Sie sehen die Flagge von Österreich

BMD
Österreich

Sie sehen die Flagge von Deutschland

BMD
Deutschland

Sie sehen die Flagge der Schweiz

BMD
Schweiz

Sie sehen die Flagge von Ungarn

BMD
Magyarország

Sie sehen die Flagge der Slowakei

BMD
Slovensko

Sie sehen die Flagge von Tschechien

BMD
Česko

Sie sehen die englische Flagge

BMD
International

Sie sehen die Flagge der Slowakei SK
Vyhľadaj

Plánovanie ľudských zdrojov

NTCS Plánovanie ľudských zdrojov Vás rozsiahlo podporí pri plánovaní prác a môžete ideálne rozvrhnúť spolupracovníkov.

BMD Plánovanie ľudských zdrojov Vám ponúka odpovede na nasledovné otázky:

  • Aké máte kapacity?
  • Sú Vaši spolupracovníci vyťažení?
  • V ktorých oblastiach máte príliš málo alebo veľa kapacít?
  • Zvládnete ešte nových klientov?
  • Ako neprehliadnete žiadnu uzávierku klienta?
  • Ste s plánovanými činnosťami v omeškaní?

Kapacity spolupracovníka

Vychádzajúc zo stanovenej pracovnej doby sa prepočíta čas, ktorý je k dispozícii, potom sa zobrazí ideálna pomoc pre konkrétne plánovanie spolupracovníkov a jeho prác.
 

Konkrétne plánovanie prostredníctvom plánovacích objektov

Toto konkrétne plánovanie sa udeje vďaka plánovacím objektom a prebehne buď ročne resp. mesačne, alebo ešte krátkodobejšie. Procesy znázorňujú činnosť na vybavenie a spájajú plánovací objekt so zákazníkom. Plánovacie objekty môžete generovať automaticky, čím sa celé plánovanie zjednoduší.

 

Podľa určitých kmeňových údajov rozpozná program, ktorým zákazníkom a činnostiam musí založiť plánovací objekt. Okrem toho je voliteľne možné hneď vyhľadať súvisiaceho zodpovedného pracovníka.
 

Uľahčenie plánovania prostredníctvom Ganttovho diagramu

Ganttov diagram Vám uľahčí plánovanie tým, že zobrazí naplánovaný čas (stanovený začiatok a koniec) v podobe pruhov. Tak môže plánovanie spolupracovníkov prebehnúť prehľadne a rýchlo. V prípade potreby je samozrejme možné časy aj posunuť / prispôsobiť, kedže je plánovanie ľudských zdrojov veľmi flexibilné a je možné plánovať nielen vopred.

Naplánované časy je možné nasledovne porovnať so skutočne vykonanými v evidencii výkonov. Vďaka zobrazeniu diverzných posuvných kartoték máte perfektný prehľad zápisov spolupracovníkov, termínov, dokumentov atď, ktoré súvisia s jednotlivým plánovacím objektom.

Integrácia

BMD CRM (Customer Relationship Management)

Optimálne alebo automatické vytváranie termínov / úloh v priraďovaní osôb na využitie v termínovom kalendári BMD / správe úloh BMD, ktoré sa zase synchronzujú s MS-Outlook alebo smartfónmi / PDA prostredníctvom servera Exchange.

BMD Business Software – správna voľba pre Váš podnik!

BMD Business Solutions s.r.o.

Suché Mýto 1

SK-81103 Bratislava

+421 220 861 99

bratislava@bmd.com

Partner
Partner SKDP

Follow us

Folgen Sie uns auf Facebook
Folgen Sie uns auf Xing
Folgen Sie uns auf LinkedIn
Folgen Sie uns auf YouTube
Folgen Sie uns auf Kununu
Folgen Sie uns auf Instagram
Go2Assist

Go2Assist

Clientsinfo

Clientsinfo

Mám záujem

Mám záujem

Zavolať

Zavolať

Poraďte mi

Poraďte mi

Prihlášky na BMD Newsletter

Newsletter

E-mail

E-mail