Sie sehen die Flagge von Österreich

BMD
Österreich

Sie sehen die Flagge von Deutschland

BMD
Deutschland

Sie sehen die Flagge der Schweiz

BMD
Schweiz

Sie sehen die Flagge von Ungarn

BMD
Magyarország

Sie sehen die Flagge der Slowakei

BMD
Slovensko

Sie sehen die Flagge von Tschechien

BMD
Česko

Sie sehen die englische Flagge

BMD
International

Sie sehen die Flagge der Slowakei SK
Vyhľadaj

Softvér BMD Majetok: jednoduchá správa majetku

BMD Majetok Vám dáva k dispozícii profesionálny nástroj pre jednoduchú a transparentnú správu dlhodobého majetku. Zaúčtujte odpisy, vypočítajte kalkulačné odpisy a vyhodnoťte Vaše údaje – s BMD Majetkom máte prehľad o Vašom dlhodobom majetku. BMD Majetok vystihuje najmä jasnosť a prehľadné zobrazenie. Presvedčte sa o tom jedným náhľadom do prehliadača majetku.

Jednoducho využiteľné nástroje Vám pomôžu pri každodennej práci!


Začína to jednoduchým prevzatím údajov z cudzích systémov prostredníctvom variabilných Excel exportov.

Okrem toho môžete vypočítať účtovné a daňové odpisy podľa IFRS či GAAP. Taktiež máte možnosť pracovať s kalkulačnými odpismi a pohodlne vyhodnocovať údaje.


Vykonajte so softvérom aj:

 • automatické prevzatie prírastkov dlhodobého majetku z BMD Účtovníctva  vrátane prevzatia do Nákladového účtovníctva  a do rozpočtu
 • čiastočné prírastky a úbytky, zmeny, prevody
 • súpis/prehľad dlhodobého majetku podľa Obchodného zákonníka, daňového práva alebo IFRS
 • zoznamy prírastkov a úbytkov, zoznamy poistení, prehľad cenných papierov
 • kalkulačné vyhodnotenie podľa rôznych kritérií

Pohodlné účtovanie

Prírastky, technické zhodnotenia majetku, čiastočné alebo celkové úbytky – je možné ich prevziať priamo z finančného účtovníctva NTCS. Účtovný program Vám výrazne zjednoduší vašu prácu. Variabilný výber polí je len jedna z mnohých praktických funkcií, ktoré Vám pomôžu pri práci:

 

 • lineárne a zrýchlené odpisovanie ako aj čiastočný odpis
 • evidencia drobného majetku a majetku v obstaraní
 • automatický výpočet odpisového plánu
 • porovnanie majetkových účtov a účtov vo finančnom účtovníctve a zoznam možných odchýlok
 • konsolidácia
 • prevzatie ostatných klientov
 • prepojenie s archívom klientov
 • založenie fotografií k jednotlivým položkám majetku
   

Prehľadné vyhodnotenia

Tu si s istotou zachováte prehľad. Zobrazenie zoznamu majetku, prehľad majetkových účtov a detailov o majetku sa zobrazuje prehľadne v jednom okne. Môžete tiež vyhotoviť:

 • zoznam prírastov, úbytkov
 • cenné papiere
 • preúčtovania a prehľad rezerv na oprávky
 • predpokladaný plán odpisov a oprávok
 • prémia investičného príspevku
 • zoznamy investičného príspevku
 • nezdaniteľné minimum zo zisku
 • kalkulačné vyhodnotenia

S generátorom vyhodnotení máte k dispozícii flexibilný nástroj, ktorý sa prispôsobí Vašim individuálnym potrebám.

Efektívne triedenie a možnosti filtrovania zaručujú vysokú transparentnosť. Výsledné prehľady so všetkými hodnotami  zoradenými k jednotlivým majetkom prispievajú k dohľadateľnosti všetkých podrobností. 

Rozhrania

S rozhraním k finančnému a nákladovému účtovníctvu ste jednoznačne vo výhode. Zaúčtujte odpisy ako aj úbytky účtovnej hodnoty atď. ročne alebo mesačne. Samy sa presvedčte o jednoduchom prevode hodnôt do plánovania nákladového účtovníctva a rozpočtu.

Ďalšie výhody v spojení s nákladovým účtovníctvom:

 • evidovanie reprodukčných hodnôt
 • automatický výpočet reprodukčných hodnôt vďaka indexu spotrebiteľskej ceny
 • kalkulačné zoznamy odpisov vrátane výpočtu kalkulačných úrokov

BMD Business Software – správna voľba pre Váš podnik!

BMD Business Solutions s.r.o.

Suché Mýto 1

SK-81103 Bratislava

+421 220 861 990

bratislava@bmd.com

Partner
Partner SKDP

Follow us

Folgen Sie uns auf Facebook
Folgen Sie uns auf Xing
Folgen Sie uns auf LinkedIn
Folgen Sie uns auf YouTube
Folgen Sie uns auf Kununu
Folgen Sie uns auf Instagram
Go2Assist

Go2Assist

Clientsinfo

Clientsinfo

Mám záujem

Mám záujem

Zavolať

Zavolať

Poraďte mi

Poraďte mi

Prihlášky na BMD Newsletter

Newsletter

E-mail

E-mail