Sie sehen die Flagge von Österreich

BMD
Österreich

Sie sehen die Flagge von Deutschland

BMD
Deutschland

Sie sehen die Flagge der Schweiz

BMD
Schweiz

Sie sehen die Flagge von Ungarn

BMD
Magyarország

Sie sehen die Flagge der Slowakei

BMD
Slovensko

Sie sehen die Flagge von Tschechien

BMD
Česko

Sie sehen die englische Flagge

BMD
International

Sie sehen die Flagge der Slowakei SK
Vyhľadaj

Správa o vykonanej práci a prenos údajov

 • Záznam dennej správy o vykonanej práci pozostávajúcej z hodinových a nákladových pozícií s možnosťou kontroly a zmeny
 • tlač týchto správ pomocou prednastavených generátorov správ s ľubovoľným triedením, zoskupením a detailnými informáciami!
 • mnoho okien s detailnými informáciami, ktoré podávajú vysvetlenie o časovom zaúčtovaní, plánované a skutočné hodiny, uzavreté dni atď.
 • prevzatie EDV nákladov (riadok tlače), účtovných riadkov a vyúčtovaných pracovníkov s podmienkami uloženými podľa zákazníkov
 • prevzatie nákladov z telefónneho systému s automatickou predkontáciou na základe telefónneho čísla, manuálne prepracovanie je možné
 • prevzatie času z termínov, telefónnych protokolov, úloh, spracovania pošty, manuálne prepracovanie je možné
 • udržiavanie evidencie o pracovných chodoch
 • automatická výmena výkonu pre interné vzájomné zúčtovanie
 • riadenie dovoleniek príp. časového vyrovnania
 • XML výmena údajov pobočky pre decentrálne zápisy a zúčtovanie činností
 • kontrola odovzdania správy o pracovnom výkone pracovníka pomocou procesu dennej uzávierky

BMD Business Software – správna voľba pre Váš podnik!

BMD Business Solutions s.r.o.

Suché Mýto 1

SK-81103 Bratislava

+421 220 861 990

bratislava@bmd.com

Partner
Partner SKDP

Follow us

Folgen Sie uns auf LinkedIn
Folgen Sie uns auf YouTube
Go2Assist

Go2Assist

Clientsinfo

Clientsinfo

Mám záujem

Mám záujem

Zavolať

Zavolať

Poraďte mi

Poraďte mi

Prihlášky na BMD Newsletter

Newsletter

E-mail

E-mail

BMD Médiá

Médiá