Sie sehen die Flagge von Österreich

BMD
Österreich

Sie sehen die Flagge von Deutschland

BMD
Deutschland

Sie sehen die Flagge der Schweiz

BMD
Schweiz

Sie sehen die Flagge von Ungarn

BMD
Magyarország

Sie sehen die Flagge der Slowakei

BMD
Slovensko

Sie sehen die Flagge von Tschechien

BMD
Česko

Sie sehen die englische Flagge

BMD
International

Sie sehen die Flagge der Slowakei SK
Vyhľadaj

Softvér Nákladové účtovníctvo BMD - náklady vždy pod dohľadom

Softvér Nákladové účtovníctvo BMD sa postará o transparentnosť v nákladoch. Prináša Vám fundovaný informačný základ pre plánovanie a kontrolu nákladov vo Vašom podniku.

 

Highlights Softvéru nákladové účtovníctvo BMD

 • vytvorí transparentnosť v nákladoch
 • prináša fundovaný informačný základ pre plánovanie a kontrolu nákladov
 • prehľadne a jednoducho obsluhovateľné vyhodnotenia
 • výpočet indexových čísiel
 • poskytuje informácie o nákladoch aj cez internet a smartfón

Program nákladového účtovníctva BMD zahŕňa nasledujúce oblasti:

 • celkové náklady
 • hraničné náklady
 • plánované náklady
 • výpočet obchodného rozpätia

Nákladové typy

Okrem nákladových stredísk a nositeľov nákladov sú Vám k dispozícii ďalšie tri voľne definovateľné nákladové typy:

 • oddelenia
 • dimenzie
 • oblasti pôsobenia

Tieto nákladové typy dovoľuje Program nákladového účtovníctva BMD ľubovoľne definovať v mnohých stromových a uzlových štruktúrach. Pomocou rozdeľovacieho kľúča môžete náklady deliť percentuálne alebo pomerne medzi strediská, nositeľov nákladov a tieto tri ďalšie nákladové typy. Vďaka viacerým možnostiam rozpisu nákladov môžu byť pomocné nákladové strediská úplne jednoducho presunuté na hlavné nákladové stredisko a/alebo nositeľa nákladov.

Plánovanie

S programom Plánovania v Nákladovom účtovníctve BMD môžete pre týchto päť nákladových typov okrem iného zadávať plánované hodnoty a množstvá, zobrazovať v ľubovoľnom množstve scenárov modely plánov a zaviesť rozpočtovanie na nákladové typy. Nakoniec môžete jednoducho previesť plán nákladového účtovníctva do celkového rozpočtu.

Vyhodnotenia

Užitočné vyhodnotenia a rôzne obrazové výstupy Vám jednoducho a jasne prinášajú informácie o štruktúre nákladov a výnosov:

 • vyhodnotenia jednotlivých alebo všetkých nákladových typov v kombinácii
 • porovnanie s plánovanými či minuloročnými hodnotami
 • prechod od úrovne členenia až na jednotlivý doklad
 • grafické spracovanie vo Výkazníctve

Ďalšie funkcie

Nákladové účtovníctvo BMD Vám ďalej umožňuje:

 • Ručné zadávanie kalkulačných zápisov
 • Výpočet ukazovateľov
 • Flexibilné zobrazenie obdobia vďaka dynamickej časovej osi
 • Nastavenie všetkých variantov NÁÚČ na obrazovke
 • Vytvorenie individuálnych tlačových vyhodnotení pomocou generátora vyhodnotení

Predovšetkým informovanosť 

BMD Nákladové účtovníctvo Vám prináša dôležitý rozhodovací základ. Podporuje Vás pri plánovaní a riadení Vašich nákladov. Máte prehľad, kde ktoré náklady vznikajú, v akej výške a ako sa vyvíjajú, takže môžete flexibilne a adekvátne zareagovať.

BMD Business Software – správna voľba pre Váš podnik!

BMD Business Solutions s.r.o.

Suché Mýto 1

SK-81103 Bratislava

+421 220 861 990

bratislava@bmd.com

Partner
Partner SKDP

Follow us

Folgen Sie uns auf Facebook
Folgen Sie uns auf Xing
Folgen Sie uns auf LinkedIn
Folgen Sie uns auf YouTube
Folgen Sie uns auf Kununu
Folgen Sie uns auf Instagram
Go2Assist

Go2Assist

Clientsinfo

Clientsinfo

Mám záujem

Mám záujem

Zavolať

Zavolať

Poraďte mi

Poraďte mi

Prihlášky na BMD Newsletter

Newsletter

E-mail

E-mail