Sie sehen die Flagge von Österreich

BMD
Österreich

Sie sehen die Flagge von Deutschland

BMD
Deutschland

Sie sehen die Flagge der Schweiz

BMD
Schweiz

Sie sehen die Flagge von Ungarn

BMD
Magyarország

Sie sehen die Flagge der Slowakei

BMD
Slovensko

Sie sehen die Flagge von Tschechien

BMD
Česko

Sie sehen die englische Flagge

BMD
International

Sie sehen die Flagge der Slowakei SK
Vyhľadaj

Informácie o potravinách

Modul Informácie o potravinách Vás podporí ohľadne alergénov, výživových údajov a označení produktov pri uskutočnení špeciálnych požiadaviek na výrobcu potravín v produkcii a dopĺňa moduly Výroba - základ a Výroba -materiál.

Alergény

Alergény je možné priradiť k surovinám a tovaru a rôzne definovať v závislosti od dodávateľa. Je možné viesť aj evidenciu o prípadných krížových kontamináciách. Alergény sa prepočítajú s ohľadom na receptúru (kusovník). čo je podstatné hlavne vzhľadom na prípadné hraničné hodnoty.

Alergény - dotazník

Odošlite dotazník alergénov (je k dispozícii na tlač) dodávateľom. Podporuje pri evidencii kmeňových údajov. Výtlačok produktového listu obsahuje prehľad alergénov produktu.

Výživové hodnoty

Evidencia výživových hodnôt prebieha v závislosti od dodávateľa. Výživové hodnoty je možné evidovať vrámci kmeňových údajov podľa suroviny a obchodného tovaru.
Evidencia výživových hodnôt je možná nasledovne:

  • za 100 g,
  • za veľkosť porcie
  • vrátane smerníc dennej odporúčanej dávky GDA (Guideline Daily Amount)

Výživové hodnoty sa prepočítajú podľa receptúry (kusovníka).

Výživové hodnoty - dotazník

Odošlite dotazník výživových hodnôt (je k dispozícii na tlač) dodávateľom. Podporuje pri evidencii kmeňových údajov. Výtlačok produktového listu obsahuje prehľad výživových hodnôt produktu.

Označenie produktu

Na základe, podľa kmeňových údajov definovaných alergénov a výživových dokáže systém prostredníctvom receptúry (kusovníka), vrátane všetkých existujúcich úrovní produkcie, vygenerovať od zákonodarcu požadované označenie produktu. Označenie produktu je možné vytlačiť na reporty, napr. na etiketu produktu z výroby so zodpovedajúcim formátovaním.

BMD Business Software – správna voľba pre Váš podnik!

BMD Business Solutions s.r.o.

Suché Mýto 1

SK-81103 Bratislava

+421 220 861 990

bratislava@bmd.com

Partner
Partner SKDP

Follow us

Folgen Sie uns auf Facebook
Folgen Sie uns auf Xing
Folgen Sie uns auf LinkedIn
Folgen Sie uns auf YouTube
Folgen Sie uns auf Kununu
Folgen Sie uns auf Instagram
Go2Assist

Go2Assist

Clientsinfo

Clientsinfo

Mám záujem

Mám záujem

Zavolať

Zavolať

Poraďte mi

Poraďte mi

Prihlášky na BMD Newsletter

Newsletter

E-mail

E-mail