Sie sehen die Flagge von Österreich

BMD
Österreich

Sie sehen die Flagge von Deutschland

BMD
Deutschland

Sie sehen die Flagge der Schweiz

BMD
Schweiz

Sie sehen die Flagge von Ungarn

BMD
Magyarország

Sie sehen die Flagge der Slowakei

BMD
Slovensko

Sie sehen die Flagge von Tschechien

BMD
Česko

Sie sehen die englische Flagge

BMD
International

Sie sehen die Flagge der Slowakei SK
Vyhľadaj

Kontrola došlej faktúry s porovnaním Objednávka/Dodací list

S kontrolou DF nasleduje predbežná evidencia došlých faktúr vrátane skenovania dokumentov. S pomocou workflow budú faktúry pridelené príslušnému pracovníkovi ako kontrolná úloha. 


Highlight:

Zadaním nákladového strediska, nositeľa nákladov, projektov a/alebo rozvrhového kľúča môžete tieto údaje bez problémov preniesť do nákladového účtovníctva. 

Tento softvér Vám dodatočne ponúka: 

  • Uvoľnenie faktúr 
  • Automatické zaúčtovanie uvoľnených došlých faktúr vo finančnom účtovníctve 
  • Nasledovné pridelenie špedičnej faktúry s novým výpočtom obstarávacej, nákupnej a priemernej ceny 


S pomocou týchto praktických funkcií budete mať stále prehľad: 

  • Kontrola množstva a hodnoty došlých faktúr na základe pridelených objednávok s vyobrazením rozdielov aj na úrovni pozície 
  • Oprava potvrdených podmienok v dôsledku akceptovateľného rozdielu 
  • Priamo nový rozpočet pre tovar na základe cenových rozdielov (zmena nákupných cien) alebo poplatkov 
  • Kontrola aktuálneho stavu - na ktorom oddeleni/pri ktorom pracovníkovi sa došlá faktúra nachádza 
  • Predkontácia faktúry manuálne alebo automaticky 

BMD Business Software – správna voľba pre Váš podnik!

BMD Business Solutions s.r.o.

Suché Mýto 1

SK-81103 Bratislava

+421 220 861 99

bratislava@bmd.com

Partner
Partner SKDP

Follow us

Folgen Sie uns auf Facebook
Folgen Sie uns auf Xing
Folgen Sie uns auf LinkedIn
Folgen Sie uns auf YouTube
Folgen Sie uns auf Kununu
Folgen Sie uns auf Instagram
Go2Assist

Go2Assist

Clientsinfo

Clientsinfo

Mám záujem

Mám záujem

Zavolať

Zavolať

Poraďte mi

Poraďte mi

Prihlášky na BMD Newsletter

Newsletter

E-mail

E-mail