Sie sehen die Flagge von Österreich

BMD
Österreich

Sie sehen die Flagge von Deutschland

BMD
Deutschland

Sie sehen die Flagge der Schweiz

BMD
Schweiz

Sie sehen die Flagge von Ungarn

BMD
Magyarország

Sie sehen die Flagge der Slowakei

BMD
Slovensko

Sie sehen die Flagge von Tschechien

BMD
Česko

Sie sehen die englische Flagge

BMD
International

Sie sehen die Flagge der Slowakei SK
Vyhľadaj

Vyhodnotenia + rozpočet podnikového hospodárstva

Vyhodnotenia podnikového hospodárstva Vám ponúka najrôznejšie metódy spracovania zúčtovaných skutočných hodnôt.

Profitujte z:

 • možností porovnania: skutočných hodnôt s predošlými rokmi, výpočtu pravdepodobného výsledku, viacročných vyhodnotení
 • časovej analýzy: dynamické spracovanie údajov
 • priradení: voľne prispôsobiteľné štandardy
 • grafického spracovania: jednoduché rozpoznávanie odchýlok vďaka farbám a symbolom, rýchly prehľad vďaka diagramom


S prepojením na iné moduly BMD získate značné výhody. Rozvetvenie do detailov, od členiacich textov až k jednotlivým účtom Vám podstatne zjednoduší prácu. Rozkliknutím účtu sa Vám zobrazia všetky účtovania vrátane digitálne zaznamenaných dokladov (v spojení so systémom manažmentu dokumentov BMD)

Rozpočet

Pre tvorbu rozpočtu máte k dispozícii ľubovoľné množstvo šablón (normálny scenár, najlepší alebo najhorší výhľad). Plánujte na základe údajov z účtovníctva, (prenos údajov z finančného účtovníctva) a zaznamenávajte vaše plánované hodnoty na úrovni sumárnych riadkov, účtov alebo jednotlivých mesiacov.

Detailný prehľad hodnôt z minulých rokov Vám dáva cenné dodatočné informácie pri zostavovaní plánu.

 • evidencia plánovaných hodnôt na mesačnej alebo ročnej báze
 • viacročné plánovanie
 • plánovanie pomocou funkcie „gombík“: prebratie z iných podrobných plánov (Plán nákladových stredísk, nositeľov nákladov z modulu BMD–nákladové účtovníctvo, plán personálnych nákladov z modulu BMD - mzdy, odpisy z modulu BMD - majetok, plán tržieb z modulu BMD - skladové hospodárstvo). 
 • individuálne prispôsobenie stĺpcov
 • funkcia poznámok

Presvedčte sa sami o jednoduchých možnostiach tvorby plánu  a využite popri jednoduchej funkcii importu z Excel - tabuľky aj nasledovné možnosti:

 • prebratie percentuálnej sadzby (možné zohľadnenie minuloročnej krivky)
 • prepojenie jednotlivých pozícií pomocou funkcie závislosti
 • založenie ukazovateľov (automatické generovanie pozícií v pláne)
 • možnosť kopírovania
 • detailné plány (investičný plán, plán splátok, plán personálnych nákladov, plán nákupu tovaru, plán výrobkov)

Jednoducho evidovať plánované hodnoty, funkcia importu z programu Excel, a ešte oveľa viac...

 • prebratie percentuálnej sadzby (možné zohľadnenie minuloročnej krivky)
 • prepojenie jednotlivých pozícií pomocou funkcie závislosti
 • založenie ukazovateľov (automatické generovanie pozícií v pláne)
 • možnosť kopírovania
 • detailné plány (investičný plán, plán splátok, plán personálnych nákladov, plán nákupu tovaru, plán výrobkov)

Flexibilné dátové výstupy

Sami rozhodnete ako chcete upravovať Vaše vyhodnotenia. Pre grafické vyhodnotenia máte k dispozícii preddefinované schémy. Početné možnosti triedenia a výberu umožňujú aj celkom individuálne spracovanie reportov.

Ďalšie výhody:

 • Dynamické spracovanie
 • Funkcia exportu (Excel, Outlook - prepojenie)
 • Mnohé ďalšie možnosti spracovania výtlačkov (Mail, archív, pdf - súbory)
 • Dizajnér vyhodnotení : Individuálne nastavenie reportov

BMD Business Software – správna voľba pre Váš podnik!

BMD Business Solutions s.r.o.

Suché Mýto 1

SK-81103 Bratislava

+421 220 861 99

bratislava@bmd.com

Partner
Partner SKDP

Follow us

Folgen Sie uns auf Facebook
Folgen Sie uns auf Xing
Folgen Sie uns auf LinkedIn
Folgen Sie uns auf YouTube
Folgen Sie uns auf Kununu
Folgen Sie uns auf Instagram
Go2Assist

Go2Assist

Clientsinfo

Clientsinfo

Mám záujem

Mám záujem

Zavolať

Zavolať

Poraďte mi

Poraďte mi

Prihlášky na BMD Newsletter

Newsletter

E-mail

E-mail