Sie sehen die Flagge von Österreich

BMD
Österreich

Sie sehen die Flagge von Deutschland

BMD
Deutschland

Sie sehen die Flagge der Schweiz

BMD
Schweiz

Sie sehen die Flagge von Ungarn

BMD
Magyarország

Sie sehen die Flagge der Slowakei

BMD
Slovensko

Sie sehen die Flagge von Tschechien

BMD
Česko

Sie sehen die englische Flagge

BMD
International

Sie sehen die Flagge der Slowakei SK
Vyhľadaj

CRM systém od BMD: manažment vzťahov so zákazníkmi – jednoducho a jasne

Softvér BMD CRM (Customer Relationship Management) je optimálna kombinácia manažmentu dokumentov a organizácie kancelárie. Softvér BMD Customer Relationship Management (CRM) podporuje Váš kontakt so zákazníkmi, dodávateľmi a záujemcami.

Highlighty softvéru BMD CRM

 • optimálne podporuje Vaše kontakty so zákazníkmi
 • Vaša organizácia kancelárie – jednoducho a efektívne
 • flexibilný systém oprávnení ako základ bezpečnosti citlivých údajov
 • voľne definovateľné Workflow podporia Vaše obchodné procesy
 • optimalizujete Váš manažment vzťahov so zákazníkmi so softvérom BMD CRM
 • Web CRM - Majte najdôležitejšie CRM funkcie a údaje k dispozícii kedykoľvek a kdekoľvek

Vaše výhody

 • centrálnu bázu údajov je potrebné spravovať iba raz
 • zákazníkov je možné evidovať s ľubovoľným počtom adries a telefónnych čísiel tak isto ako iné kontakty, ktoré sú dôležité pre korešpondenciu, akvizíciu a strategický marketing
 • efektívne využitie údajov klientov a adries (hromadný list, obežníky, sledovanie rozdeľovačov, vybavenie hromadného odosielania niekoľkými klikmi a mnoho iného)
 • jednoduchá a efektívna organizácia kancelárie
 • flexibilný systém oprávnení tvorí základ záruky zabezpečenia Vašich citlivých údajov
 • podpora Vašich obchodých procesov pomocou voľne definovateľných Workflows

Informácie dôležité pre rozhodovanie

Kliknutím tlačidla otvoríte v CRM pre rozhodovanie relevantné informácie o Vašich zákazníkoch z iných licencovaných modulov BMD NTCS:

 • obrat 
 • nákupné správanie 
 • platobné návyky
 • marketingové znaky


Skutočná sila manažmentu vzťahov so zákazníkmi oproti ostatným produktom spočíva v úplnej integrácii. BMD CRM Software je prepojený s celou aplikáciou BMD.

CRM ako organizačné riešenie

Disponujete organizačným riešením, ktoré je plne integrované do

 • evidencie úloh ERP 
 • reporting (transparentnosť výdavkov cez controlling, nákladové účtovníctvo) 
 • celého účtovníctva.

 

Pomocou systému CRM od BMD dosiahnete vysokú transparentnosť všetkých údajov zákazníkov, záujemcov a dodávateľov pre Vašich zamestnancov. Disponujete plnou integráciou Vašej časti plne automaticky zakladanej korešpondencie.

Workflow

Zobrazenie rôznych pracovných postupov

Prostredníctvom Workflow môžete definovať rôzne pracovné postupy vo Vašej firme ako systém postupnosti funkcií a zodpovedných zamestnancov. Takýmto spôsobom môžete vytvoriť napr. rôzne pravidlá pre dokumenty a tým definovať ich tok cez podnik alebo kanceláriu. Konkrétny príklad z praxe: vytvoríte ponuku, ktorá musí byť odsúhlasená príslušným predajcom, avšak od určitej čiastky aj vedúcim predaja. Pomocou Workflow taktiež dokážete bez problémov zabezpečiť proces vypracovania zmluvy, ktorá musí byť najprv schválená konateľom firmy a následne doručená ďalším príslušným oddeleniam pre ďalšie spracovanie.

Schvaľovanie termínov a uvoľnenie rôznych zúčtovacích procesov

Existujú mnohé ďalšie možnosti využitia modulu CRM. Je k dispozícii napríklad využitie schvaľovacieho procesu pre termíny (napr. dovolenka, vzdelávacie kurzy, náhradné voľno …) alebo schválenie mesačnej závierky pre časovú dochádzku.

Zachovajte si prehľad

Nástrojom modulu Workflow sú úlohy, ktoré sa zakladajú podľa definovateľných pravidiel. Vybavením jednej úlohy sa proces automaticky posunie k ďalšiemu kroku v definovanom  procese, až kým sa nevybavia všetky kroky. Pri každom dokumente je viditeľné, cez ktorý Workflow prešiel a na akom mieste sa práve nachádza.

Web CRM

Cez internet komfortne spravujte Vaše každodenné úlohy a termíny

Vaše výhody:

 • Pomocou Web CRM archivujete Vaše dokumenty odkiaľkoľvek a rýchlo (potrebný prístup k internetu).
 • Tak máte pri sebe neustále k dispozícií všetky Vaše termíny, úlohy a dokumenty, napr. na stretnutí u zákazníka, alebo kdekoľvek inde kde ich potrebujete.
 • Údaje sú okamžite ukladané v centrálnej NTCS-Databáze, v ktorej je užívateľ príhlásený. Tak sú tieto údaje okamžite dostupné a viditeľné taktiež pre všetkých ostatných užívateľov. 

Dodatočná integrácia

 • synchronizácia so smartfónmi a MS Office 
 • automatická archivácia z MS Office, 
 • prepojenie s cudzími programami prostredníctvom ovládača tlačiarne 
 • otvorenie zákazníckych informácii zo všetkých častí programu, resp. 
 • pestré možnosti zobrazenia podnikovej organizácie (zodpovední zamestnanci, workflow, sledovanie akcií, automatické upozornenia a pripomienky a mnoho iného)
 • personalistika 
 • BMD Project (správa, organizácia a manažment projektov a plánovanie ľudských zdrojov)

BMD Business Software – správna voľba pre Váš podnik!

BMD Business Solutions s.r.o.

Suché Mýto 1

SK-81103 Bratislava

+421 220 861 990

bratislava@bmd.com

Partner
Partner SKDP

Follow us

Folgen Sie uns auf Facebook
Folgen Sie uns auf Xing
Folgen Sie uns auf LinkedIn
Folgen Sie uns auf YouTube
Folgen Sie uns auf Kununu
Folgen Sie uns auf Instagram
Go2Assist

Go2Assist

Clientsinfo

Clientsinfo

Mám záujem

Mám záujem

Zavolať

Zavolať

Poraďte mi

Poraďte mi

Prihlášky na BMD Newsletter

Newsletter

E-mail

E-mail

BMD Médiá

Médiá