Sie sehen die Flagge von Österreich

BMD
Österreich

Sie sehen die Flagge von Deutschland

BMD
Deutschland

Sie sehen die Flagge der Schweiz

BMD
Schweiz

Sie sehen die Flagge von Ungarn

BMD
Magyarország

Sie sehen die Flagge der Slowakei

BMD
Slovensko

Sie sehen die Flagge von Tschechien

BMD
Česko

Sie sehen die englische Flagge

BMD
International

Sie sehen die Flagge der Slowakei SK
Vyhľadaj

BMD Pokladničný softvér – integrované riešenie pre pokladnice

Pokladničný softvér od BMD je nasaditeľný v maloobchode, živnostenských podnikoch a podnikoch zaoberajúcich sa prevádzkovaním služieb. V spojení s objednávkami, fakturáciou a skladovým hospodárstvom ako aj s BMD finančným účtovníctvom vzniká celistvé riešenie. Tým je umožnená jednoduchá a rýchla výmena údajov medzi modulmi. 

NTCS pokladničné riešenie zodpovedá predpisom o povinnosti zavedenia registračných pokladníc a zákonu o používaní elektronických registračných pokladníc

Viac k zákonu o používaní ERP 

Highlights:

 • BMD pokladničný softvér je použiteľný v akomkoľvek odvetví 
 • Prispôsobí sa Vaším požiadavkám
 • Nastavenie vedenia užívateľa podľa Vašich potrieb 
 • Rýchle a jednoduché spracovanie pomocou dotykového monitoru 
 • Pokrytie všetkých POS - funkcií 

Flexibilné a individuálne 

BMD pokladničný program sa flexibilne prispôsobí Vašim požiadavkám. Vedenie užívateľa môže byť nastavené podľa Vašich potrieb. 

Vaše výhody 

 • Grafický užívateľský vzhľad 
 • Priehľadné usporiadanie 
 • Jednoduchá rýchla práca pomocou dotykového monitora 
 • Rôzne možnosti platieb vrátane bankomatovej a kreditnej karty 
 • Vytváranie dobropisov a ich správa 
 • Jednoduchý import z kmeňových údajov 
 • Čítanie tovaru pomocou čiarového kódu (EAN) pomocou skeneru 

Práca s BMD pokladničným programom 

Pokladničný softvér od BMD pokrýva všetky POS - funkcie. Tovar môžete evidovať vo vzťahu k zákazníkovi alebo anonymne pomocou čiarového kódu, čísla alebo vyhľadávača tovaru.


Následne môžete vytlačiť faktúru na tlačiarni poukážok alebo bežnej tlačiarni. 


Platba môže prebehnúť v hotovosti, bankomatovou/kreditnou kartou alebo iným voľne definovaným spôsobom. Následne prebehne zaúčtovanie vydanej faktúry automaticky vo finančnom účtovníctve.

BMD Pokladňa - Vaše výhody 

Individuálne nastaviteľný vzhľad obrazovky

Každá pokladňa bude nastavená tak, aby zodpovedala požiadavkám Vášho podniku. 

Možnosť dotykovej obrazovky 

Obsluha prstom na monitore umožňuje rýchlo a jednoducho pracovať. 

Jednoduchý import kmeňových údajov 

Vďaka importu kmeňových údajov z MS Excel alebo vo formáte CSV sa vyhnete ručnej evidencii.

Ľahká intuitívna práca 

Vďaka nastaveniam obrazovky podľa Vašich potrieb sa v pokladni rýchlo zorientujete. Žiadne nepotrebné tlačidlá a funkcie. 

Správa fotiek 

Možnosť ukladania fotiek tovaru. Tieto môžu byť jednoducho importované do pokladne a použité na tlačidlá. 

Rýchle zapracovanie 

Na školeniach (u Vás v podniku) sa naučíte všetko potrebné od zakladania kmeňových údajov až po používanie pokladne. Prispôsobíme sa Vašim individuálnym potrebám. Naši pracovníci s dlhoročnými skúsenosťami sa postarajú o hladký priebeh zapracovania. V prípade otázok sú Vám vždy k dispozícii naši pracovníci BMD Hotline linky. 

Jednoduché zadelenie opravnení 

Jednoduchým systémom sú oprávnenia rýchlo nastavené. Použitím skupín oprávnení stačí nového pracovníka zaradiť do niektorej skupiny. Všetky oprávnenia tejto skupiny budú automaticky zadelené tomuto pracovníkovi. 

Flexibilný a rozšíriteľný

Integrovateľný modul CRM pre správu zákazníkov, termínov až po štandardný list zaisťujúci automatizovaný písomný styk máte stály prehľad a ste o krok vpred. Písomnosti nebudú zaslané "len" na adresu zákazníka ale budú priradené aj želanej osobe.
Rozšírenie o ďalší modul je vybavené jednorazovým zadaním licenčného kľúča. Počas inštalovania BMD sú automaticky nainštalované všetky moduly a môžu byť kedykoľvek po ich zakúpení odblokované pre použitie. Nová inštalácia softvéru nie je potrebná. 

Automatické zasielanie aktualizácií 

Aktualizácie obdržíte automaticky poštou. Tým máte všetky najnovšie a zákonné zmeny vždy k dispozícii.  

Jedinečné znaky výkonnosti 

Integrácia 

Ponúkame rozsiahle celkové riešenie pre Hardvér a softvér. 

 • Úplná integrácia so zvyšnými štandardnými BMD riešeniami 
 • Centrálne orientovaný organizačný koncept s modulárnou výstavbou
 • Centrálna správa kmeňových údajov 
 • Jednotná grafická úprava s operačným systémom Windows 
 • Celý softvér je prevádzkovateľný aj pomocou internetu 
 • Nastaviteľné zaprotokolovanie všetkých zmien v údajoch
 • Ochrana dát a prístupu na každej úrovni
 • Multiscreen - viaceré pracovné oblasti na jednej obrazovke 
 • Permanentná údržba a vývoj 
 • Rozsiahla ponuka školení a seminárov ako aj celodenný support 
 • Aktuálne informácie o zákazníkoch pomocou internetu a E-Mailu 

Rozšíriteľnosť programu 

 • Rozhrania údajov pre štandardný softvér, spracovanie textov, tabuľkové kalkulácie a databáz 
 • Import údajov pre kmeňové údaje 
 • Generátory vzorcov umožňujú vlastné výpočty a kalkulácie 
 • Externý prístup do BMD databáz 
 • Cudzí jazyk a mena pri potvrdení objednávky, dodacom liste, faktúre a objednávke 

Flexibilita 

 • Prispôsobiteľnosť softvéru podľa Vašich predstáv 
 • Viacjazyčná koncepcia, jednoducho prepnutím 
 • Voľná voľba riadenia polí údajov pri všetkých evidenčných programoch 
 • Plné vyhľadávnie textu 
 • Variabilná tvorba záhlavia a päty pri všetkých vyhodnoteniach, súradnicovej siete, stlpcov a riadkov pri laserových výtlačkoch 
 • Generátor pre variabilnú tvorbu zoznamov, export údajov s rozsiahlými možnosťami triedenia, dopytu, výpočtov a sumarizácií 
 • Výtlačky môžu byť prevedené do Wordu so všetkými efektami 
 • Priame odosielanie vyhodnotení mailom a faxom 
 • Generátor tlačív umožňuje nekonečné možnosti ich tvorby 
 • Voľné nastavenie menu jeho farieb a efektov 
 • Elektronický poznámkový blok vo všetkých oblastiach 

Použiteľnosť 

Tento softvérový balík je univerzálne použiteľný.

 • Pokladničný systém pre malo- aj veľkoobchod s ľubovoľným množstvom pokladní, príp. informačných miest s úplným začlenením do skladového hospodárstva, pracovania zmlúv a objednávok 
 • Napojenie na viaceré pobočky 
 • Organizácia kusovníkov pre výrobné podniky so zostavením sérií 
 • Správa sériových čísel pre výrobné podniky, ktoré vedú tovar so zárukou a údržbou 

Viacmiestne systémy 

Softvérový balík môže byť nasadený na počítači a u veľkých viacmiestnych systémov. 

 • Paralelné spracovanie úloh na každej obrazovke v multi-užívateľskej prevádzke 
 • Multi-užívateľská prevádzka aj vrámci jedného tovarového hospodárstva 

 

BMD Business Software – správna voľba pre Váš podnik!

BMD Business Solutions s.r.o.

Suché Mýto 1

SK-81103 Bratislava

+421 220 861 99

bratislava@bmd.com

Partner
Partner SKDP

Follow us

Folgen Sie uns auf Facebook
Folgen Sie uns auf Xing
Folgen Sie uns auf LinkedIn
Folgen Sie uns auf YouTube
Folgen Sie uns auf Kununu
Folgen Sie uns auf Instagram
Dopyt

Dopyt

Zavolať

Zavolať

Používaním našich stránok vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie. | Ochrana údajov