Sie sehen die Flagge von Österreich

BMD
Österreich

Sie sehen die Flagge von Deutschland

BMD
Deutschland

Sie sehen die Flagge der Schweiz

BMD
Schweiz

Sie sehen die Flagge von Ungarn

BMD
Magyarország

Sie sehen die Flagge der Slowakei

BMD
Slovensko

Sie sehen die Flagge von Tschechien

BMD
Česko

Sie sehen die englische Flagge

BMD
International

Sie sehen die Flagge der Slowakei SK
Vyhľadaj

BMD Skladové hospodárstvo - ekonomické a transparentné vedenie skladu

S BMD Skladovým hospodárstvom si zaistíte hospodárne vedenie skladu a optimálnu pohotovosť k dodávke. Najväčší prínos skladového programu vyplýva z plnej integrácie s modulmi BMD Fakturácia, Objednávka a Pokladňa. Spojenie s BMD Účtovníctvom a Nákladovým účtovníctvom umožňuje okrem vyšie uvedeného najvyššiu efektivitu práce bez duplicitného zadávania vstupných údajov.

Highlights:

 • hospodárna správa skladu, optimálna pohotovosť k dodávke
 • automatické zápisy z programov Fakturácia, Nákup a Pokladňa
 • Multi-sklad: správa viacerých skladov 
 • Invetúra na konci roka, riadna inventarizácia, invetúra náhodnej kontrolnej vzorky
 • Transparentné a ekonomické vedenie skladu 
 • využite aj plnú integráciu s modulmi BMD: Zaúčtovanie výdavkov za nakúpený tovar do finančného účtovníctva hneď po ich určení. 

Vaše výhody

 • stav skladu s prihliadnutím na budúce prírastky a úbytky tovaru
 • manuálna evidencia príjmov a výdavkov tovaru
 • automatické zápisy z programov Fakturácia, Nákup a Pokladňa
 • správa viacerých skladov (multi-sklad) a regálov
 • rôzne druhy skladov ako uzavretý sklad, bezcolný sklad, sklad surovín pre produkciu, sklad náhradných dielov a opráv alebo konsignačný sklad atď.
 • Invetúra na konci roka, riadna inventarizácia, invetúra náhodnej kontrolnej vzorky a ocenenie skladu
 • priradenie fixných miest skladov na užívateľa, zákazníka alebo manuálne na zákazníka resp. položku zákazky

Popri automatických zápisoch v sklade z dôvodu zákaziek zákazníkov a tovarového príjmu je samozrejme možné evidovať zmeny stavu aj manuálne. Pomocou modulu EDI pohodlne vykonáte prostredníctvom Handhelds dodatočné preúčtovanie inventarizácie a skladu, tlače etikiet a príjmu tovaru.

Vyhodnotenia

 • v Skladovom hospodárstve od BMD máte kedykoľvek prístup k vyhodnoteniam a štatistikám, ktoré môžete zobrazit alebo vytlačiť.
 • výpis stavu skladu, výpis detailov evidencie a dispozičný zoznam
 • vyhodnotenia stavu skladov za sklad, skupiny tovarov resp, produktov triedené resp. zoskupené podľa rozličných kritérií
 • vyhodnotenie odchýlok medzi obstarávacou a priemernou cenou
 • vyhodnotenia týkajúce sa trvania a frekvencie obratu skladu
 • skladová štatistika za sklad, skupinu produktov a produkt s porovnaním z minulého roka a mesačným ocenením
 • zoznam inventarizácie, inventúrny a devalvačný zoznam a sčítací zoznam

 

Profitujte z praktickej automatizácie v softvéri Skladové hospodárstvo:

 • viaceré automatické a manuálne spôsoby účtovania pre rôzne spôsoby prístupu, výstupu a opravy
 • automatické hlásenie pri úprave zákaziek, keď sa nedosiahne sklad
 • automatická údržba priemernej obstarávacej ceny pri každom prístupe ku skladu
 • automatická zápisnica pri príjme tovaru, či už ide o skladový alebo zákaznícky tovar

 

Inventarizácia

Uľahčite si prácu - nezáleží na tom, či Vašu inventarizáciu vykonávate manuálne, prostredníctvom skenera alebo mobilných ,,Handhelds".

 

Základný balíček Sklad Vám okrem toho ponúka:

 • inventarizácia k rozhodujúcemu dňu alebo trvalá kontrolná inventarizácia za sklad, skupinu tovarov alebo produktov
 • prevzatie inventarizácie k rozhodujúcemu dňu so zohľadnením medzičasových prírastkov a úbytkov
 • diferenčný zoznam (deficit), devalvácia a devalvačný zoznam, prehľad skladov, štatistika.

 

Doplnky

Rozšírte Váš program BMD Skladového hospodárstva o pár užitočných doplnkov a profitujte z ich funkcií:

 • správa šarží a sériových čísiel metódou FIFO alebo LIFO
 • kusovníky a správa setov
 • Mobilná čítačka údajov: mobilné zadávanie údajov pri inventúre, príjmoch a výdavkoch

BMD Business Software – správna voľba pre Váš podnik!

BMD Business Solutions s.r.o.

Suché Mýto 1

SK-81103 Bratislava

+421 220 861 99

bratislava@bmd.com

Partner
Partner SKDP

Follow us

Folgen Sie uns auf Facebook
Folgen Sie uns auf Xing
Folgen Sie uns auf LinkedIn
Folgen Sie uns auf YouTube
Folgen Sie uns auf Kununu
Folgen Sie uns auf Instagram
Go2Assist

Go2Assist

Clientsinfo

Clientsinfo

Mám záujem

Mám záujem

Zavolať

Zavolať

Poraďte mi

Poraďte mi

Prihlášky na BMD Newsletter

Newsletter

E-mail

E-mail