Sie sehen die Flagge von Österreich

BMD
Österreich

Sie sehen die Flagge von Deutschland

BMD
Deutschland

Sie sehen die Flagge der Schweiz

BMD
Schweiz

Sie sehen die Flagge von Ungarn

BMD
Magyarország

Sie sehen die Flagge der Slowakei

BMD
Slovensko

Sie sehen die Flagge von Tschechien

BMD
Česko

Sie sehen die englische Flagge

BMD
International

Sie sehen die Flagge der Slowakei SK
Vyhľadaj

Zaúčtovanie výkonov

Záznam kmeňových údajov 

 • Udržiavanie údajov klientov oddelene podľa sídla firmy alebo nezávisle na firme - každý klient existuje len raz, môže byť ale "zastúpený" v každej Vašej firme. 
 • Členenie podľa činností, skupín činností a hlavných skupín činností pre fakturáciu a hodnotenia, pričom môžu byť tieto činnosti štatisticky pričlenené na klienta, ziskové stredisko, vedúceho oddelenia a riaditeľa. 
 • Priebežné vedenie a použitie projektov (plánovanie, rozpočet, kontrolný zoznam, vybavenie, fakturácia, zúčtovanie nákladov, hodnotenie).
 • Hodinové sadzby pre každú kombináciu časových období, pracovníkov, zákazníkov (koncernov), projektov, skupiny činností a činností.
 • Ceny výrobkov pre zúčtovacie riadky, zúčtovanie zamestnancov, riadkov pre tlač, cestovné náhrady a diéty atď., ktorých cena a určenie môže byť definované podľa zákazníka a času platnosti pričom je tu možnosť použiť odstupňované ceny. 
 • Preúčtovanie nákladov pre kombináciu: vlastné náklady podľa hodín a fixné odmeny podľa množstva.
 • Zľavy, prirážky a zrážky podľa klienta a činnosti v percentách. 
 • Paušálne odmeny na klienta, projekt, skupinu činností a časové obdobie, ktoré môžu byť vytvorené podľa paušálnej predlohy. 
 • Textové predlohy podľa druhu projektu, projektu, skupiny činností, činností a výrobku pre zúčtovanie odmien.
   

BMD Business Software – správna voľba pre Váš podnik!

BMD Business Solutions s.r.o.

Suché Mýto 1

SK-81103 Bratislava

+421 220 861 990

bratislava@bmd.com

Partner
Partner SKDP

Follow us

Folgen Sie uns auf Facebook
Folgen Sie uns auf Xing
Folgen Sie uns auf LinkedIn
Folgen Sie uns auf YouTube
Folgen Sie uns auf Kununu
Folgen Sie uns auf Instagram
Go2Assist

Go2Assist

Clientsinfo

Clientsinfo

Mám záujem

Mám záujem

Zavolať

Zavolať

Poraďte mi

Poraďte mi

Prihlášky na BMD Newsletter

Newsletter

E-mail

E-mail

BMD Médiá

Médiá