Sie sehen die Flagge von Österreich

BMD
Österreich

Sie sehen die Flagge von Deutschland

BMD
Deutschland

Sie sehen die Flagge der Schweiz

BMD
Schweiz

Sie sehen die Flagge von Ungarn

BMD
Magyarország

Sie sehen die Flagge der Slowakei

BMD
Slovensko

Sie sehen die Flagge von Tschechien

BMD
Česko

Sie sehen die englische Flagge

BMD
International

Sie sehen die Flagge der Slowakei SK
Vyhľadaj

Podniková pobočka/optimalizácia pobočky

Váš softvér pre viacero pracovísk: špecifické funkcie pre pobočky

Ak má Váš podnik viacero pracovísk, je jedno či s JEDNOU alebo viacerými databázami, môžu byť vďaka tomuto balíku nastavené špecifické funkcie pre pobočky:                                                                                                                                            Obmedzenie vyhľadávacích programov pre projekty a spolupracovníkov. Vy riadite kto môže ktoré projekty použiť, napr. spolupracovník pobočky 1 primárne predovšetkým projekty pobočky 1.

Jednoduchá výmena výkonov medzi pobočkami

Uskutočňujete Vaše podnikové pobočky s viacerými databázami? Vďaka tomuto softvéru môžete celkom jednoducho "posielať" výkony z jednej pobočky do druhej. Napr. keď výkony vznikajú v jednej pobočke, ale zúčtovávajú sa v druhej. Vaše výhody: údaje z jednej pobočky môžu byť plne automaticky (to znamená úplne bez manipulácie používateľom) "zaslané" do druhej. Pri softvéri EVZ je samozrejmosťou: vo všetkých vyhodnoteniach sú zohľadnené osobitosti výmeny výkonov medzi pobočkami.

 

Podľa potreby môžu byť určené vlastné hodinové sadzy podľa pobočky.


Vyhodnocuje sa celkom jednoducho buď celý podnik alebo podľa jednotlivých pobočiek. 

Interná výmena výkonov 

EVZ výmena výkonov slúži na zobrazenie výkonov, ktoré sa predkladajú medzi ziskovými, nákladovými a inými strediskami. Výsledné úpravy môžu byť zhodnotené a použité ako predloha na obojstranné fakturovanie alebo nákladové účtovníctvo.

Uloženie pravidiel pre výmenu výkonov pre každú kombináciu riaditeľov a vedúcich oddelení. 

Tieto pravidlá môžu byť vedené pre časové obdobie, kombináciu riaditeľov, kombináciu vedúcich oddelení na základe troch rozdielnych hodinových sadzieb. (rozpočet vlastných nákladov, sadzby nákladov výrobcu, sadzby zúčtovania).

Uloženie špeciálnych hodinových sadzieb výmeny výkonov 

Toto uloženie sa používa, ak určití pracovníci (riaditeľa/vedúceho A) vykonávajú určité projekty (riaditeľa/vedúceho B). 

BMD Business Software – správna voľba pre Váš podnik!

BMD Business Solutions s.r.o.

Suché Mýto 1

SK-81103 Bratislava

+421 220 861 990

bratislava@bmd.com

Partner
Partner SKDP

Follow us

Folgen Sie uns auf Facebook
Folgen Sie uns auf Xing
Folgen Sie uns auf LinkedIn
Folgen Sie uns auf YouTube
Folgen Sie uns auf Kununu
Folgen Sie uns auf Instagram
Go2Assist

Go2Assist

Clientsinfo

Clientsinfo

Mám záujem

Mám záujem

Zavolať

Zavolať

Poraďte mi

Poraďte mi

Prihlášky na BMD Newsletter

Newsletter

E-mail

E-mail

BMD Médiá

Médiá