Sie sehen die Flagge von Österreich

BMD
Österreich

Sie sehen die Flagge von Deutschland

BMD
Deutschland

Sie sehen die Flagge der Schweiz

BMD
Schweiz

Sie sehen die Flagge von Ungarn

BMD
Magyarország

Sie sehen die Flagge der Slowakei

BMD
Slovensko

Sie sehen die Flagge von Tschechien

BMD
Česko

Sie sehen die englische Flagge

BMD
International

Sie sehen die Flagge der Slowakei SK
Vyhľadaj

Plánovanie a riadenie výroby

Highlights:

 • podpora pri plánovaní výroby, spotreby materiálu, produkčných procesov
 • celkový prehľad celého reťazca vytvárania hodnôt
 • minimalizácia výdavkov na spätné vystopovanie
 • právne zabezpečenie vďaka bezchybnej dokumentácii
 • jednoduché vyhodnotenie zozbieraných údajov

 

Plánovanie a riadenie výroby - Základný balíček

Produkcia

 • evidencia produkčnej zákazky (s/bez termínu dodanía)
 • zmena kusovníka na produkčnej zákazke
 • voliteľné rozpustenie úrovní
 • priradenie receptúr resp. návodov na postup
 • generovanie produkčných zákaziek na základe návrhu na objednávku
 • zobrazenie / úprava produkčných zákaziek
 • vyhodnotenie resp. tlač zloženia setov
 • množstevný kusovník podľa objednávky / produkčnej zákazky atď.
 • dispozícia jednotlivých častí na obrazovke alebo tlačiarni
 • vyhodnotenie prístupy pre produkciu
 • hlásenie o dokončení produkcie (prírastok hotových výrobkov, úbytok dielov, pripravenosť dodávky)

Výrobná zákazka

Dokončovanie výrobkov vlastnej produkcie je možné v systéme zadať ako výrobnú zákazku. Sami zvolíte, či má byť kusovník rozdelený na úrovne alebo sa jedná o kompletnú výrobu. Vytvorením výrobnej zákazky bude v sklade uvedený očakávaný prírastok hotových výrobkov, resp. polovýrobkov, ako aj rezervácie na materiál. Ukončením výroby bude toto rozlíšené a potrebné množstvo bude preúčtované na sklad.

 • založenie kusovníka s plánom, návod na výrobu
 • rozdelenie výroby na rôzne oddelenia
 • generovanie výrobných zákaziek z návrhu objednávok alebo manuálne
 • zadanie dodacieho termínu pre kompletnú zákazku alebo pozíciu
 • doplnenie, resp. zmena kusovníka na zákazku pri produkčnej zákazke
 • zobrazenie množstva jednotlivých dielov pre celkovú produkciu alebo pre jednotku hotového dielu
 • tlač výrobnej zákazky pomocou generátora formulárov (individuálne nastavenie)
 • zhrnutie produkcie pre položku a dodací termín so zobrazením množstva celkovej produkcie a k tomu potrebných jednotlivých častí pre každé oddelenie zvlášť
 • dispozícia jednotlivých dielov
 • automatické zaúčtovanie na sklad po ukončení výroby, kde budú aj potrebné jednotlivé časti produkovaného množstva priučtované ako prírastky respektíve úbytky v sklade
 • výpočet priemerných nákladov pre každý nový výrobný proces na základe jednotlivých častí
 • automatická tlač dodacieho listu pri zákazkovej výrobe
 • automatické pridelenie viacstupňovej výroby na nasledujúcu úroveň s tlačou príslušnej výrobnej zákazky
   

S Plánovaním a riadením výroby od BMD ste jasne vo výhode.
 

Modul Plánovania a riadenia výroby je plne integrovaný s Plánovaním projektu a Plánovaním potreby pracovníkov do spoločného systému. S kompletnou a dokonalou spätnou sledovateľnosťou šarží máte:

 • úplný prehľad o celkovom reťazci tvorby hodnôt
 • minimalizáciu nákladov na spätné sledovanie a zjednodušený odbyt tovaru
 • právne zabezpečenie vďaka kompletnej dokumentácii, rovnako ako
 • jednoduché vyhodnotenie zozbieraných údajov

BMD Business Software – správna voľba pre Váš podnik!

BMD Business Solutions s.r.o.

Suché Mýto 1

SK-81103 Bratislava

+421 220 861 99

bratislava@bmd.com

Partner
Partner SKDP

Follow us

Folgen Sie uns auf Facebook
Folgen Sie uns auf Xing
Folgen Sie uns auf LinkedIn
Folgen Sie uns auf YouTube
Folgen Sie uns auf Kununu
Folgen Sie uns auf Instagram
Go2Assist

Go2Assist

Clientsinfo

Clientsinfo

Mám záujem

Mám záujem

Zavolať

Zavolať

Poraďte mi

Poraďte mi

Prihlášky na BMD Newsletter

Newsletter

E-mail

E-mail