Sie sehen die Flagge von Österreich

BMD
Österreich

Sie sehen die Flagge von Deutschland

BMD
Deutschland

Sie sehen die Flagge der Schweiz

BMD
Schweiz

Sie sehen die Flagge von Ungarn

BMD
Magyarország

Sie sehen die Flagge der Slowakei

BMD
Slovensko

Sie sehen die Flagge von Tschechien

BMD
Česko

Sie sehen die englische Flagge

BMD
International

Sie sehen die Flagge der Slowakei SK
Vyhľadaj

Výkazníctvo – správy a analýzy stlačením klávesy

Štandardy a oveľa viac - Vaše vyhodnotenia ľubovoľne definovateľné

S Výkazníctvom BMD zhromažďujete informácie z najrôznejších oblastí podnikania a sústreďujete ich do správ s výpovednou hodnotou.
 

Highlights:

  • správy s výpovednou hodnotou
  • správy a analýzy stlačením klávesy
  • rýchle grafické spracovanie správ
  • vopred definované druhy správ a textové bloky Vám uľahčia prácu
  • jednoduché vytvorenie vlastných tabuliek, vzorcov a diagramov

Vaše výhody

Optimalizujte Vaše výkazníctvo so softvérom BMD a využívajte mnohé výhody. Môžete integrovať všetky údaje z BMD, napr. z FinančnéhoNákladového účtovníctva či MajetkuSkladového hospodárstva alebo Bilancovania ale aj externé údaje do jednej správy. V okamihu môžete mať správu graficky spracovanú a celkovo upravenú podľa Vašich požiadaviek.

  • vopred definované druhy správ a možnosť založiť ďalšie
  • mnohé východiskové grafy, textové bloky, tabuľky a rozčlenenia
  • jednoduché nastavovanie tabuliek, formulárov a diagramov
  • komfortné spracovanie textu

Navigátor správ

Preklikajte sa štruktúrou Vašich vyhodnotení, reportov a diagramov. Navigátor správ automaticky vytvorí komprimovanú štruktúru Vašich správ. Rozsah tejto štruktúry môže byť individuálne nastavený. Z prehľadnej a transparentnej štruktúry správ potom môžete kliknutím myši zobraziť požadovanú správu a použiť ju pri prezentácii na obrazovke.

Tlač ročnej závierky

Vďaka napojeniu na Bilanciu môžete bez problémov vytlačiť ročnú závierku. K tomu využite automatické vytvorenie obsahového registra a ľubovoľne definovateľný titulný list.

 

Detaily k výkaznictvu

 

BMD Business Software – správna voľba pre Váš podnik!

BMD Business Solutions s.r.o.

Suché Mýto 1

SK-81103 Bratislava

+421 220 861 990

bratislava@bmd.com

Partner
Partner SKDP

Follow us

Folgen Sie uns auf Facebook
Folgen Sie uns auf Xing
Folgen Sie uns auf LinkedIn
Folgen Sie uns auf YouTube
Folgen Sie uns auf Kununu
Folgen Sie uns auf Instagram
Go2Assist

Go2Assist

Clientsinfo

Clientsinfo

Mám záujem

Mám záujem

Zavolať

Zavolať

Poraďte mi

Poraďte mi

Prihlášky na BMD Newsletter

Newsletter

E-mail

E-mail