Sie sehen die Flagge von Österreich

BMD
Österreich

Sie sehen die Flagge von Deutschland

BMD
Deutschland

Sie sehen die Flagge der Schweiz

BMD
Schweiz

Sie sehen die Flagge von Ungarn

BMD
Magyarország

Sie sehen die Flagge der Slowakei

BMD
Slovensko

Sie sehen die Flagge von Tschechien

BMD
Česko

Sie sehen die englische Flagge

BMD
International

Sie sehen die Flagge der Slowakei SK
Vyhľadaj

Prieskum

Prieskum predstavuje spôsob ako sa dostať k informáciám príp. názorom zvolenej cieľovej skupiny o určitej situácii/stave. Prieskumy prebiehajú často v súvislosti s marketingovými kampaniami na získanie informácii o cieľovej skupine, s cieľom lepšie prispôsobiť smerovanie podnikových aktivít potrebám Vášho zákazníka.

NTCS Prieskum Vás podporí pri tvorbe prieskumov, získavaní odpovedí a ich vyhodnotení. Prieskum môže byť vedený písomne alebo telefonicky s pomocou pripojenia na štandardný list. V NTCS máte možnosť vytvorenia Online-prieskumu, ktorý môžu účastníci slobodne vyplniť a jeho výsledky budú okamžite uložené v NTCS.

Správa prieskumu

Správa prieskumu ponúka zostavenie dotazníkov bez komplikácií, ktoré môžu byť prevzaté do štandardného listu. Pomocou prehľadných vyobrazení budú odpovede prezentované ako veľavravné štatistiky.

Zostavovanie dotazníkov je jednoduché a prebieha intuitívne. Každá otázka môže byť dodatočne podložená pomocníkom na vyplnenie a pokynmi na opytujúceho sa. Všetky bežné možné odpovede ako Áno/Nie, stupnica, hodnotenie, Multiple Choice - výber z viacerých možností, atď. sú k dispozícii. Otázka, ktorá už raz bola definovaná môže byť, rovnako ako sady odpovedí, použitá vo viacerých dotazníkoch.

Definovaná cieľová skupina je východiskovým bodom. Pre daný prieskum budú zadané úlohy, z ktorých môže byť prieskum odštartovaný. Tieto úlohy môžu byť rozdelené na viacerých pracovníkov/-čky, ktoré tieto potom realizujú. Tým bude dotazník odštartovaný a môže byť bez komplikácií elektronicky vyplnený. Jeho uskutočnenie prebehne pomocou modulu "Kampaň". Získané údaje sú následne okamžite v kombinácii s kmeňovými údajmi zákazníka k dispozícii.
 

Prieskum online

Prieskum online je nástroj, ktorý Vám ponúka možnosť Vami vytvorený dotazník odoslať cieľovej skupine pohodlne pomocou e-mail linku. Zákazník musí len vyvolať tento link a vyplniť dotazník. Výsledok je okamžite k dispozícii v NTCS.

 

Pritom odpadne prácne odosielanie dotazníkov e-mailom alebo poštou, poštovné ako aj čakanie na odpovede od zákazníkov. Odpovede sú okamžite viditeľné v systéme bez toho, aby ste ich museli sami zaznamenať.

Vyhodnotenie výsledkov prieskumu

Výsledky môžu byť jednoducho a bez komplikácií vyvolané priamo v module Prieskum. Tento spôsob pohľadu Vám dodá rýchle výsledky k jednej príp. niekoľkým konkrétnym otázkam.

 

Dodatočne máte možnosť pomocou dizajnéra jednotlivé odpovede vyhodnotiť z rôznych spôsobov pohľadu. Pritom môžte výsledky kombinovať, príp. pozorovať z rôznych uhlov pohľadu. Tak môže byť napr. vyhodnotené, koľkí zákazníci odpovedali na určitú otázku "Áno", a koľkí z nich pochádzajú z určitého regiónu. Vyhodnotenia vo forme kruhového alebo stĺpcového diagramu sú k dispozícii v reálnom čase.
 

BMD Business Software – správna voľba pre Váš podnik!

BMD Business Solutions s.r.o.

Suché Mýto 1

SK-81103 Bratislava

+421 220 861 99

bratislava@bmd.com

Partner
Partner SKDP

Follow us

Folgen Sie uns auf Facebook
Folgen Sie uns auf Xing
Folgen Sie uns auf LinkedIn
Folgen Sie uns auf YouTube
Folgen Sie uns auf Kununu
Folgen Sie uns auf Instagram
Go2Assist

Go2Assist

Clientsinfo

Clientsinfo

Mám záujem

Mám záujem

Zavolať

Zavolať

Poraďte mi

Poraďte mi

Prihlášky na BMD Newsletter

Newsletter

E-mail

E-mail