Sie sehen die Flagge von Österreich

BMD
Österreich

Sie sehen die Flagge von Deutschland

BMD
Deutschland

Sie sehen die Flagge der Schweiz

BMD
Schweiz

Sie sehen die Flagge von Ungarn

BMD
Magyarország

Sie sehen die Flagge der Slowakei

BMD
Slovensko

Sie sehen die Flagge von Tschechien

BMD
Česko

Sie sehen die englische Flagge

BMD
International

Sie sehen die Flagge der Slowakei SK
Vyhľadaj

Správa kusovníkov a setov (súprav)

Kusovník

Pri predaji alebo produkcii tovaru pozostávajúceho z viacerých položiek je ideálnym pomocníkom kusovník pre optimálnu správu tohto tovaru.

Spravujte a definujte jednoduché ale aj viacstupňové kusovníky, ktoré úrovne je potrebné pri produkčnej zákazke rozpustiť.
 

Vaša výhoda:

Jednotlivé časti sa zákazkou rezervujú a zúčtujú aj s dodacím listom zo skladu. Samozrejme úplne jednoducho vymeníte jednotlivé časti v kusovníkoch.

 

Skladový systém Vám navyše ponúka:

 • výpočet kusovníkov za predajnú jednotku alebo v ľubovoľnom množstve
 • stanovenie cien pomocou jednotlivých častí alebo špeciálnych cien setov
 • kolaudácia setových produktov alebo setové jednotlivé časti ako aj čiastočné dodanie setov
 • manuálne prispôsobenie zloženia setov na zákazke


Vy sa rozhodujete, či má prebehnúť tlač rozpustených kusovníkov na ponuke, dodacom liste alebo faktúre. Štatistiku je možné zobraziť pre jednotlivé časti ako aj produkty setov.

Produkčné kusovníky


Pre viac efektívnosti využívajte produkčné alebo aj štrukturované kusovníky na vytvorenie hotových výrobkov a polovýrobkov. Popri definícii surovín v kusovníku úplne ľahko zobrazíte pracovné postupy resp. činnosti.

 

Voliteľné vo všetkých situáciách:

 • voliteľná hĺbka procesov výroby
 • varianty umožňujú flexibilitu kusovníkov
 • stavebné skupiny sú využiteľné vo viacerých kusovníkoch a nevedené v sklade
 • výpočet kusovníkov pre produkčnú jednotku resp. voliteľné množstvo
 • vloženie fixných hodnôt (napr. doba na prípravu).

 

Ostaňte flexibilný aj pri riadení sbôsobu produkcie: Produkcia prebieha buď priamo prostredníctvom zákazky zákazníka, alebo produkujete na sklad.

 

Samy sa rozhodnite, či má byť množstvo potrebné vyrobiť vypočítané prostredníctvom návrhu produkcie podľa skladových údajov, alebo automaticky v priebehu zákazky. Program navyše skontroluje dostupnosť súčiastok/stavebných skupín podľa kusovníka.

 

Zoznamy týkajúce sa dispozície materiálov ako i štatistík umožnia vždy presnú analýzu dostupnosti materiálov.

 


S týmito praktickými funkciami dodatočne profitujete:

 • tlač produkčných zákaziek resp. individuálnych produkčných papierov
 • stupňové hlásenia vybavenia a možnost opravy jednotlivých čiastkových množstiev
 • výpočet aktuálnych obstarávacích cien nanovo ako i prispôsobenie priemernej zaobstarávacej ceny
 • odúčtovanie jednotlivých dielov prebieha súčasne s priúčtovaním hotových výrobkov.

BMD Business Software – správna voľba pre Váš podnik!

BMD Business Solutions s.r.o.

Suché Mýto 1

SK-81103 Bratislava

+421 220 861 99

bratislava@bmd.com

Partner
Partner SKDP

Follow us

Folgen Sie uns auf Facebook
Folgen Sie uns auf Xing
Folgen Sie uns auf LinkedIn
Folgen Sie uns auf YouTube
Folgen Sie uns auf Kununu
Folgen Sie uns auf Instagram
Go2Assist

Go2Assist

Clientsinfo

Clientsinfo

Mám záujem

Mám záujem

Zavolať

Zavolať

Poraďte mi

Poraďte mi

Prihlášky na BMD Newsletter

Newsletter

E-mail

E-mail