Sie sehen die Flagge von Österreich

BMD
Österreich

Sie sehen die Flagge von Deutschland

BMD
Deutschland

Sie sehen die Flagge der Schweiz

BMD
Schweiz

Sie sehen die Flagge von Ungarn

BMD
Magyarország

Sie sehen die Flagge der Slowakei

BMD
Slovensko

Sie sehen die Flagge von Tschechien

BMD
Česko

Sie sehen die englische Flagge

BMD
International

Sie sehen die Flagge der Slowakei SK
Vyhľadaj

Softvér CRM od BMD: manažment vzťahov so zákazníkmi – jednoducho a jasne

Softvér BMD CRM (Customer Relationship Management) je optimálna kombinácia manažmentu dokumentov a organizácie kancelárie. Softvér BMD Customer Relationship Management (CRM) podporí Vaše kontakty k zákazníkom, dodávateľom a záujemcom.

Highlights softvéru BMD CRM

 • optimálne podporí Vaše kontakty k zákazníkovi
 • Vaša organizácia kancelárie – jednoducho a efektívne
 • flexibilný systém oprávnení ako základ bezpečnosti senzibilných údajov
 • voľne definovateľné Workflows podporia Vaše obchodné procesy
 • optimalizujete Váš manažment vzťahov so zákazníkmi so softvérom BMD CRM

Vaše výhody

 • centrálny kmeň s údajmi je potrebné obslúžiť iba raz
 • zákazníkov je možné spravovať s ľubovoľným počtom adries a telefónnych čísiel tak isto ako iné kontakty, ktoré sú pre korešpondenciu, akvizíciu a strategický marketing dôležité
 • efektívne využitie údajov klientov a adries (hromadný mail, obežníky, sledovanie distribútorov, vybavenie hromadného odosielania niekoľkými klikmi a mnoho ďalších)
 • jednoduchá a efektívna organizácia kancelárie
 • flexibilný systém oprávnení tvorí základ záruky zabezpečenia Vašich senzibilných údajov
 • podpora Vašich obchodých procesov voľne definovateľnými Workflows

Relevantné informácie

Stlačením tlačidla vyvoláte v CRM relevantné informácie o Vašich zákazníkoch z iných licencovaných modulov BMD NTCS:

 • obrat 
 • nákupné správanie 
 • platobné návyky
 • marketingové znaky


Skutočná sila oproti ostatným produktom spočíva v úplnej integrácii pri manažmente vzťahov so zákazníkmi. BMD CRM Software je prepojený s celou aplikáciou BMD.

CRM ako organizačné riešenie

Disponujete organizačným riešením, ktoré je plne integrované do

 • evidencie úloh ERP 
 • reporting (transparentnosť výdavkov cez controlling, výpočet výdavkov) 
 • celého účtovníctva.

 

Pomocou systému CRM od BMD dosiahnete vysokú transparentnosť všetkých údajov zákazníkov, záujemcov a dodávateľov pre Vašich spolupracovníkov. Disponujete plnou integráciou Vašej čiastočne plne automaticky zakladanej korešpondencie.

Workflow

Zobrazenie rôznych pracovných postupov

Prostredníctvom rôznych pracovných postupov vo Vašej firme, dosiahnete regulovanie jednotlivých činností a súčasne aj zodpovedných pracovníkov. Takýmto spôsobom napr. založíte rôzne pravidlá pre kolobeh Vašich dokumentov, a tieto Vám zároveň umožnia zobraziť ich celkový a prehľadný tok vo Vašej firme. Konkrétny príklad z praxe: vytvoríte ponuku, ktorá musí byť jednak príslušným predajcom odsúhlasená, jednak od určitej čiastky aj schválená.  Ďalej dokážete bez problémov uvoľniť konateľovi firmy napr. obchodné zmluvy a delegovať ich príslušným oddeleniam na ďalšie spracovanie.

Schvaľovanie termínov a uvoľnenie rôznych zúčtovacích procesov

Existujú ďalšie možnosti využitia spomínaného modulu. Napríklad využitie schvaľovacieho procesu pre termíny (napr. dovolenka, vzdelávacie kurzy, …) alebo vykonanie mesačných závierok pre časovú dochádzku sú k dispozícii.

Zachovajte si prehľad

Ako súbor nástrojov Workflow slúžia úlohy, ktoré sú založené podľa definovaných pravidiel. Vybavením jednej úlohy sa posunie k ďalšiemu kroku v definovanom  procese, až kým sa nevybavia všetky kroky. Za každý dokument je viditeľné, ktorým Workflow prebehol a na akom mieste sa práve nachádza.

Web CRM

Pomocou internetu spravujete komfortne Vaše každodenné úlohy a termíny

Vaše výhody:

 • Pomocou Web CRM archivujete tiež Vaše dokumenty kdekoľvek a rýchlo (potrebný prístup k internetu)
 • Tak máte k dispozícií okrem Vašich termínov, úlohy a dokumenty stále zo sebou u zákazníka – tam kde ich potrebujete.
 • Údaje sú ihneď uložené v centrálnej NTCS-Databanke, v ktorej je užívateľ príhlásený. Takto sú tieto údaje ihneď k dispozícií pre všetkých ostatných užívateľov. 

Dodatočná integrácia

 • synchronizácia so smartfónmi a MS Office 
 • automatická archivácia z MS Office, 
 • prepojenie s cudzími programami cez ovládač tlačiarne 
 • vyvolanie zákazníckych informácii odvšadiaľ v programe resp. 
 • pestré možnosti zobrazenia podnikateľskej organizácie (zodpovední spolupracovníci, workflow, sledovanie akcií, automatické hlásenia a pripomienky a veľa ďalších)
 • personalistika 
 • BMD Project (správa, organizácia a manažment projektov a plánovanie ľudských zdrojov)

BMD Business Software – správna voľba pre Váš podnik!

BMD Business Solutions s.r.o.

Suché Mýto 1

SK-81103 Bratislava

+421 220 861 99

bratislava@bmd.com

Partner
Partner SKDP

Follow us

Folgen Sie uns auf Facebook
Folgen Sie uns auf Xing
Folgen Sie uns auf LinkedIn
Folgen Sie uns auf YouTube
Folgen Sie uns auf Kununu
Folgen Sie uns auf Instagram
Go2Assist

Go2Assist

Clientsinfo

Clientsinfo

Mám záujem

Mám záujem

Zavolať

Zavolať

Poraďte mi

Poraďte mi

Prihlášky na BMD Newsletter

Newsletter

E-mail

E-mail