Sie sehen die Flagge von Österreich

BMD
Österreich

Sie sehen die Flagge von Deutschland

BMD
Deutschland

Sie sehen die Flagge der Schweiz

BMD
Schweiz

Sie sehen die Flagge von Ungarn

BMD
Magyarország

Sie sehen die Flagge der Slowakei

BMD
Slovensko

Sie sehen die Flagge von Tschechien

BMD
Česko

Sie sehen die englische Flagge

BMD
International

Sie sehen die Flagge der Slowakei SK
Vyhľadaj

Záznam projektového plnenia a prevádzkových údajov (ZPP a ZPÚ)

S pomocou "Záznamu projektového plnenia" sa mnohé pracovné kroky zautomatizujú, čo šetrí čas a znižuje náklady. "Záznam projektového plnenia" je balík BMD určený na záznam termínov plnenia jednotlivých pracovníkov. Tento záznam môže byť priradený priamo na určitý deň na zákazníka alebo projekty. Zadaním určitej činnosti budú tieto plnenia presne špecifikované, čím sa otvorí množtvo možností na vyhodnotenie.

 Pre interné alebo externé potreby sú tieto vyhodnotenia (napr. výkazníctvo pre zadávateľa podpory) individuálne prispôsobiteľné a sú k dispozícii ako výtlačok alebo vo formáte Excel. Zúčtovanie týchto plnení ako interné osobné náklady v nákladovom účtovníctve alebo v účtovníctve nositeľa nákladov umožňuje výslednú kalkuláciu projektov.

V prípade, že vykonané činnosti pracovníkov majú byť zúčtované zákazníkovi, je k dispozícii prevod do BMD Fakturácie. Zohľadnenie špeciálnych zúčtovacích cien zákazníkov, ale aj  cien projektu tvorí základ na správne predkladanie účtov.

Odoslané faktúry sú automaticky prevedené na zaúčtovanie vo finančnom a nákladovom účtovníctve a účtovníctve nositeľa nákladov.

Výkony a plnenia môžu byť zobrazené aj pomocou internetového prehliadača.

ZPÚ - Záznam prevádzkových údajov

Pomocou Modulu ZPÚ-Čas môžu byť schválené jednotlivé kroky (Modul Plánovanie pracovného nasadenia alebo Produkcia). Tento záznam údajov v reálnom čase bude priradený pracovnému plánu (Modul Produkcia-pracovný plán) a pracovnému záznamu pracovníka. Zobrazené údaje slúžia a vizualizáciu výrobného pokroku, na výslednú kalkuláciu a zúčtovanie nákladov.

Digitálne potvrdenie o práci

Pomocou digitálneho potvrdenia o práci máte možnosť vyžiadať od zákazníka potvrdenie o pre neho vykonaných výkonoch. Toto potvrdenie bude mailom zaslané zákazníkovi a tento ho môže prostredníctvom linku potvrdiť. Zároveň môže byť toto potvrdenie automaticky uložené do archívu.

BMD Business Software – správna voľba pre Váš podnik!

BMD Business Solutions s.r.o.

Suché Mýto 1

SK-81103 Bratislava

+421 220 861 99

bratislava@bmd.com

Partner
Partner SKDP

Follow us

Folgen Sie uns auf Facebook
Folgen Sie uns auf Xing
Folgen Sie uns auf LinkedIn
Folgen Sie uns auf YouTube
Folgen Sie uns auf Kununu
Folgen Sie uns auf Instagram
Go2Assist

Go2Assist

Clientsinfo

Clientsinfo

Mám záujem

Mám záujem

Zavolať

Zavolať

Poraďte mi

Poraďte mi

Prihlášky na BMD Newsletter

Newsletter

E-mail

E-mail