Sie sehen die Flagge von Österreich

BMD
Österreich

Sie sehen die Flagge von Deutschland

BMD
Deutschland

Sie sehen die Flagge der Schweiz

BMD
Schweiz

Sie sehen die Flagge von Ungarn

BMD
Magyarország

Sie sehen die Flagge der Slowakei

BMD
Slovensko

Sie sehen die Flagge von Tschechien

BMD
Česko

Sie sehen die englische Flagge

BMD
International

Sie sehen die Flagge der Slowakei SK
Vyhľadaj

BAKATO

Pri uvedenom module s názvom Banka – Pokladňa – Kniha dodaného tovaru (BAKATO) sa jedná o program, v ktorom sa evidujú a predkontujú doklady vopred. Pomocou uvedeného doplnkového modulu (k základnému modulu FIÚČ) dokážu klienti alebo pracovníci na pobočkách jednoduchým spôsobom evidovať rôzne doklady a následne sprostredkovať tento evidenčný súbor priamo svojmu daňovému poradcovi, resp. do účtovného oddelenia.

Predovšetkým internetová evidencia údajov vopred ponúka veľa výhod

 

Popri internetovej evidencii pokladničnej knihy sa s možnosťou evidencie prenesie naskenovaný originálny doklad. To znamená, že je možné v kancelárii alebo v účtovom oddelení zobraziť doklad a súbežne vykonať predkontáciu. Originálny doklad sa automaticky archivuje. Je tým pádom vždy dostupný stlačením tlačidla.

Výhody

  • úplná kompatibilita s finančným účtovníctvom BDM
  • evidencia údajov prebieha cez internetový prehliadač a je tým pádom vykonateľná nezávisle od času a miesta
  • údaje sú okamžite viditeľné v kancelárii a je možné ich odtiaľ kontrolovať a upravovať
  • klient naopak môže vždy vyvolať všetky vyhodnotenia z internetovej platformy

 

pdf Download objednávací formulár

pdf Download objednávací formulár (pre daňových poradcov a klientov)

 

BMD Business Software – správna voľba pre Váš podnik!

BMD Business Solutions s.r.o.

Suché Mýto 1

SK-81103 Bratislava

+421 220 861 99

bratislava@bmd.com

Partner
Partner SKDP

Follow us

Folgen Sie uns auf Facebook
Folgen Sie uns auf Xing
Folgen Sie uns auf LinkedIn
Folgen Sie uns auf YouTube
Folgen Sie uns auf Kununu
Folgen Sie uns auf Instagram
Go2Assist

Go2Assist

Clientsinfo

Clientsinfo

Mám záujem

Mám záujem

Zavolať

Zavolať

Poraďte mi

Poraďte mi

Prihlášky na BMD Newsletter

Newsletter

E-mail

E-mail