Sie sehen die Flagge von Österreich

BMD
Österreich

Sie sehen die Flagge von Deutschland

BMD
Deutschland

Sie sehen die Flagge der Schweiz

BMD
Schweiz

Sie sehen die Flagge von Ungarn

BMD
Magyarország

Sie sehen die Flagge der Slowakei

BMD
Slovensko

Sie sehen die Flagge von Tschechien

BMD
Česko

Sie sehen die englische Flagge

BMD
International

Sie sehen die Flagge der Slowakei SK
Vyhľadaj

Vyhodnotenie výkonov

Všetky hodnotenia môžu byť vytlačené pomocou výkonného generátora tlače v ľubovoľnom výbere, zoskupení a komprimácii. Všetky zadania sa môžu uložiť a pre vyhodnotenie môže byť definované ľubovoľné množstvo filtrov. Vďaka tomu vzniká nekonečné množstvo možností hodnotenia v NTCS EVZ. 


Pomocou hromadného hodnotenia môžu byť byť začaté viaceré hodnotenia `súčasne` len v jednom okne. 


Pomocou hodnotení môžu byť výkazy doplnené rôznymi ukazovateľmi. Mnohé zmysluplné, často žiadané predlohy sú samozrejme hotovo definované a dodané od BMD.  

Vyhodnotenia kartotéky zákazníkov 

 • Prehľad a štatistika honorárov 
 • Otvorené výkony, príp. výpočty otvorených výkonov k určitému dňu 
 • Zoznam krycích príspevkov podľa klienta a činnosti - zoznam zúčtovaných a zúčtovateľných príspevkov
 • Mesačné a ročné výkazy podľa klienta 
 • Zobrazenie internej výmeny výkonov zhodnotenej podľa rôznych hodinových sadzieb
 • Tímové zúčtovanie (vnútorná výmena výkonov) detailné alebo kumulované s interným krycím príspevkom 
 • Tabuľka dovoleniek s ohľadom na nárok dovolenky v roku podľa pracovného a kalendárneho roka 
 • Štatistika honoráru v 12-mesačnom rasteri so zúčtovacími riadkami (FIÚČ, Bilancie) a zúčtovanými pracovníkmi 
 • Štatistika pracovníkov - výkon a odmena podľa pracovnej skupiny so sumou hlavných pracovných skupín pre zúčtované a nezúčtované výkony, náklady podľa pracovnej skupiny v neproduktívnych oblastiach za mesiac alebo kumulovaná štatistika
 • Hodnotenie pracovníkov ako pomoc pre výpočet skutočných nákladov na pracovníka 
 • Zoznam ročného obratu podľa pracovníka, klienta a pracovnej skupiny s náležitou sumarizáciou 
 • Podľa potreby zobrazenie vo forme tabuľky alebo diagramu, štandardne dostupné v 12 mesačnom náhľade! 
 • Dopytovací program so všetkými údajmi EVZ v rôznych zobrazeniach ako: 
  • Prehľad výkonov 
  • Otvorené podľa stanoveného dňa 
  • Náhľad krycích príspevkov 
  • Neproduktívne rozčlenenie 
  • Zmena stavu 
  • Ročné porovnanie 
  • Pracovná vyťaženosť 
  • Zúčtovanie riadkov a pracovníkov 

BMD Business Software – správna voľba pre Váš podnik!

BMD Business Solutions s.r.o.

Suché Mýto 1

SK-81103 Bratislava

+421 220 861 990

bratislava@bmd.com

Partner
Partner SKDP

Follow us

Folgen Sie uns auf LinkedIn
Folgen Sie uns auf YouTube
Go2Assist

Go2Assist

Clientsinfo

Clientsinfo

Mám záujem

Mám záujem

Zavolať

Zavolať

Poraďte mi

Poraďte mi

Prihlášky na BMD Newsletter

Newsletter

E-mail

E-mail

BMD Médiá

Médiá