Sie sehen die Flagge von Österreich

BMD
Österreich

Sie sehen die Flagge von Deutschland

BMD
Deutschland

Sie sehen die Flagge der Schweiz

BMD
Schweiz

Sie sehen die Flagge von Ungarn

BMD
Magyarország

Sie sehen die Flagge der Slowakei

BMD
Slovensko

Sie sehen die Flagge von Tschechien

BMD
Česko

Sie sehen die englische Flagge

BMD
International

Sie sehen die Flagge der Slowakei SK
Vyhľadaj

Externá výroba

Modul Externá výroba/Výroba u poddodávateľa Vás podporí pri realizácii cudzej zákazky v produkcii, s alebo bez dodávky materiálu a dopĺňa základný modul výroby.

Určenie druhu/spôsobu výroby

Vy sa rozhodnete, či sa produkt alebo polovýrobok vyrobí vo vlastnej, alebo externej výrobe. To riadite už z kmeňových údajov zadaním druhu výroby. Spôsob výroby môžete určiť aj priamo zo zadania objednávky. 

Nastavenie maximálnej výkonnosti

Maximálna výkonnosť môže byť individuálne nastavená na podnet cudzej zákazky podľa výrobných krokov alebo podľa výrobných šarží. 

Prehľad termínov a výdavkov

Pomocou modulu Externá výroba môžu byť zohľadnené aj cudzie zákazky v rámci plánovania produkcie, ktoré následne z hľadiska výkonnosti už nevytvárajú tzv. čiernu schránku. Na druhej strane môže byť využitý aj priebeh kontroly príjmu zakúpených služieb. Toto všetko zohráva dôležitú úlohu v súvislosti s ohodnotením skladu. 

Dodanie materiálu

Dodanie materiálu môže byť nastavené podľa dodávky zo skladu alebo od iného dodávateľa.  To Vám pomôže a zjednoduší náležité riadenie Vašich dispozičných a objednávkových pochodov. 

BMD Business Software – správna voľba pre Váš podnik!

BMD Business Solutions s.r.o.

Suché Mýto 1

SK-81103 Bratislava

+421 220 861 99

bratislava@bmd.com

Partner
Partner SKDP

Follow us

Folgen Sie uns auf Facebook
Folgen Sie uns auf Xing
Folgen Sie uns auf LinkedIn
Folgen Sie uns auf YouTube
Folgen Sie uns auf Kununu
Folgen Sie uns auf Instagram
Go2Assist

Go2Assist

Clientsinfo

Clientsinfo

Mám záujem

Mám záujem

Zavolať

Zavolať

Poraďte mi

Poraďte mi

Prihlášky na BMD Newsletter

Newsletter

E-mail

E-mail