Sie sehen die Flagge von Österreich

BMD
Österreich

Sie sehen die Flagge von Deutschland

BMD
Deutschland

Sie sehen die Flagge der Schweiz

BMD
Schweiz

Sie sehen die Flagge von Ungarn

BMD
Magyarország

Sie sehen die Flagge der Slowakei

BMD
Slovensko

Sie sehen die Flagge von Tschechien

BMD
Česko

Sie sehen die englische Flagge

BMD
International

Sie sehen die Flagge der Slowakei SK
Vyhľadaj

Výroba - pracovný plán

Pracovný plán je centrálnym nástrojom pre prípravu práce a doplňuje modul Výroba - materiál. 

Definícia pracovných postupov

Definícia jednotlivých potrebných pracovných postupov pre výrobu vo forme procesov. Pre jednotlivé postupy sú to:

  • variabilné a fixné časy prípravy a spracovania, 
  • prechodné časy, 
  • náklady zamestnancov a
  • plánované náklady.

Všetky produkčné šarže v prehľade

Ak sú k dispozícii aj skutočné údaje z časovej dochádzky alebo z modulu výroba CAM je možné kedykoľvek porovnať plán so skutočnosťou. Aktuálna kapacita výroby a postup prác sú zobrazené v prehľade. Grafická tabuľka plánovania umožňuje na jednej strane detailné plánovanie a ponúka iný pohľad na výrobu. Za každým pracoviskom je definovaný samostatný model kapacity, na základe potreby denného a týždňového modelu z časovej dochádzky BMD. Ďalej je možné spravovať nástroje, priradiť ich k pracovnému plánu v systéme pre následné plánovanie a správu.

Plánovanie kapacít

Pomocou pracovného plánu definujete práce na dokončenie. V týchto je viditeľný predpokladaný čas a zaznamenaný skutočný čas. Tým pádom dosiahnete prehľad kapacít všetkých potrebných pracovísk a obrábacích centier.

Spotreba kapacít (časy strojov a personálu) a dostupné kapacity podľa prevádzkového kalendára predstavujú základ plánovania kapacít (automaticky alebo manuálne).

BMD Business Software – správna voľba pre Váš podnik!

BMD Business Solutions s.r.o.

Suché Mýto 1

SK-81103 Bratislava

+421 220 861 990

bratislava@bmd.com

Partner
Partner SKDP

Follow us

Folgen Sie uns auf Facebook
Folgen Sie uns auf Xing
Folgen Sie uns auf LinkedIn
Folgen Sie uns auf YouTube
Folgen Sie uns auf Kununu
Folgen Sie uns auf Instagram
Go2Assist

Go2Assist

Clientsinfo

Clientsinfo

Mám záujem

Mám záujem

Zavolať

Zavolať

Poraďte mi

Poraďte mi

Prihlášky na BMD Newsletter

Newsletter

E-mail

E-mail