o tejto skutočnosti informovať.

8.2. Diskrétnosť

Všetci zamestnanci BMD sú povinní dodržiavať mlčanlivosť podľa zákona o ochrane osobných údajov v zmysle aktuálne platného znenia.

8.3. Oznamovanie a oznamovacie povinnosti

V prípade porušenia zákona na ochranu osobných údajov vás bude BMD ihneď informovať v každom jednotlivom prípade do 24 hodín od zistenia porušenia. BMD vás ihneď upozorní na akékoľvek kontroly alebo akcie regulačných orgánov, ak súvisia s vašimi údajmi.

8.4. Bezpečnostné opatrenia

BMD vyhlasuje, že v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov boli prijaté dostatočné technické a organizačné bezpečnostné opatrenia a že musia byť vždy aktuálne s najnovšími technológiami. Okrem toho sa úspešne vykonala certifikácia ISO 27001.

8.4.1. Riadenie /kontrola/ vstupov

Priestory, kde sú umiestnené Serverové zariadenia sú chránené kontrolou prístupu a môžu do nich vstupovať len oprávnené osoby spoločnosti BMD.

8.4.2. Riadenie /kontrtola/ prístupov 

Všetky systémy sú chránené heslom a podliehajú rozsiahlej koncepcii autorizácie, ktorá sa zabezpečuje tak, že prístup k údajom majú iba oprávnené osoby.

8.4.3. Kontrola prenosu dát

Údaje sa prenášajú prostredníctvom zabezpečených kanálov (napr. Pripojenie VPN).

8.4.4. Kontrola vstupov / zápisov

Osobné údaje môžu zhromažďovať, meniť a vymazávať iba oprávnené osoby. Zápisy do kmeňových dát BMD zákazníka sú zaznamenané.

8.4.5. Riadenie úloh

BMD koná v súlade s dohodnutým rozsahom úloh (softvérová objednávka, servisné požiadavky, zmluva o údržbe atď.).

8.4.6. Kontrola dostupnosti 

BMD potvrdzuje prebiehajúcu implementáciu záloh a monitorovanie jej prevádzkových požiadaviek. V prípade potreby sú k dispozícii núdzové plány, aby sa minimalizovala prípadná porucha prevádzkových požiadaviek.
 

9. VAŠE PRÁVA
 

Máte právo kontrolovať dodržiavanie zákonných postupov a predpisov  na ochranu osobných údajov v BMD v špecifikovanom rozsahu sami alebo s pomocou tretích strán.

9.1.Povinnosť poskytovať informácie pri získavaní osobných údajov (článok 13 GDPR)

Počas získavania osobných údajov sa oznámi účel ich spracovania, právny základ, ostatným príjemcom týchto údajov a dĺžke trvania uchovávania osobných údajov. Vaše právo na informácie a právo kedykoľvek odvolať váš súhlas pritom stále trvá. Poskytovanie osobných údajov je potrebné pre účely zmluvy. Údaje sa nebudú používať na účely automatizovaného spracovania vrátane profilovania.

9.2. Povinnosť poskytnúť informácie, ak osobné údaje neboli získané spoločnosťou BMD (článok 14 GDPR)

Ak osobné údaje nezbiera BMD, ale tretia strana (napríklad partner) za účelom nadviazania kontaktov na prípravu ponúk, po podpise formulára súhlasu na odoslanie údajov BMD, budú údaje ako meno, priezvisko, telefónne číslo, adresa, e-mailová adresa, pohlavie, funkcia v účely prípravy ponuky. Ak nevznikne žiadny obchodný vzťah, kontakt je anonymizovaný 3 roky po zbere.

9.3. Právo na prístup k údajom (článok 15 GDPR)

Máte právo kedykoľvek požiadať o informácie o všetkých vašich údajoch uložených spoločnosťou BMD. V prípade pochybností si môže BMD vyžiadať dodatočné informácie na potvrdenie totožnosti. E-mailová adresa poskytnutá spoločnosťou BMD je: bratislava@bmd.at

9.4. Právo na opravu (článok 16 GDPR)

Ak sú vaše osobné údaje neúplné, neaktuálne alebo nesprávne, je možné požiadať o opravu alebo doplnenie neúplných osobných údajov.

9.5 Právo na vymazanie (právo "na zabudnutie") (článok 17 GDPR)

Máte právo požiadať o vymazanie údajov z BMD z niektorého z nasledujúcich dôvodov:

a) osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo spracované

b) odvolávate svoj súhlas a neexistuje žiadny právny základ pre ďalšie spracovanie / uchovávanie

c) vyjadrujete námietky voči spracovaniu a neexistujú oprávnené dôvody na ďalšie spracovanie

d) vaše údaje boli spracované nezákonne.

9.6 Právo na obmedzenie spracúvania (článok 18 GDPR)

Máte právo na to, aby BMD obmedzil spracúvanie, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov , ak

a) odmietate správnosť osobných údajov počas obdobia, ktoré umožňuje BMD overiť správnosť údajov

b) spracúvanie je protizákonné a namietate proti vymazaniu osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia

c) BMD už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebujete ich na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov

d) namietali ste proti spracúvaniu.

9.7.Právo na prenosnosť údajov (článok 20 GDPR)

Máte právo získať svoje osobné údaje v štruktúrovanom, bežnom a strojom čitateľnom formáte za predpokladu, že údaje boli uložené spoločnosťou BMD v dôsledku vášho súhlasu alebo aby ste plnili zmluvu a spracovanie sa vykoná automatizovanými prostriedkami.

9.8.Právo namietať (článok 21 GDPR)

Ak sú vaše osobné údaje odstránené kvôli článku 6 GDPR ods.1 písm. b) alebo f) spracované spoločnosťou BMD, máte právo kedykoľvek podať námietku za predpokladu, že v údajoch neexistuje žiadny prevažujúci záujem o ochranu. Namietať môžete kedykoľvek bez uvedenia dôvodov.

9.9. Obmedzenia (článok 23 GDPR)

O obmedzení práv podľa čl. 23 GDPR a § 30 Zákona o ochrane osobných údajov vás BMD bude informovať, ak tým nie je ohrozený účel obmedzenia.

9.10. Oznámenie porušenia ochrany osobných údajov (článok 34 GDPR)

Máte právo, aby vám BMD bez zbytočného odkladu oznámil porušenie ochrany vašich osobných údajov, ak takéto porušenie ochrany osobných údajov môže viesť k vysokému riziku porušenia práv fyzickej osoby.

9.11. Právo podať sťažnosť dozornému orgánu (článok 77 GDPR)

Máte právo podať sťažnosť príslušnému orgánu dohľadu, ak sa domnievate, že BMD porušuje slovenský zákon o ochrane osobných údajov. Úradom pre dohľad nad ochranou osobných údajov je: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.

Účinnosť odo dňa 25.05.2018

BMD Business Solutions s.r.o.

Nám. 1. mája 7991/9

SK-81106 Bratislava - Staré Mesto

+421 220 861 990

bratislava@bmd.com

Partner
Partner SKDP

Follow us

Folgen Sie uns auf LinkedIn
Folgen Sie uns auf YouTube