Sie sehen die Flagge von Österreich

BMD
Österreich

Sie sehen die Flagge von Deutschland

BMD
Deutschland

Sie sehen die Flagge der Schweiz

BMD
Schweiz

Sie sehen die Flagge von Ungarn

BMD
Magyarország

Sie sehen die Flagge der Slowakei

BMD
Slovensko

Sie sehen die Flagge von Tschechien

BMD
Česko

Sie sehen die englische Flagge

BMD
International

Sie sehen die Flagge der Slowakei SK
Vyhľadaj

Fakturácia BMD – výpočtový program, ktorý dokáže viac

Ponuka, zákazka, dodací list a faktúra - výpočtový program od BMD je nadodvetvový balíček, ktorý Vás podporí pri všetkých týchto pracovných postupoch spracovania zákaziek.

Highlights

 • výpočtový program s pridanou hodnotou
 • podpora pri všetkých pracovných postupoch spracovania zákaziek
 • rozmanité možnosti vyhodnocovania a štatistík
 • Váš prehľad o zákazníkoch, produktoch a dodávateľoch
 • uľahčenie dennej práce prepojením s inými modulmi

Kmeňové údaje

Evidujte adresy produktov, dodávok a fakturačné adresy, spravujte dodatočné údaje k produktom ako texty, fotky a kalkulujte obstarávacie a predajné ceny v produktovom kmeni. Údaje stačí zaevidovať raz a sú Vám k dispozícii na rôznych miestach vo výpočtovom programe.

Zákazka, dodací list, faktúra

Základný balíček fakturácia obsahuje všetky funkcie a nástroje, ktoré potrebujete na evidenciu ponúk a zákaziek a na ďalšie spracovanie potvrdení zákaziek, dodacích listov a faktúr. Okrem štandardných predlôh tlače pre ponuky a faktúry sú Vám k dispozícii aj štatistické predlohy. Formuláre aj predlohy je možné individuálne prispôsobiť podľa Vašich potrieb.

Objednávky sa automaticky zaúčtujú v Účtovníctve BMD alebo sa vygenerujú a zašlú na zúčtovanie Vášmu daňovému poradcovi.

Správa ponúk

Ponuky pre klientov a záujemcov vytvárate rýchlo a jednoducho. Môžete využívať predlohy, kopírovať a ďalej upravovať celé ponuky alebo jednotlivé položky a skupiny položiek. Jednotlivé položky môžete pre lepší prehľad kategorizovať podľa rôznych kritérií a príp. ponúknuť alternatívnu položku. Pomocou pre Vás je pritom zobrazenie marže pre celú ponuku príp. jednotlivé položky. Následne môže byť ponuka automaticky vytlačená, zaarchivovaná a odoslaná e-mailom. 

 • automatické stanovenie cien a zliav z kmeňových údajov
 • rozmanité možnosti vytvárania textu 
 • voľne definovateľný vzhľad ponuky
 • možnosť kopírovania a doplnenia už vytvorených ponúk
 • monitorovanie otvorených ponúk
 • prevzatie ponuky do zákazky

Zákazka, dodací list, faktúra

Vytvorte zákazku, v prípade potreby si ju dodatočne upravte. Stlačením klávesy vygenerujte dodací list a faktúru. Profitujte pritom okrem iného z nasledovných užitočných funkcií:

 • rýchle vyhľadávanie položiek, cien, zákaziek, ponúk atď.
 • individuálne texty podľa Vašej požiadavky, plné znenie a doplňujúce texty článkov
 • viaceré sadzby DPH na jednej zákazke alebo faktúre
 • zobrazenie marže v percentách a príspevok vrátane upozornení pri nedosiahnutí krycieho príspevku
 • spárovanie zákaziek s projektom 
 • flexibilný export a import všetkých údajov v základnej licencii - CSV (Excel) 

 

Presvedčte sa sami o flexibilite, ktorú Vám ponúka softvér pri exporte a importe CSV a XML.

 

V spojení s Finančným účtovníctvom BMD je vždy možné zobraziť saldo na účte aj s prekročnením úverového limitu. Už zaevidované platby sa pritom automaticky zohľadnia.

Výtlačky

Popri ponukách a faktúrach môžete tlačiť viacero rôznych formulárov ako napr. potvrdenia zákaziek, interné zákazkové listy, dodacie listy príp. si vytvoriť formulár podľa Vašej individuálnej požiadavky. Tieto formuláre je možné zaarchivovať a automaticky zaslať na e-mailovú adresu. 

Jednotlivé druhy výtlačkov môžete ľubovoľne často vytlačiť a vytvoriť kontrolné výtlačky dodacích listov a faktúr. Vytlačte aj poštové poukážky, produktové a poštové etikety k dodacím listom a faktúram.

Vyhodnotenia a štatistiky

Obsiahle možnosti vyhodnocovania a štatistík Vám zabezpečia aktuálny prehľad o klientoch, produktoch, dodávateľoch a pracovníkoch.

 • podrobné vyhodnotenie zákaziek, obratov atď. v stanovenej perióde
 • obratové a produktové štatistiky je možné vyhodnocovať podľa zákazníckych a tovarových skupín ako aj samotných produktov príp. zákazníkov 
 • štatistika predajcov
 • okrem štandardných štatistík je možné vytvoriť aj štatistiky podľa individuálnych požiadaviek

Máte k dispozícii aj rôzne možnosti triedenia, porovnania a analýzy ABC. Týmto spôsobom môžete napríklad vytvoriť zákaznícku štatistiku podľa skupín zákazníkov, skupín produktov a produktov za mesiac alebo kumulovane za rok s porovnaním z minulého roka. Pritom si môžete zobraziť aj obraty a krycie prídavky.

Pripojenie na NÁÚČ

V spojení s Nákladovým účtovníctvom BMD môžete založiť nákladové stredisko, nositeľa nákladov a tri ďalšie dimenzie pri produktoch, zákazníkoch, predajcoch a skladových miestach. Nasledovne môžete vyhodnotiť zákazky a objednávky podľa nositeľov nákladov / nákladových stredísk a previesť fakturačné údaje a spotrebu tovaru do nákladového účtovníctva.
 

Rozhranie k technickému bezpečnostnému zariadeniu - fakturačný program podľa vyhlásenia o registračnej pokladni

S týmto rozhraním vytvoríte faktúry v hotovosti, žiadosti o zálohu atď v súlade s vyhlásením o registračnej pokladni vrátane potrebných funkcionalít pokladne pre prevod salda na nový účet, dennej, mesačnej a ročnej závierky.

Možnosť viesť viacero virtuálnych pokladníc.
Platby sú možné vždy pri, pred a po vytvorení faktúry.

Doplnky

Rozmanité nadstavbové moduly dopĺňajú základný balíček Fakturačného programu BMD.

BMD Business Software – správna voľba pre Váš podnik!

BMD Business Solutions s.r.o.

Suché Mýto 1

SK-81103 Bratislava

+421 220 861 990

bratislava@bmd.com

Partner
Partner SKDP

Follow us

Folgen Sie uns auf Facebook
Folgen Sie uns auf Xing
Folgen Sie uns auf LinkedIn
Folgen Sie uns auf YouTube
Folgen Sie uns auf Kununu
Folgen Sie uns auf Instagram
Go2Assist

Go2Assist

Clientsinfo

Clientsinfo

Mám záujem

Mám záujem

Zavolať

Zavolať

Poraďte mi

Poraďte mi

Prihlášky na BMD Newsletter

Newsletter

E-mail

E-mail

BMD Médiá

Médiá