Sie sehen die Flagge von Österreich

BMD
Österreich

Sie sehen die Flagge von Deutschland

BMD
Deutschland

Sie sehen die Flagge der Schweiz

BMD
Schweiz

Sie sehen die Flagge von Ungarn

BMD
Magyarország

Sie sehen die Flagge der Slowakei

BMD
Slovensko

Sie sehen die Flagge von Tschechien

BMD
Česko

Sie sehen die englische Flagge

BMD
International

Sie sehen die Flagge der Slowakei SK
Vyhľadaj

Platobný styk

Nechajte Vašu banku pracovať za Vás

Softvér Platobný styk od BMD Vám ponúka inteligentné rozhranie pre Vašu banku.

Highlights platobného styku BMD

 • inteligentné rozhranie pre Vašu banku
 • optimalizuje Vaše bankové transakcie
 • prispôsobí sa Vašim obchodným procesom
 • Vaše každodenné bankové obchody vybavíte profesionálne, efektívne, prehľadne
 • platobný styk kompletný: dodávatelia, zákazníci, zaúčtovanie bankového výpisu/spätné bankové zaúčtovanie

Program Platobný styk

 • Vám garantuje nevyhnutnú podporu pre Vaše bežné bankové transakcie, 
 • prispôsobí sa Vašim obchodným procesom,
 • optimalizuje Vaše bankové transakcie vďaka inteligentne predpripraveným návrhom prevodných, platobných a inkasných príkazov.

S modulmi Platobný styk BMD vybavíte Vaše každodenné bankové obchody profesionálne, efektívne a prehľadne. Plná integrácia s ostatnými modulmi BMD Vám navyše ponúka automatické spracovanie, ktoré Vám ušetrí čas a peniaze:

Prenos do finančného účtovníctva BMD

 • prenos prijatých a vystavených faktúr do účtovného softvéru
 • automatické zaúčtovanie všetkých platieb so súčasným spárovaním otvorených položiek 
 • automatické zaúčtovanie všetkých prijatých platieb na zúčtovací účet
 • automatické zaúčtovanie bankových výpisov vrátane spárovania otvorených položiek
 • zaúčtovanie do nákladového účtovníctva

Kontrola DF BMD – zohľadniť platobný styk už pri schválení DF

 • prenos došlých faktúr vrátane kódu schválenia / zablokovania platby
 • prenos pripomienok a zmien počas schvaľovacieho procesu
 • prehľad priebehu schvaľovacieho procesu vrátane protokolu

Systém manažmentu dokumentov BMD

 • priame pripojenie naskenovaných došlých faktúr k návrhu platieb dodávateľom
 • priame pripojenie originálnych vystavených faktúr do návrhu inkasa
 • automatická archivácia vytlačených dokumentov/potvrdení/avíz

Dodávateľský platobný styk

Flexibilné Menu - funkcie a logické filtre v tomto module Vám umožnia rýchle a efektívne spracovanie návrhov prevodných príkazov. Na základe zaúčtovaných došlých faktúr bude automaticky vyhotovený návrh domáceho/zahraničného platobného príkazu. Cez normované rozhranie budú prevedené všetky relevantné dáta z BMD finančného účtovníctva do vášho telebankingového programu.

Výhody

 • variabilné vytvorenie platobných okruhov
 • automatické generovanie avízo- listov a archivácie
 • podpora SEPA (Single Euro Payment Area)
 • automatické zaúčtovanie všetkých platieb a súčasné vyplatenie v správe otvorených položiek
 • automatické prevzatie od štandardu sa odchyľujúceho platobného styku v údajoch klientov do prevodu

Priamy prístup

Pri používaní kontroly DF alebo bezpapierového účtovníctva máte k dispozícii priamy prístup k naskenovaným originálnym dokumentom prostredníctvom systému manažmentu dokumentov BMD. Ak sú vaši zákazníci zároveň aj dodávateľmi, budú otvorené položky týchto dodávateľov zohľadnené aj pri platobnom styku.

Odberateľský platobný styk

Vďaka automatickému priebehu podporuje tento modul Vaše bankové operácie. Na základe zaúčtovaných vystavených faktúr alebo priamo pri účtovaní bude automaticky vygenerovaný návrh bankového výpisu s označením odberateľov. Vytvorte si návrhy pre bankové výpisy pre viaceré bankové účty a rôzne časové obdobia. Uplatnená zľava bude zohľadnená podľa nastavenia alebo podľa dátumu.

Navyše

 • výpis pomocou elektronického bankovníctva
 • automatické generovanie avízo - listu a archivácie
 • možnosť tvorby sprievodných textov
 • automatické zaúčtovanie výpisov pomocou zúčtovacích účtov
 • priamy prístup k naskenovaným dokumentom pomocou modulu BMD systém manažmentu dokumentov

Ak sú Vaši zákazníci zároveň aj dodávateľmi, budú otvorené položky týchto dodávateľov zohľadnené aj pri platobnom styku.

Platobný styk, zaúčtovanie bankového výpisu

Zredukujte si Váš pracovný čas s digitálnym bankovým výpisom z vašej banky. Po jeho importe do BMD budú automaticky spárované otvorené položky na základe prenesených informácií o odberateľoch (číslo faktúry, číslo zákazníka).

Automatické funkcie

Program sa dokáže vďaka spätnému uloženiu všetkých bankových spojení „učiť“. Takto môžu byť automaticky spárované všetky účtovné zápisy. Vďaka týmto pravidlám sa automatika neustále vylepšuje.

Ďalšie výhody

 • Prehľadný náhľad celého výpisu s priradeniami na obrazovke
 • Zaúčtovanie jednotlivých dní
 • Zaúčtovanie kreditných a bankomatových kariet
 • Zohľadnenie nákladového účtovníctva
 • Kontrola bankového salda pred zaúčtovaním súboru

Dodatočne môžu byť do zaúčtovania bankového výpisu priradené dokumenty, ktoré máte k dispozícii (výpis z účtu, prevodný príkaz).

Platobný styk, zaúčtovanie bankového výpisu - rozšírenie o digitálne účty

Pomocou tohto rošírenia môžete načítať, spracovať a zaúčtovať výpisy z digitálnych účtov, ako PayPal, Amazon, do zaúčtovania bankového výpisu.

BMD Business Software – správna voľba pre Váš podnik!

BMD Business Solutions s.r.o.

Suché Mýto 1

SK-81103 Bratislava

+421 220 861 99

bratislava@bmd.com

Partner
Partner SKDP

Follow us

Folgen Sie uns auf Facebook
Folgen Sie uns auf Xing
Folgen Sie uns auf LinkedIn
Folgen Sie uns auf YouTube
Folgen Sie uns auf Kununu
Folgen Sie uns auf Instagram
Go2Assist

Go2Assist

Clientsinfo

Clientsinfo

Mám záujem

Mám záujem

Zavolať

Zavolať

Poraďte mi

Poraďte mi

Prihlášky na BMD Newsletter

Newsletter

E-mail

E-mail