Sie sehen die Flagge von Österreich

BMD
Österreich

Sie sehen die Flagge von Deutschland

BMD
Deutschland

Sie sehen die Flagge der Schweiz

BMD
Schweiz

Sie sehen die Flagge von Ungarn

BMD
Magyarország

Sie sehen die Flagge der Slowakei

BMD
Slovensko

Sie sehen die Flagge von Tschechien

BMD
Česko

Sie sehen die englische Flagge

BMD
International

Sie sehen die Flagge der Slowakei SK
Vyhľadaj

EVZ + / Zaúčtovanie združenia kancelárií

EVZ-Plus spája viacero rôznych od seba nezávislých funkcií: 

Pravidlá vzájomného zúčtovania 

Môžete definovať pravidlá vzájomného zúčtovania, ktorými sa určí, za akých podmienok zúčtujú výkony firmy jedného združenia medzi sebou. Pritom vzniknú (v protiklade k balíku EVZ-výmena výkonov) skutočne "dvojité" obraty v účtovníctvach. Existuje tzw. "vonkajší obrat" u firmy, ktorá projekt vedie a "vnútorný obrat" u firmy, ktorá vedie pracovníkov. Honorár firmy, ktorá vedie pracovníkov je vlastným nákladom pre firmu vedúcu projekt. 

Vyhodnotenie vonkajšieho/vnútorného obratu

Vo všetkých EVZ vyhodnoteniach je samozrejme možné vonkajší (externý) a vnútorný (interný) obrat  oddelene a/alebo spoločne vyhodnotiť. 

Individualizované členenie/zobrazenie obratov 

Pomocou riadkov obratov môžu byť hromadné projekty, príp. ich projekty prečlenené vrámci jedného oddelenia. To umožňuje vedúcemu oddelenia členenie/zobrazenie obratov v EVZ hodnotení bez toho, aby musel manipulovať "správne" zákaznícke a koncernové údaje. 

Medzičasové obdobia 

V EVZ správe časových období je možné pracovať s medzičasovými obdobiami. Tým môžu byť hodnoty vrámci jedného hodnoteného mesiaca ľubovoľne často "zmrazené" a kedykoľvek znova obnovené.

Zúčtovanie poplatkov za telefón 

Tu môžu byť údaje z rozhrania importované do evidencie výkonov na zúčtovanie zákazníckych telefonátov zákazníkom. Tieto údaje z rozhrania musia byť k dispozícii vo formáte CSV alebo TXT. 


Najprv musia byť realizované nastavenia importu (prispôsobenie na databázu výrobcu telefónnej ústredne) ako sú štandardné číslo výrobku, štandardné číslo pracovníka, cena výrobku, štandardný zúčtovací text. Ak telefónna ústredňa umožňuje rozoznanie súkromných a obchodných telefónnych čísel, potom je to tiež možné.


Obsahuje súhrn všetkých telefonátov podľa zákazníka a časového rámca. Tým sa zamedzí zber nepotrebného obrovského množstva údajov.
 

BMD Business Software – správna voľba pre Váš podnik!

BMD Business Solutions s.r.o.

Suché Mýto 1

SK-81103 Bratislava

+421 220 861 990

bratislava@bmd.com

Partner
Partner SKDP

Follow us

Folgen Sie uns auf LinkedIn
Folgen Sie uns auf YouTube
Go2Assist

Go2Assist

Clientsinfo

Clientsinfo

Mám záujem

Mám záujem

Zavolať

Zavolať

Poraďte mi

Poraďte mi

Prihlášky na BMD Newsletter

Newsletter

E-mail

E-mail

BMD Médiá

Médiá