Sie sehen die Flagge von Österreich

BMD
Österreich

Sie sehen die Flagge von Deutschland

BMD
Deutschland

Sie sehen die Flagge der Schweiz

BMD
Schweiz

Sie sehen die Flagge von Ungarn

BMD
Magyarország

Sie sehen die Flagge der Slowakei

BMD
Slovensko

Sie sehen die Flagge von Tschechien

BMD
Česko

Sie sehen die englische Flagge

BMD
International

Sie sehen die Flagge der Slowakei SK
Vyhľadaj

Mobilný zber údajov - MZÚ

Pomocou zariadení na zber údajov môžete tovar rýchlo a presne identifikovať prostredníctvom čiarového kódu alebo kódu QR online alebo offline.


MZÚ - Predaj

Pomocou modulu MZÚ Zákazka Predaj evidujete údaje zákazky prostredníctvom zariadení na mobilný zber údajov offline a online a importujete ich neskôr do evidencie zákaziek.

Je možné evidovať nasledovné údaje:

 • zákazky
 • dodávky tovaru
 • vrátené dodávky
 • pokladničný blok

MZÚ - Sklad

Zobrazia sa nasledovné procesy účtovania:

 • inventúrne údaje
 • príjmy
 • výdaje
 • preúčtovania
 • opravné účtovania

 

MZÚ - Nákup

Evidovať údaje relevantné pri nákupe rýchlo a jednoducho - žiadny problém s Mobilným zberom údajov.


Pomocou tohto softvéru vybavíte evidenciu online ako aj offline

 • produktov na objednanie priamo v sklade s funkciou Sken
 • dodaných množstiev k jestvujúcim objednávkam
 • vrátených dodávok produktov na dodávateľov

 

MZÚ - Produkcia

PPS-MZÚ umožní využitie zariadení MZÚ v produkcii. Zapisujete údaje z produkcie priamo na mieste a v čase vzniknutia a najjednoduchším spôsobom pomocou Handhelds. Je možné evidovať produkty, ale aj spätne nahlásiť suroviny. V online prevádzke môžete priamo overiť, či je materiál resp. šarža pre produkciu prípustná. Evidencia MZÚ je možná online ako aj offline. Aby ale bolo možné zaručiť bezchybný priebeh, tak sa odpporúča online spôsob.

BMD Business Software – správna voľba pre Váš podnik!

BMD Business Solutions s.r.o.

Suché Mýto 1

SK-81103 Bratislava

+421 220 861 990

bratislava@bmd.com

Partner
Partner SKDP

Follow us

Folgen Sie uns auf Facebook
Folgen Sie uns auf Xing
Folgen Sie uns auf LinkedIn
Folgen Sie uns auf YouTube
Folgen Sie uns auf Kununu
Folgen Sie uns auf Instagram
Go2Assist

Go2Assist

Clientsinfo

Clientsinfo

Mám záujem

Mám záujem

Zavolať

Zavolať

Poraďte mi

Poraďte mi

Prihlášky na BMD Newsletter

Newsletter

E-mail

E-mail