Sie sehen die Flagge von Österreich

BMD
Österreich

Sie sehen die Flagge von Deutschland

BMD
Deutschland

Sie sehen die Flagge der Schweiz

BMD
Schweiz

Sie sehen die Flagge von Ungarn

BMD
Magyarország

Sie sehen die Flagge der Slowakei

BMD
Slovensko

Sie sehen die Flagge von Tschechien

BMD
Česko

Sie sehen die englische Flagge

BMD
International

Sie sehen die Flagge der Slowakei SK
Vyhľadaj

Projektový manažment vrátane plánovania ľudských zdrojov

Projektové riešenia BMD sú vhodné najmä pre podniky, ktoré svoje postupy projektovo organizujú ako sú podnikoví konzultanti, architekti, inžinierske kancelárie, ale aj priemyselné a živnostenské podniky. 

Highlights:

 • predbežné riadenie projektov, namiesto spätnej dokumentácie 
 • plnoautomatické upozornenie rozpočtu
 • všetky míľniky pevne pod dohľadom
 • projektové riešenie na mieru
   

S projektovým manažmentom máte pri realizácii prehľad

Orientácia projektu, jeho riadenie a projekty vo všeobecnosti sú súčasťou bežného pracovného dňa. Či už sú to objednávky, interné projekty - všetko musí byť riadené a kontrolované ako aj následne vyhodnotené.

Výkonné nástroje projektového plánovania BMD sú flexibilne prispôsobiteľné a úplne prepojené s ostatnými modulmi BMD:

 • projektový plán 
 • projektové portfólio (ako súčasť manažmentu projektového portfólia) 
 • projektové správy / vyhodnotenia
 • navigátor projektov (pre informácie zo všetkých oblastí) 
 • projektový kontrolný zoznam

V každom programe BMD bola vytvorená možnosť zaznamenávať výdavky, zákazky, časy, investície, ale aj úlohy a termíny súvisiace s projektom.

Jednoducho získať informácie - Navigátor projektov

S BMD NTCS získate kompletnú evidenciu všetkých procesov súvisiacich s projektom. Tento prehľad umožňuje Navigátor projektov. V tomto programe je možné jednoducho vyvolať akékoľvek informácie k projektom z akýchkoľvek programov. Zásadná výhoda je v jednoduchej dostupnosti informácií. Pomocou navigátora sa môže každý (i bez detailných znalostí programu), ihneď získať všetky dôležité informácie.

V Navigátore projektov je možné k projektu vytvárať a prezerať ponuky, zákazky, dodacie listy, faktúry, výdavky i časy. K tomu sa pridáva možnosť evidencie telefónnych hovorov, termínov alebo dokumentov súvisiacich s projektom.

Denník kontaktov je kompletné chronologické zobrazenie akcií súvisiacich s daným projektom.

Kontrola nákladov

Osoby zodpovedné za projekty obzvlášť poteší úplna kontrola nákladov. Všetky náklady, či už z evidencie výkonov, účtovníctva alebo centrálne náklady sú okamžite distribuované na projetkové nákladové stredisko a na jedno kliknutie tak zobrazíte súčasný stav projektu. Naviac môžete pomocou porovnávania plánu a skutočnosti zistiť či projekt zodpovedá plánu a ktorá časť ešte ovplyvní nákady.

Centrálny nástroj pre evidenciu nákladov predstavuje Evidencia výkonov. Je jedno či ste v kancelárii alebo na služobnej ceste u zákazníka. Náklady môžete evidovať kedykoľvek pomocou internetovej evidencie výkonov. Všetky príslušné náklady budú zaevidované na projetkového nositeľa nákladov a tu je možné výkony zúčovať alebo detailne zobraziť až na jednotlivé výkony.
 

Prostredníctvom Správ BMD kedykoľvek vygenerujete stav projektu so všetkými relevantnými údajmi. Zobrazenie správ je možné ľubovoľne nastavit a orientuje sa podľa cieľovej skupiny príjimateľov (napr. projektový vedúci alebo manažment).

Projektový kontrolný zoznam

Projektový kontrolný zoznam umožní enormné uľahčenie práce. Body a procesy nutné vypracovať sa jednorázovo určia v predlohe, prepojenie s najrôznejšími funkciami BMD je tak isto možné (ako napr. štandardný list, kmeňové údaje osôb NTCS,...), ako aj rozvetvenie k dokumentom resp. pripojenie dokumentov a vyvolanie internetových stránok.

Činnosti, ktoré sa zobrazia v zozname môžu byť najrôznejšieho druhu, ako napr. e-mailové odoslanie, ktoré je nutné vykonať a pod. Oblasti využitia projektových kontrolných zoznamov sú rôznorodé.

Plán projektov

Pomocou Plánu projektov BMD prebieha zobrazenie resp. členenie balíčkov procesov, procesov a míľnikov. Flexibilná možnosť nastavenia zadávacej masky umožní každému projektovému vedúcemu resp. užívateľovi maximálnu efektívnosť pri práci s plánom projektov.
 

Informácie súvisiace s projektom sa prehľadne zobrazia a vytvárajú tak základ optimálnej správy plánov projektov.

Predlohy plánu projektu uľahčia projektovému vedúcemu zakladanie nových projektov. Tým pádom je v rámci krátkej doby možné stanoviť a spustiť projekty.

Softvér projektového manažmentu Vás podporí:

 • zoznamom termínov
 • zoznamom míľnikov
 • Gantovým diagramom
 • plánom projektovej štruktúry
 • plánovacou tabuľou
 • projektovými správami/vyhodnoteniami
 • porovnaním kapacít

 

Procesy

Softvér Vám umožní definíciu procesov, napríklad plánované hodnoty pre začiatok, koniec a trvanie plánu. Na procese je možné popri stave úprav viesť aj stupeň dokončenosti. Za proces resp. procesu priradený personál je možné založiť plánované výdavky, zisky (ziskové sadzby) a druhy výdavkov a previesť ich do plánovaného nákladového účtovníctva.

Diagram zaťaženia

V diagrame zaťaženia v rámci BMD Záznamu projektového plnenia (voliteľne zakúpiteľné) môže byť výkon zapísaný na konkrétny proces: to Vám umožní zamerať sa na normovanú hodnotu určitého procesu a dosiahnuť presné porovnanie plánovaných a skutočných hodnôt. Projektové plnenie je súčasne spôsobilé na web.

BMD Business Software – správna voľba pre Váš podnik!

BMD Business Solutions s.r.o.

Suché Mýto 1

SK-81103 Bratislava

+421 220 861 990

bratislava@bmd.com

Partner
Partner SKDP

Follow us

Folgen Sie uns auf Facebook
Folgen Sie uns auf Xing
Folgen Sie uns auf LinkedIn
Folgen Sie uns auf YouTube
Folgen Sie uns auf Kununu
Folgen Sie uns auf Instagram
Go2Assist

Go2Assist

Clientsinfo

Clientsinfo

Mám záujem

Mám záujem

Zavolať

Zavolať

Poraďte mi

Poraďte mi

Prihlášky na BMD Newsletter

Newsletter

E-mail

E-mail

BMD Médiá

Médiá