Sie sehen die Flagge von Österreich

BMD
Österreich

Sie sehen die Flagge von Deutschland

BMD
Deutschland

Sie sehen die Flagge der Schweiz

BMD
Schweiz

Sie sehen die Flagge von Ungarn

BMD
Magyarország

Sie sehen die Flagge der Slowakei

BMD
Slovensko

Sie sehen die Flagge von Tschechien

BMD
Česko

Sie sehen die englische Flagge

BMD
International

Sie sehen die Flagge der Slowakei SK
Vyhľadaj

Fakturácia

 • Zostavte návrh na faktúru s výberom zúčtovacích klientov a činností, alebo dokončených výkonov
 • Čiastočná/ konečná faktúra
 • Tlač faktúr a súpisov výkonov v každom výbere, skupine a hĺbke detailov
 • Zmena návrhu faktúry v dialógu s priebežným hlásením krycieho príspevku, prevodov, zúčtovaní, skupinových preúčtovaní, blokovania výkazových pozícií, o tvorení skupín pre tlač faktúr, zálohách, čiastočných faktúrach, dobropisoch, zliav, spätný pohľad na posledné faktúry, príp. faktúry z predošlého roka, zavedenie textov pre vysvetlivky na činnosť a zadaných očividných platných záväzkov, ... 
 • Súčasné zúčtovanie viacerých faktúr pre jedného klienta (honorovanie na viacerých úrovniach)
 • Stornovanie a odúčtovanie, preúčtovanie s protokolom
 • Možnosť následne zmeniť správy o vykonanej práci
 • Úplne voľná tvorba faktúr vrátane značky kancelárie, lôg, stanovenie počtu tlačív
 • Automatická archivácia faktúr vrátane registrácie v odoslanej pošte
 • Vyvolanie fakturačných predlôh (návrh faktúry) priamo z archivovaných faktúr
 • Tlač plne vyplnených platobných poukážok a bankového inkasa
 • Bankové inkaso pomocou nosiča údajov
 • Voľná tvorba súpisu výkonov ako príloha k faktúre
 • Tlač zoznamov faktúr s výpočtom krytia
 • Zaúčtovanie vo finančnom a nákladovom účtovníctve
 • Priebeh vyúčtovania podľa predsedníctiev alebo honorových oblastí organizovateľných podľa súhrnných projektov
 • Voliteľné centrálne alebo decentrálne faktúrovanie prostredníctvom stavu spracovania faktúr (návrh, hotovo, tlač s účtom, zaúčtovaný, uložený...)
 • Rozvinutie už zúčtovaných faktúr s príp. stornovaním vo finančnom účtovníctve a tlač dobropisov
 • Vybavenie ľubovoľného počtu faktúr v jedinom pracovnom kroku (zúčtovací zväzok)

BMD Business Software – správna voľba pre Váš podnik!

BMD Business Solutions s.r.o.

Suché Mýto 1

SK-81103 Bratislava

+421 220 861 990

bratislava@bmd.com

Partner
Partner SKDP

Follow us

Folgen Sie uns auf Facebook
Folgen Sie uns auf Xing
Folgen Sie uns auf LinkedIn
Folgen Sie uns auf YouTube
Folgen Sie uns auf Kununu
Folgen Sie uns auf Instagram
Go2Assist

Go2Assist

Clientsinfo

Clientsinfo

Mám záujem

Mám záujem

Zavolať

Zavolať

Poraďte mi

Poraďte mi

Prihlášky na BMD Newsletter

Newsletter

E-mail

E-mail

BMD Médiá

Médiá