Sie sehen die Flagge von Österreich

BMD
Österreich

Sie sehen die Flagge von Deutschland

BMD
Deutschland

Sie sehen die Flagge der Schweiz

BMD
Schweiz

Sie sehen die Flagge von Ungarn

BMD
Magyarország

Sie sehen die Flagge der Slowakei

BMD
Slovensko

Sie sehen die Flagge von Tschechien

BMD
Česko

Sie sehen die englische Flagge

BMD
International

Sie sehen die Flagge der Slowakei SK
Vyhľadaj

Plánovanie služieb

Efektívna evidencia plánovaných modelov pracovnej doby

Jednoduché plánovanie rannej a večernej služby, servis...

Plán služieb bol koncipovaný tak, aby bola možná evidencia alebo plánovanie modelov pracovnej doby ako ranná služba - kuchyňa, večerná služba - servis. Dvojdimenzionálny prehľad umožní veľmi efektívnu evidenciu plánovaných modelov pracovnej doby. Popri plánovaní modelov pracovnej doby môžete plánovať aj s plánovanou dobou od do.

 

Samozrejme môžete s plánom služieb plánovať aj absencie: dovolenka, choroba, náhradné voľno atď.

Plánovacie skupiny uľahčia vytvorenie plánu služieb

Aby Vám bolo uľahčené vytvorenie plánu služby, môžu byť spolupracovníci ako aj denné modely priradené k rôznym skupinám (plánovacím skupinám). Môžete definovať aj minimálne obsadenie, aby ste skontrolovali, či ste naplánovali dostatočný počet spolupracovníkov. Samozrejme môžete minimálne obsadenie rozdeliť na skupiny povolaní, ako napr. kuchár atď.

 

Dodatočne je už pri plánovaní možné zobraziť simuláciu (saldá, nadčasy, príplatky atď).

Kontrola podľa zákona o pracovnom čase

Pre kontrolu vytvoreného plánu služieb ohľadne zákona o pracovnom čase je Vám k dispozícii funkcia skontrolovať ,,porušenia hlavného pracovného času".

 

V služobnom pláne je zahrnuté aj rozdelenie plánovaných údajov na verzie za plánovaciu skupinu (oddelenie, tím, skupina...). Dodatočne je možné aj spätné vrátenie na určitú verziu, ako aj porovnania verzií.

BMD Business Software – správna voľba pre Váš podnik!

BMD Business Solutions s.r.o.

Suché Mýto 1

SK-81103 Bratislava

+421 220 861 990

bratislava@bmd.com

Partner
Partner SKDP

Follow us

Folgen Sie uns auf Facebook
Folgen Sie uns auf Xing
Folgen Sie uns auf LinkedIn
Folgen Sie uns auf YouTube
Folgen Sie uns auf Kununu
Folgen Sie uns auf Instagram
Go2Assist

Go2Assist

Clientsinfo

Clientsinfo

Mám záujem

Mám záujem

Zavolať

Zavolať

Poraďte mi

Poraďte mi

Prihlášky na BMD Newsletter

Newsletter

E-mail

E-mail