Sie sehen die Flagge von Österreich

BMD
Österreich

Sie sehen die Flagge von Deutschland

BMD
Deutschland

Sie sehen die Flagge der Schweiz

BMD
Schweiz

Sie sehen die Flagge von Ungarn

BMD
Magyarország

Sie sehen die Flagge der Slowakei

BMD
Slovensko

Sie sehen die Flagge von Tschechien

BMD
Česko

Sie sehen die englische Flagge

BMD
International

Sie sehen die Flagge der Slowakei SK
Vyhľadaj

Personálna správa - informačný systém zamestnancov

Personálnym informačným systémom od BMD môžete pohodlne zobraziť všetky procesy týkajúce sa personalistiky, od výberového konania na pracovné pozície cez evidenciu uchádzačov až po vzdelávanie a školenie Vašich pracovníkov.

Highlights:

 • evidencia uchádzačov Vás optimálne podporí pri výbere personálu
 • zredukujte Vaše náklady na správu
 • všetky dokumenty - od motivačného listu až po pracovnú zmluvu - sú archivované elektronicky
 • máte k dispozícii všetky dôležité informácie o spolupracovníkovi prostredníctvom navigátora pracovníkov
 • úplná integrácia do všetkých modulov BMD

Personálny informačný systém disponuje:

 • evidenciou uchádzačov
 • elektronickou osobnou zložkou
 • navigátorom pracovníkov
 • správou miest
 • manažmentom vzdelávania

Evidencia uchádzačov

Evidencia uchádzačov o prácu Vás optimálne podporuje pri výbere nových zamestnancov a pomáha Vám šetriť pracovný čas.

integrovanej správe inzerátov vytvoríte individuálne texty inzerátov a riadite súvisiace náklady. 

 

Pre každé voľné miesto môže byť založený profil s požiadavkami. Navyše môže byť každej požiadavke pridelená príslušná váha.

 

Kompletná dokumentácia všetkých údajov o uchádzačoch v programe umožňuje kedykoľvek  získať rýchly prehľad o stave vecí. To predstavuje veľkú výhodu, keď napríklad zavolá uchádzač a pýta sa na stav svojej žiadosti.

 

BMD Evidencia uchádzačov znižuje náklady na správu vďaka využitiu automatickej korešpondencie. Všetky dokumenty – od žiadostí uchádzačov po pracovnú zmluvu – môžu byť samozrejme elektronicky archivované.

 • založenie kmeňových údajov uchádzača so špeciálnymi dodatočnými poliami ako sú dátum narodenia, invalidita, pracovné povolenie s platnosťou do…, vedľajšia pracovná činnosť, vodičský preukaz, pracovné predstavy do budúcnosti, predstava o platovom ohodnotení, fotka, atď.
 • uloženie dokladov o dosiahnutom vzdelaní a chronologický popis doterajších zamestnaní aj s časovými údajmi
 • podrobná možnosť evidovania kvalifikácie (cudzie jazyky, pripravenosť k služobným cestám, …)
 • definovanie pracovnej pozície s podrobným popisom požiadaviek
 • priradenie uchádzača k voľnej pracovnej pozícii
 • flexibilné možnosti porovnania pri vyhľadávaní optimálneho uchádzača
 • automatický pracovný postup pri zmene postavenia uchádzača (vo vývoji)
 • automatický písomný styk (hromadná korešpondencia) vrátane archivácie
 • evidencia kmeňových údajov môže byť prepojená s ľubovoľnými formulármi

Elektronický personálny spis

 • usporiadané zakladanie pracovných zmlúv, vysvedčení a ostatných dokumentov v elektronickom archíve, týkajúcich sa zamestnanca (uchádzača)
 • rýchle vyhľadávanie dokumentov prostredníctvom ľubovoľne definovaných kategórií
 • dokumenty zo mzdového účtovníctva (mzdové súbory atď.) môžu byť automatizovane preposlané pomocou vlastného „spúšťača“ do personálneho spisu.

Termíny a úlohy

 • v systéme personálnych informácií sú tiež k dispozícii všetky informácie z BMD CRM
 • správa úloh s dátumom na vybavenie a funkciou pripomienky
 • telefónna zápisnica, kontaktný žurnál a veľa ďalších

Vzdelávanie a budúce vzdelávanie

Stanovíte detaily pre školenie a ďalšie vzdelávanie pracovníkov:

 • definovanie interných a externých vzdelávacích aktivít s dátumom, miestom, náplňou kurzu, predpokladmi,…
 • priradenie pracovníkov k dátumom účasti na kurzoch
 • posúdenie vzdelávacích opatrení
 • správa požiadaviek na vzdelanie (budúca vzdelávacia aktivita)
 • všetky príslušné dokumenty (potvrdenia o účasti, žiadostí o rôzne príspevky, certifikáty) môžu byť uložené a vyvolané stlačením klávesy.
 • flexibilné možnosti filtrovania (napr. ktorý zamestnanec absolvoval ktoré školenie?)
 • možnosť evidencie žiadostí o vzdelávanie spojené s funkciou potvrdenia
 • dohody o splátkach

Navigátor pracovníkov

Navigátor pracovníkov poskytuje všetky dôležité údaje o spolupracovníkoch. V rozvetvenom rozbaľovacom menu môžete nájsť požadované informácie:

 • prehľad všetkých informácií o spolupracovníkovi
 • saldo hodín náhradného voľna
 • kmeňové údaje pracovníka
 • elektronická osobná zložka
 • zakladanie a vyvolávanie schopností zamestnanca
 • životopis
 • zobrazenie navštívených seminárov a potreby vzdelania
 • prehľad termínov, úloh a lehôt spolupracovníka
 • zodpovednosti
 • v navigátore pracovníkov môžete okrem toho vyvolať evidenciu výkonov a časovú dochádzku
 • v kronike spolupracovníkov je dostatok miesta pre disciplinárne pripomienky a iné zápisy

Vyhodnotenia

 • individuálne vyhodnotenia prostredníctvom výkazníctva
 • vyhodnotenia informácií zo systému personálnych informácií
 • vytvorenie špeciálne filtrovaných zoznamov na obrazovke (napr. spolupracovník s určitými schopnosťami). Tieto zoznamy je možné vytlačiť alebo exportovať do programu Excel.
 • filtrovanie osôb so špeciálnymi kvalifikáciami prostredníctvom Skill-Finder

Online uchádzanie

Online uchádzanie BMD je ideálnym nástrojom, ktorý Vás podporí pri optimalizácii Vášho procesu recruitingu. Samostatná evidencia kmeňových údajov Vašimi uchádzačmi Vám ušetrí vzácny čas pri každodennej práci.

Online uchádzanie BMD Vám okrem iného ponúka:

 • štruktúrovanú evidenciu údajov uchádzania Vašimi uchádzačmi pomocou webovskej stránky
 • načítanie fotografií a ľubovoľného množstva dokumentov uchádzačov 
 • rozposielanie automatických e-mailov uchádzačom a na Vaše personálne oddelenie po doručení žiadosti uchádzača 
 • možnosti prispôsobenia optického layoutu Vášho online uchádzania BMD
 • prevzatie online uchádzaní do skutočného systému kliknutím myšou a integrovanou kontrolou opakovaní

 

Úplná integrácia systému personálnych informácií do všetkých modulov BMD garantuje aj napojenie na evidenciu výkonov a časovú dochádzku.

Rokovania so spolupracovníkmi

Popri organizácii Vašich rokovaní so spolupracovníkmi a dokumentácii prediskutovaných obsahov ponúka tento nástroj veľa funkcií:

 • stanovenie termínov s jednotlivými nadriadenými
 • link k relevantným dokumentom ako napr. formuláre, dotazníky
 • vytvorenie pripomienkových úloh pre sledovanie dohodnutých cieľov (napr. dohody o budúcom vzdelaní)

BMD Business Software – správna voľba pre Váš podnik!

BMD Business Solutions s.r.o.

Suché Mýto 1

SK-81103 Bratislava

+421 220 861 990

bratislava@bmd.com

Partner
Partner SKDP

Follow us

Folgen Sie uns auf Facebook
Folgen Sie uns auf Xing
Folgen Sie uns auf LinkedIn
Folgen Sie uns auf YouTube
Folgen Sie uns auf Kununu
Folgen Sie uns auf Instagram
Go2Assist

Go2Assist

Clientsinfo

Clientsinfo

Mám záujem

Mám záujem

Zavolať

Zavolať

Poraďte mi

Poraďte mi

Prihlášky na BMD Newsletter

Newsletter

E-mail

E-mail

BMD Médiá

Médiá