Sie sehen die Flagge von Österreich

BMD
Österreich

Sie sehen die Flagge von Deutschland

BMD
Deutschland

Sie sehen die Flagge der Schweiz

BMD
Schweiz

Sie sehen die Flagge von Ungarn

BMD
Magyarország

Sie sehen die Flagge der Slowakei

BMD
Slovensko

Sie sehen die Flagge von Tschechien

BMD
Česko

Sie sehen die englische Flagge

BMD
International

Sie sehen die Flagge der Slowakei SK
Vyhľadaj

Finančný plán dlhodobý a krátkodobý + analýza bonity, plánovaná súvaha

Dlhodobý finančný plán

Dlhodobý finančný plán stavia na Vašom plánovanom rozpočte a môžete ho zostaviť pomocou priamej ako aj nepriamej metódy. Ako podklad pre výpočet slúžia automaticky Vami zadané plánované hodnoty ako aj platobné kľúče z minulých účtovných období.

Vaše výhody

  • dynamický výpočet (prístup na detailné plány rozpočtu)
  • automatický výpočet úrokov, odpisov, osobných nákladov a pod. na základe zadaných hodnôt v pláne
  • zobrazenie ľubovoľného počtu scenárov (normálny, najlepší – najhorší výhľad.)
  • mnohé ďalšie možnosti exportu a spracovania (reporty, Excel, pdf - súbory)

Plánovaná súvaha 

Na základe dlhodobého finančného plánu a pri zohľadnení platobných kľúčov z minulých období sa zobrazí vývoj aktív a pasív. Plánovaná súvaha znázorňuje  predbežnú súvahu na základe vopred zhotoveného rozpočtu/finančného plánu. Detailný prehľad zabezpečuje najvyššiu transparentnosť a jednoznačnosť.

Krátkodobý finančný plán a analýza bonity

Pri krátkodobom finančnom pláne sa platobné toky zobrazia napr. za kalendárne týždne podľa otvorených položiek. Vypočítajú sa efektívne platobné zvyklosti klienta z platobnej minulosti a zobrazí sa priemer. Týmto spôsobom je možná realistickejšia prognóza ako pri zobrazení podľa želanej platobnej lehoty. Zákazník môže byť zaradený ako platca využívajúci zľavu z platby vopred alebo platca v čistom alebo pomocou analýzy bonity podľa priemernej alebo dôležitej platobnej lehoty.

Dodatočne je možné evidovať platby aj manuálne. Z výpočtu môžete zablokovať zákazníkov a jednotlivé faktúry.

Osobný účet

Krátkodobé finančné plánovanie so zobrazením priemernej spotreby alebo prebytku v maximálne 12 nasledujúcich obdobiach je tak možné. Obdobia môžu byť dni, kalendárne týždne alebo aj dekády. Zobrazenie hodnôt prebehne zo zákazníckych / dodávateľských účtov a z časovo ohraničovaných platobných povinností, ako osobné výdavky, daňový úrad. Ako výsledky obdržíte vývoj účtu giro s a bez zohľadnenia dostupných bankových osnôv vo Vami určenom časovom období.

 

Highlights

  • možnosti blokovania: Uzamknite zákazníkov alebo jednotlivé faktúry pre výpočet a zachovajte si tým kontrolu. Dáta budú prevedené z finančného účtovníctva a môžu byť ľubovoľne doplnené
  • naplánujte si dodatočné plány úhrad pre rôznorodé výdavky (energie, nájomné) 
  • založte so zákazníkmi zadefinované individuálne splátkové kalendáre

Analýza bonity

Analýza bonity Vám poskytne informácie o bonite a platobnej morálke Vašich zákazníkov. Overený index bonity (100 = Veľmi dobrý 600 = Veľmi zlý) sa orientuje v jeho zobrazení podľa profesionálnych kancelárii z tejto oblasti. Dodatočne sa vypočíta priemerný a podľa obnosov zoradený platobný cieľ. Analýzu bonity je tiež možné využiť ako upozornenie pri rozpoznaní nedodržania platieb.

BMD Business Software – správna voľba pre Váš podnik!

BMD Business Solutions s.r.o.

Suché Mýto 1

SK-81103 Bratislava

+421 220 861 990

bratislava@bmd.com

Partner
Partner SKDP

Follow us

Folgen Sie uns auf Facebook
Folgen Sie uns auf Xing
Folgen Sie uns auf LinkedIn
Folgen Sie uns auf YouTube
Folgen Sie uns auf Kununu
Folgen Sie uns auf Instagram
Go2Assist

Go2Assist

Clientsinfo

Clientsinfo

Mám záujem

Mám záujem

Zavolať

Zavolať

Poraďte mi

Poraďte mi

Prihlášky na BMD Newsletter

Newsletter

E-mail

E-mail

BMD Médiá

Médiá