Sie sehen die Flagge von Österreich

BMD
Österreich

Sie sehen die Flagge von Deutschland

BMD
Deutschland

Sie sehen die Flagge der Schweiz

BMD
Schweiz

Sie sehen die Flagge von Ungarn

BMD
Magyarország

Sie sehen die Flagge der Slowakei

BMD
Slovensko

Sie sehen die Flagge von Tschechien

BMD
Česko

Sie sehen die englische Flagge

BMD
International

Sie sehen die Flagge der Slowakei SK
Vyhľadaj

Hodnotenie

Nasleduje vyhodnotenie všetkých EVZ-spracovaných údajov s takto zistenou hodinovou sadzbou (počet hodín * zistená hodinová sadzba) vhodné pre voliteľné výkonnostné podmienky.

To by Vás mohlo taktiež zaujímať:

Správa o vykonanej práci a prenos údajov                                                                                                                                                                                                                    
Fakturácia 
Podniková pobočka/optimalizácia pobočky 
EVZ + / Zaúčtovanie združenia kancelárií 
Zápis výkonov 
Vyhodnotenie výkonov 
Záznam kmeňových údajov
Kalkulácia hodinovej sadzby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Dodatočné využitie 

Späť do Evidencie a zúčtovania výkonov

 

BMD Business Software – správna voľba pre Váš podnik!

BMD Business Solutions s.r.o.

Suché Mýto 1

SK-81103 Bratislava

+421 220 861 990

bratislava@bmd.com

Partner
Partner SKDP

Follow us

Folgen Sie uns auf Facebook
Folgen Sie uns auf Xing
Folgen Sie uns auf LinkedIn
Folgen Sie uns auf YouTube
Folgen Sie uns auf Kununu
Folgen Sie uns auf Instagram
Go2Assist

Go2Assist

Clientsinfo

Clientsinfo

Mám záujem

Mám záujem

Zavolať

Zavolať

Poraďte mi

Poraďte mi

Prihlášky na BMD Newsletter

Newsletter

E-mail

E-mail

BMD Médiá

Médiá