Sie sehen die Flagge von Österreich

BMD
Österreich

Sie sehen die Flagge von Deutschland

BMD
Deutschland

Sie sehen die Flagge der Schweiz

BMD
Schweiz

Sie sehen die Flagge von Ungarn

BMD
Magyarország

Sie sehen die Flagge der Slowakei

BMD
Slovensko

Sie sehen die Flagge von Tschechien

BMD
Česko

Sie sehen die englische Flagge

BMD
International

Sie sehen die Flagge der Slowakei SK
Vyhľadaj

Výpočet provízií

S modulom Provízie môžete vypočítať províziu viacerých predajcov za zákazníka a zákazku. Výpočet prebehne z krycieho príspevku alebo obratu voliteľne podľa percentuálnej sadzby alebo ako príspevok.

Praktické funkcie

  • zakladanie predajcov
  • priradenie tabuliek provízií k predajcovi, zákazníkovi, skupine zákazníkov alebo projektu
  • definícia percent a príspevkov provízie za produkt alebo skupinu produktov
  • členenie provízií v závislosti od poskytnutých zliav
  • rôzne provízie za nových a jestvujúcich klientov

Na zákazníckom kmeni alebo zákazke môžete založiť až do 4 predajcov. Vyúčtovanie provízií prebehne zo zaevidovaných, zaúčtovaných alebo zaplatených faktúr.

Vaša výhoda

Sadzby provízie za položku zákazky a predajcu je možné kedykoľvek manuálne zmeniť.

BMD Business Software – správna voľba pre Váš podnik!

BMD Business Solutions s.r.o.

Suché Mýto 1

SK-81103 Bratislava

+421 220 861 990

bratislava@bmd.com

Partner
Partner SKDP

Follow us

Folgen Sie uns auf Facebook
Folgen Sie uns auf Xing
Folgen Sie uns auf LinkedIn
Folgen Sie uns auf YouTube
Folgen Sie uns auf Kununu
Folgen Sie uns auf Instagram
Go2Assist

Go2Assist

Clientsinfo

Clientsinfo

Mám záujem

Mám záujem

Zavolať

Zavolať

Poraďte mi

Poraďte mi

Prihlášky na BMD Newsletter

Newsletter

E-mail

E-mail