Sie sehen die Flagge von Österreich

BMD
Österreich

Sie sehen die Flagge von Deutschland

BMD
Deutschland

Sie sehen die Flagge der Schweiz

BMD
Schweiz

Sie sehen die Flagge von Ungarn

BMD
Magyarország

Sie sehen die Flagge der Slowakei

BMD
Slovensko

Sie sehen die Flagge von Tschechien

BMD
Česko

Sie sehen die englische Flagge

BMD
International

Sie sehen die Flagge der Slowakei SK
Vyhľadaj

Výroba - materiál

Základný modul BMD výroby pre optimálnu produkciu

Modul produkcie spracúva výrobné zákazky z tovarového hospodárstva. Požiadavky na produkciu sú v prípade potreby rozdelené na základe optimálneho produkčného množstva na viacero produkčných šarži, resp. zvýšené na základe technických alebo hospodárskych kritérií. 

Jednotlivé produkty budú pridelené k príslušným pracoviskám spolu s potrebným materiálom na výrobu.

Plánované údaje je možné za každý pracovný plán vytlačiť, alebo zobraziť na obrazovke.

Optimálny tok materiálu

V produkcii je možné zaznamenávať potrebný materiál na hotový produkt. Tieto početné možnosti sú k dispozícií, ako interná komisia so správou skladu s regálmi. Ako doplnok ku kusovníku je možné pomocou výroby materiálu zadať takzvané Produktové rozdelenie v prípade že vznikajú vedľajšie respektíve dodatočné produkty. Pomocou produktového rozdelenia je možné zobrazenie rozložiteľných kusovníkov. 

Pri vedení šarží pri materiáli je možné v systéme jednoducho pomocou kliknutia myši zobraziť tzv. životopis šarže, kde je možné na jednej strane zobraziť prehľad príjmu tovaru od dodávateľa, na druhej strane možnosť zistenia všetkých zákazníkov, ktorým bol dodaný výsledný produkt s danou šaržou materiálu. Všetky výsledné produkty a spracovaný materiál sú identifikované pomocou jednoznačnej šarže.

Kontrola kvality

Pre jednotlivé produkty je možné v systéme využiť trojstupňovú kontrolu kvality. Plány kontroly sú voľne definovateľné. Následne je možné pre prebiehajúcu kontrolu kvality vytlačiť kartu pravidiel kontroly kvality.


Prístupové opprávnenia umožňujú pre jednotlivých užívateľov definovať vlastné pracovné výkazy. 

BMD Business Software – správna voľba pre Váš podnik!

BMD Business Solutions s.r.o.

Suché Mýto 1

SK-81103 Bratislava

+421 220 861 990

bratislava@bmd.com

Partner
Partner SKDP

Follow us

Folgen Sie uns auf Facebook
Folgen Sie uns auf Xing
Folgen Sie uns auf LinkedIn
Folgen Sie uns auf YouTube
Folgen Sie uns auf Kununu
Folgen Sie uns auf Instagram
Go2Assist

Go2Assist

Clientsinfo

Clientsinfo

Mám záujem

Mám záujem

Zavolať

Zavolať

Poraďte mi

Poraďte mi

Prihlášky na BMD Newsletter

Newsletter

E-mail

E-mail