Sie sehen die Flagge von Österreich

BMD
Österreich

Sie sehen die Flagge von Deutschland

BMD
Deutschland

Sie sehen die Flagge der Schweiz

BMD
Schweiz

Sie sehen die Flagge von Ungarn

BMD
Magyarország

Sie sehen die Flagge der Slowakei

BMD
Slovensko

Sie sehen die Flagge von Tschechien

BMD
Česko

Sie sehen die englische Flagge

BMD
International

Sie sehen die Flagge der Slowakei SK
Vyhľadaj

Konsolidácia

Modul Konsolidácia slúži na zostavenie konsolidovanej závierky (napr. IAS, US-GAAP, účtovníctvo 1, účtovníctvo 2) ľubovoľného počtu účtovníctiev. Ušetríte čas a zafixujte si konsolidované účtovníctva a ich nastavenia. Konsolidáciu môžete vykonať v ľubovoľnom počte opakovaní.

Profitujte z týchto dodatočných funkcií:

  • možnosť prepočtu na cudzie meny
  • prenos zostatkov na referenčný účet (napr. Koncernové zúčtovanie)
  • konsolidácia aj osobných účtov, rozpočtu, finančného plánu a súvahy
  • konsolidácia viacerých účtovných období
  • prepnutie názvov účtov do cudzieho jazyka

Ďalšiu výhodu Vám poskytuje použitie identifikačných čísiel. Vďaka tomu vždy viete z ktorého účtovníctva pochádza účet alebo účtovanie. 

BMD Business Software – správna voľba pre Váš podnik!

BMD Business Solutions s.r.o.

Suché Mýto 1

SK-81103 Bratislava

+421 220 861 990

bratislava@bmd.com

Partner
Partner SKDP

Follow us

Folgen Sie uns auf Facebook
Folgen Sie uns auf Xing
Folgen Sie uns auf LinkedIn
Folgen Sie uns auf YouTube
Folgen Sie uns auf Kununu
Folgen Sie uns auf Instagram
Go2Assist

Go2Assist

Clientsinfo

Clientsinfo

Mám záujem

Mám záujem

Zavolať

Zavolať

Poraďte mi

Poraďte mi

Prihlášky na BMD Newsletter

Newsletter

E-mail

E-mail