Sie sehen die Flagge von Österreich

BMD
Österreich

Sie sehen die Flagge von Deutschland

BMD
Deutschland

Sie sehen die Flagge der Schweiz

BMD
Schweiz

Sie sehen die Flagge von Ungarn

BMD
Magyarország

Sie sehen die Flagge der Slowakei

BMD
Slovensko

Sie sehen die Flagge von Tschechien

BMD
Česko

Sie sehen die englische Flagge

BMD
International

Sie sehen die Flagge der Slowakei SK
Vyhľadaj

BMD CRM & DMS

BMD CRM sa prispôsobí Vašim interným organizačným procesom a uľahčí Vám vďaka rozsiahlej integrácii do všetkých modulov BMD každodennú prácu.

Kmeňové údaje, základné funkcie

Správa všetkých kmeňových údajov je somozrejmosťou. K tomu patria okrem iného:

 • kmeňové údaje klientov, spoločností, príslušníkov a iných kontaktných osôb
 • zodpovední zamestnanci s voliteľným definovaním oblasti napr. kto je zodpovedný za Bilanciu, FIÚČ…
 • skupiny zákazníkov, zoznamy adresátov

K tomu sa počíta aj správa kontaktných osôb u klienta ako aj správa inštitúcií - daňové úrady, obce, oblastné zdravotné a sociálne poisťovne...

 

Profitujte z generátora zoznamov: Široká paleta možností filtrovania, triedenia, porovnávania údajov s možnosťou exportu, tlače a špecifickými nastaveniami polí, triedenia a výstupu podľa potrieb užívateľov

 

Uľahčite si prácu: Starostlivosť a údržba je jednoduchá a bez zbytočností.


Množstvo možných oprávnení obmedzí nasledujúce činnosti na oprávnený okruh užívateľov: 

 • zmena systémových nastavení
 • prístup k citlivým údajom
 • úprava rozsiahleho množstva údajov (archívy, firmy, kategórie údajov)
 • ochrana určených zákazníkov a s nimi súvisiacich údajov
 • oprávnenia na spustenie funkcií a menu s rôznymi požiadavkami za oddelenie, spolupracovníka, ...

Zákaznícky navigátor 

Rozsiahly a vždy dostupný prístup ku všetkým potrebným údajom klientov je realitou. Všetky údaje, ktoré akokoľvek súvisia so zákazníkom máte rýchlo a prehľadne k dispozícii

Pomocou jedného kliknutia máte prístup ku všetkým želaným údajom, či už to sú kmeňové údaje zákazníkov, zodpovednosti alebo dokumenty.

V telefónnom zozname nájdete okamžite všetky kontakty súvisiace so zákazníkom. S kronikou spravujete poznámky, pripomienky, informácie - napr. výnimočné dohody - k určitému klientovi. Tak isto je možný prístup na zákaznícky účet a otvorené položky. Všetky kontakty s jedným klientom nájdete zoskupené a štrukturované v kontaktnom žurnále. Zákaznícky kalendár Vás informuje o dohodnutných termínoch a úlohách.

Prostredníctvom klientskeho spisu je Vám k dispozícii plnohodnotný prehľad funkcií programu k Vášmu klientovi relevantných pre daňového poradcu počas viacerých rokov. Odborný pracovníci z oblasti bilancovania, daňového priznania a účtovníctva tak môžu riadiť ich činnosti výlučne prostredníctvom klientskeho spisu.

S BMD CRM sa vykonáva klasická správa kancelárie. Pohodlný prehľad je dostupný pomocou stlačenia klávesy cez lištu so symbolmi alebo lištu rýchleho štartu. V kalendári spolupracovníka sú zhrnuté podstatné pracovné pomôcky (úlohy a termíny) spolupracovníka.

V BMD CRM Vám sú k dispozícii nasledovné oblasti:

Termíny

Správa termínov umožní zakladanie a kontrolu termínov podľa spolupracovníkov, skupín spolupracovníkov, zákazníkov / dodávateľov, inštitúcíí, atď. Termíny je možné rozdeliť viacerým spolupracovníkom a napr. delegovať iným kolegom.

Úlohy

Správa úloh obsahuje všetky zaevidované úlohy. Úlohy sa využívajú na rozdeľovanie práce zodpovedným spolupracovníkom. Výhoda pri používaní úloh oproti e-mailom spočíva v tom, že úlohy sú jednoznačné a prostredníctvom priradenia ku klientovi a spolupracovníkovi je tiež jednoducho možný prehľad pripadajúcich úloh.

Úlohy je možné vytvoriť nielen v správe úloh, ale okrem iného aj v správe otvorených položiek, zápisnici rokovaní, telefónnej zápisnici, správe dokumentov alebo Workflow.

Ďalšie plus je, že termíny a úlohy sú synchronizované s programom Outlook - obojsmerne.

Telefón

Telefónna zápisnica Vám umožní evidenciu všetkých prichádzajúcich a odchádzajúcich hovorov, ktoré ste viedli so zákazníkmi, inštitúciami a inými partnermi resp. ich kontaktnými osobami.

Kontaktný žurnál

Kontaktný žurnál obsahuje podľa nastavení všetky informácie (tzv. kontakty), ktoré boli uložené ku klientovi, dodávateľovi, inštitúcii atď. ako napr. termíny, úlohy, lehoty, telefonáty, dokumenty, pošta, zápisnice rokovaní alebo udalosti.

S kontaktnou štatistikou je možné podrobne zodpovedať nasledovné otázky:

 • Koľko kontaktov mám s mojím zákazníkom?
 • Ako často sa v rámci určitého časového obdobia uskutočňuje kontakt?
 • Ktoré kontakty pribúdajú, ktoré ubúdajú?

Zdroje

Interný systém požičovne Vám je k dispozícii so správou zdrojov. Spolupracovníkom sú pri vykonávaní ich činnosti prehľadne k dispozícii rôzne zdroje, napríklad miestnosti, médiá, autá atď. Zaevidované sú v správe zdrojov a sú prístupné aj v iných častiach programu, napríklad v termínovom kalendári.

Plán zdrojov

Jedna časť správy zdrojov je plán zdrojov. Pomocou tejto časti je naraz zreteľné, ktoré zdroje sú práve k dispozícii, resp. ktoré už sú rezervované.

Vyhodnotenia CRM

Počas stálej prevádzky CRM sa zapisuje veľké množstvo informácií Vašich spolupracovníkov. Pokiaľ tieto informácie súvisia so zákazníkmi, dodávateľmi, možnými dodávateľmi alebo záujemcami zo správy kmeňa osôb, ponúka NTCS možnosť ich zoradiť a zobraziť vo vyhodnoteniach CRM (kontrola kontaktov, kontaktná štatistika, porovnanie kontaktnej štatistiky) podľa najrôznejších kritérií.

V kontaktnej štatistike sa tieto kontakty staticky zobrazia na definované časové obdobie. Všetky činnosti zapísané v kontaktnom žurnáli sa zobrazia v kontaktnej štatistike.

Porovnanie kontaktnej štatistiky Vám ponúka možnosť zobraziť dve časové obdobia ohľadne intenzity a spôsobu príjímania kontaktov so  zákazníkmi, dodávateľmi, možnými dodávateľmi a záujemcami. Je možné porovnať kontaktové štatistiky dvoch od seba nezávisle definovaných časových období.

Pri kontrole kontaktov je dôkežitá samotná osoba. V stĺpcoch sa zobrazia kontakty sčítané podľa druhov kontaktu. Ukážu sa aj osoby bez kontaktných údajov.


Prostredníctvom vstupných polí môžete údaje na základe vyhodnotenia zoradiť napríklad podľa zákazníka, spolupracovníka, druhu kontaktu, časového obdobia, ako aj obchodného vedúceho, vedúceho oddelenia a odborného pracovníka.

Nápady

Správa nápadov umožní registráciu a nájdenie nápadov. 
Okrem toho je možné nápady zobraziť aj v kontaktnom žurnále, ak bola nápadu priradená osoba.
 

Budíky

V správe budíkov je možné vytvoriť jeden alebo viac budíkov pripomenutí a prihlásenému užívateľovi sa zobrazí prehľad všetkých pripomenutí.

Interné správy

Interné správy je možné v CRM využiť jednak na automatické oznámenie nových zápisov resp. zmeny termínov, úloh a lehôt iných spolupracovníkov, jednak ako interný komunikačný prostriedok.

Vymazané objekty

V správe ,,Vymazané objekty" sa (ako vymazané úlohy) zobrazia všetky vymazané úlohy, termíny a nápady. Omylom vymazané údaje je tu možné obnoviť, ale iba majiteľom ako aj osobou, ktorá údaj vymazala.

Štandardy prideľovania oprávnení

Automatický systém prideľovania oprávnení k jednotlivým funkciám obsahuje všetky základné funkcie  v NTCS. Okrem iného tieto funkcie obsahujú moduly CRM, Evidenciu výkonov, Finančné účtovníctvo, Nákladové účtovníctvo, HRM, Ročnú závierku a prílohu, Majetok a Časovú dochádzku. Dodatočne disponuje viacerými návrhmi na zvýšenie efektívnosti organizácie. Tým je podstatne jednoduchšie používať koncept tzv. rolí, ktorý je prispôsobený na Vašu firmu.

Systém manažmentu dokumentov - DMS

Využívajte systém manažmentu dokumentov, ktorý je zahrnutý v BMD CRM: Zistiť viac o DMS

BMD Business Software – správna voľba pre Váš podnik!

BMD Business Solutions s.r.o.

Suché Mýto 1

SK-81103 Bratislava

+421 220 861 99

bratislava@bmd.com

Partner
Partner SKDP

Follow us

Folgen Sie uns auf Facebook
Folgen Sie uns auf Xing
Folgen Sie uns auf LinkedIn
Folgen Sie uns auf YouTube
Folgen Sie uns auf Kununu
Folgen Sie uns auf Instagram
Go2Assist

Go2Assist

Clientsinfo

Clientsinfo

Mám záujem

Mám záujem

Zavolať

Zavolať

Poraďte mi

Poraďte mi

Prihlášky na BMD Newsletter

Newsletter

E-mail

E-mail