Sie sehen die Flagge von Österreich

BMD
Österreich

Sie sehen die Flagge von Deutschland

BMD
Deutschland

Sie sehen die Flagge der Schweiz

BMD
Schweiz

Sie sehen die Flagge von Ungarn

BMD
Magyarország

Sie sehen die Flagge der Slowakei

BMD
Slovensko

Sie sehen die Flagge von Tschechien

BMD
Česko

Sie sehen die englische Flagge

BMD
International

Sie sehen die Flagge der Slowakei SK
Vyhľadaj

Údržba - servisný plán a zákazka

Modul Servisný plán a údržba podporuje Vaše obchodné operácie súvisiace s plánovaním a uskutočňovaním údržby prevádzkových a výrobných prostriedkov, ktoré sa nachádzajú u zákazníka alebo vo vlastnom podniku.

  • plánovanie pravidelných opatrení (napr. údržba, inšpekcia alebo oprava) na základe časového (napr. mesačný) alebo číselného merača (napr. každých 10.000 kilometrov) závislého intervalu
  • vyhodnotenie prípadnej servisnej údržby na základe zoznamu údržby
  • plánovanie potrebných opatrení s nasadením personálu - pracovných síl (modul Plánovanie ľudských zdrojov)
  • Vytvorenie servisných zákaziek potrebných na uskutočnenie servisných a opravných činností prevádzkových a výrobných prostriedkov, a to manuálne alebo na základe zoznamu údržby
  • servisné opatrenia sa automaticky zaznamenajú v životopise objektu, na ktorom bola vykonaná údržba resp. pod jeho sériovým číslom.

BMD Business Software – správna voľba pre Váš podnik!

BMD Business Solutions s.r.o.

Suché Mýto 1

SK-81103 Bratislava

+421 220 861 990

bratislava@bmd.com

Partner
Partner SKDP

Follow us

Folgen Sie uns auf Facebook
Folgen Sie uns auf Xing
Folgen Sie uns auf LinkedIn
Folgen Sie uns auf YouTube
Folgen Sie uns auf Kununu
Folgen Sie uns auf Instagram
Go2Assist

Go2Assist

Clientsinfo

Clientsinfo

Mám záujem

Mám záujem

Zavolať

Zavolať

Poraďte mi

Poraďte mi

Prihlášky na BMD Newsletter

Newsletter

E-mail

E-mail