Sie sehen die Flagge von Österreich

BMD
Österreich

Sie sehen die Flagge von Deutschland

BMD
Deutschland

Sie sehen die Flagge der Schweiz

BMD
Schweiz

Sie sehen die Flagge von Ungarn

BMD
Magyarország

Sie sehen die Flagge der Slowakei

BMD
Slovensko

Sie sehen die Flagge von Tschechien

BMD
Česko

Sie sehen die englische Flagge

BMD
International

Sie sehen die Flagge der Slowakei SK
Vyhľadaj

BMD Nákup – optimálne riešenie pre objednávky

Od automaticky generovaného návrhu obstarávania cez požiadavku na dodávateľa až po objednávku a zúčtovanie príjmu tovaru - nákupný softvér od BMD Vás podporuje v každodenných činnostiach súvisiacich s plánovaním obstarávania a objednávok. 

 

Plná integrácia do BMD modulov fakturácia, skladové hospodárstvo, pokladňa a nákladové účtovníctvo tvorí komplexné celkové riešenie pre účtovníctvo. Tým plníte požiadavky moderného vedenia tovarového hospodárstva. 

Highlights:

 • Automatické generovanie návrhu obstarávania 
 • Optimálna podpora pre Vás v oblastiach plánovania obstarávania a objednávok
 • Výpočet optimálneho objednávkového množstva 
 • Prehľad vďaka hodnoteniam a štatistikám objednávok
 • Kontrola dodacích termínov pohodlne pomocou obrazovky 

Pomocou BMD objednávok môžete: 

 • Spravovať ľubovoľné množstvo dodávateľov podľa tovaru s rôznymi dodávateľskými-tovarovými číslami, názvami tovaru, cenami, zľavami, objednávkovými jednotkami, minimálnymi objednávkovými množstvami a časom dodania
 • Automaticky generovať návrhy obstarávania podľa informácií zo skladu (minimálne/maximálne skladové množstvo, pohotovostná zásoba alebo kontrola vzdialenosti) alebo na základe zákazky
 • Zobraziť celkové obstarávacie náklady aj v percentách podľa dodávateľa 
 • Tvoriť texty tovaru vzťahujúce sa na dodávateľa a cudzojazyčné texty 
 • Zadávať akciové ceny s časovým ohraničením 
 • Odosielať požiadavky dopytu e-mailom, poštou alebo faxom zo spracovaných návrhov objednávok možným dodávateľom
 • Automaticky generovať objednávky podľa zhodnotení požiadaviek dopytu (cenové zrkadlo) 

 

Profitujte dodatočne vďaka rýchlemu importu tovaru a cenových zoznamov pomocou 

 • MS Excel, MS Access a ASCII-Text
 • Datanorm a EDI-Pricat (Cenové katalógy)


Vaše výhody 

 • Tvorba objednávky je voľná a môže variovať podľa dodávateľa/skupiny dodávateľov. 
 • Odoslanie objednávky po tlači ako e-mail, fax alebo EDI-XML-vety priamo z programu. 
 • Kontrola dodacích termínov prebieha pohodlne na obrazovke alebo tlačou meškajúcich objednávok. 
 • Upomienka a oznámenie o stornovaní sú generované podľa želania. 

 

Príprava tovaru  

Príprava tovaru na príjem nasleduje na základe príslušnej objednávky na obrazovke alebo pomocou mobilneho prístroja "handheld". Dodávateľ bude zhodnotený a náklady budú okamžité rozdelené na dodávku. 

 

Akonáhle dorazí tovar z objednávky, signalizuje sa pohotovosť k dodávke. 

Zmluvné objednávky sú priradené otvoreným zákazkám hneď po dodaní tovaru. 

Návrh objednávky 

Návrh objednávky určíte podľa potreby podľa pobočky, skladu, dodávateľa alebo celkovo na základe minimálneho stavu zásob a rezervácií. 

 

Návrh dodávateľa prebieha na základe hlavného dodávateľa, najlepšej ceny alebo najrýchlejšej dodávky. 

Dodatočné nástroje pre viac efektivity: 

 • Vyvolanie tovaru skenovanim 
 • Správa balení (napr. debny, palety,...) 
 • Vyvolanie všetkých informácií o tovare pri každej pozícii 
 • Tvorba medzisúčtov
 • Zoznam potreby kapitálu na periódu podľa otvorených dodávok a zadaných dodacích termínov 
 • Kedykoľvek môžete manuálne zmeniť ceny na objednávke.

Vaše výhody: 

 • Generovanie dopytov a objednávok z návrhov objednávok (pričom sú zohľadnené minimálne objednávkové množstvo a jednotky balenia) 
 • Rozvrh podľa minimálneho a maximálneho stavu zásob 
 • Variabilné zobrazenie zadaní na obrazovke 
 • Manuálne zadanie návrhov objednávok 
 • Možnosť tlače a spracovania návrhov objednávok 

Využite možnosť zaradenia objednávok k projektom a s tým súvisiacu správu projektov. 

 

Pomocou praktickej vyhľadávacej funkcie môžete kedykoľvek jednoducho vyvolať už zostavené objednávky. 

 

Uvoľňujúce objednávkové procesy (napr. ohraničenie čiastok) ovládate jednoducho pomocou Workflow. 

 

Softvér Vám umožní uloženie nových dodávateľov aj počas ukladania objednávky.

Pomocou týchto funkcií máte svoje dodacie termíny určite pod kontrolou: 

 • Zadanie dodacích termínov na pozíciu objednávky
 • Zaznačenie potvrdených dodacích termínov a cenových kondicií na pozíciu objednávky 
 • Zobrazenie všetkých otvorených pozícií podľa tovaru a dodávateľa 
 • Kontrola dodacích termínov k zatriedeniu dodávateľa 

Príjem tovaru 

Takto si zachováte prehľad: 

 • Spätné hlásenie dodaného tovaru súvisiace s objednávkou s automatickým zaúčtovaním príjmu na sklad 
 • Správa čiastočných dodávok a zostatkového množstva 
 • Hodnotenie dodávateľa podľa posúdenia kritérií termínov, množstva, ceny a kvality
 • Zaradenie čísla dodacieho listu a výdavkov, ktoré sú alikvótne pridelené na jednotlivé pozície 
 • Podpora mobilného prístroja "handhelds" online a offline 

Priemernú obstarávaciu cenu môžete vypočítať pri každom príjme na sklad s alebo bez opätovných obstarávacích nákladov.
 

Upomienka dodávky 

Presvečte sa sami o jednoduchej správe upomenutých objednávok: Na jeden klik dostanete hodnotenia o tovare nedodanom podľa dodacieho termínu na objednávku. Sami rozhodnete či má byť dodávateľ napomenutý alebo nie.

 

Vaša výhoda - Upomienka nedodaných tovarov nasleduje podľa zadaných plánovaných a potvrdených dodacích termínov. 

Tlač 

Tovarové etikety a dodacie listy budú pri zmluvných objednávkach automaticky vytlačené.


Šetrite čas a zjednodušte si prácu pomocou 

 • Automatického priradenia skladovaných množstiev k otvoreným zákazkám 
 • Hlásenia o prijatí všetkého tvaru z jednej komisie na sklad 
 • Kontrolných súpisov prístupov cez hodnotenia skladu 

Okrem toho budú dodané objednávky automaticky zaúčtované na sklad a dané k dispozícii pre kontrolu došlých faktúr.

Štatistika dodávateľov 

 • Individuálne možnosti triedenia a filtrovania 
 • Postupné mesačné vyhodnotenia podľa dodávateľských skupín, dodávateľov, tovarových skupín a tovaru
 • Variabilná ABC-analýza 
 • Hodnotenie dodávateľov 

Dopytová požiadavka 

Dopytové požiadavky môžu byť vystavené pre jedného alebo viacerých dodávateľov. Po obdržaní ponúk môžete takto jednoducho porovnávať ceny a priamo z ponuky generovať objednávku. 

 • Prešetrenie návrhov objednávok a generovanie dopytových požiadaviek na jedného alebo viacerých dodávateľov 
 • Zostavenie dopytových požiadaviek s možnosťou ich zmeny a ich následnou tlačou 
 • Zostavenie dopytovej požiadavky pre jedného dodávateľa alebo pre možného dodávateľa 
 • Sledovanie otvorených dopytových požiadaviek pomocou funkcie vyhľadávania 
 • Mnohostranné možnosti zostavenia textu 

 

Tlač dopytových požiadaviek ako aj množstvo výtlačkov môžete prispôsobiť Vašim potrebám.

 

Spracovanie návrhov objednávok nasleduje s ohľadom na dodávateľov, termíny a podmienky. 

Ďalšie nástroje: 

 • Zoznam vyhodnotení všetkych otvorených dopytových požiadaviek. 
 • Kontrola obdržaných ponúk a prevzatie dopytovej požiadavky do objednávky. 
 • Automatická premena možných dodávateľov na fixných 

BMD Business Software – správna voľba pre Váš podnik!

BMD Business Solutions s.r.o.

Suché Mýto 1

SK-81103 Bratislava

+421 220 861 99

bratislava@bmd.com

Partner
Partner SKDP

Follow us

Folgen Sie uns auf Facebook
Folgen Sie uns auf Xing
Folgen Sie uns auf LinkedIn
Folgen Sie uns auf YouTube
Folgen Sie uns auf Kununu
Folgen Sie uns auf Instagram
Go2Assist

Go2Assist

Clientsinfo

Clientsinfo

Mám záujem

Mám záujem

Zavolať

Zavolať

Poraďte mi

Poraďte mi

Prihlášky na BMD Newsletter

Newsletter

E-mail

E-mail