Sie sehen die Flagge von Österreich

BMD
Österreich

Sie sehen die Flagge von Deutschland

BMD
Deutschland

Sie sehen die Flagge der Schweiz

BMD
Schweiz

Sie sehen die Flagge von Ungarn

BMD
Magyarország

Sie sehen die Flagge der Slowakei

BMD
Slovensko

Sie sehen die Flagge von Tschechien

BMD
Česko

Sie sehen die englische Flagge

BMD
International

Sie sehen die Flagge der Slowakei SK
Vyhľadaj

Softvér finančné plánovanie – pripravený na budúcnosť

Controlling ,,pohnutím prsta" – nízke náklady, veľa úžitku a veľký účinok

Softvér finančné plánovanie BMD sprehľadňuje situáciu v oblasti likvidity, tržieb, zisku a majetku, rovnako aj v nákladoch Vášho podnikania. Na tomto základe môžete nasmerovať Váš podnik k úspešnej budúcnosti.

Highlights softvéru BMD Controlling

  • transparentnosť v oblasti finančnej a likviditačnej situácie Vášho podniku
  • situácia v oblasť tržieb, zisku a majetku je rozsiahle zobrazená
  • využívajte 3 prvky plánovania: plánovaný výkaz ziskov a strát, finančný plán, plánovaná súvaha
  • Váš profesionálny základ rozhodovania pre Váš podnikateľský úspech
  • pripravený na budúcnosť s finančným plánovaním BMD

Plánovaný výkaz ziskov a strát

V plánovanom výkaze ziskov a strát budú na základe bežného roku stanovené hodnoty rozpočtu pre budúci rok(y) a porovnávané náklady a výnosy. Pritom môžu byť rozpočtové hodnoty prevzaté z BMD Nákladového účtovníctva, ERP alebo z rozpočtu miezd.

Finančný plán

Vo finančnom pláne budú toky platieb a vývoj likvidity zobrazené na základe aktuálnych pohybov platieb vo FIÚČ. Máte možnosť vytvárať plánovaný výkaz priamou i nepriamou metódou.

Plánovaná súvaha

Z hodnôt výsledovky a finančného plánu je zostavená plánovaná súvaha, ktorá ukazuje na budúcu majetkovú a kapitálovú situáciu Vášho podniku. Tá slúži tiež ako základ aj pre zisťovanie ukazovateľov (rentabilita, BEP, ROI).

BMD Business Software – správna voľba pre Váš podnik!

BMD Business Solutions s.r.o.

Suché Mýto 1

SK-81103 Bratislava

+421 220 861 990

bratislava@bmd.com

Partner
Partner SKDP

Follow us

Folgen Sie uns auf Facebook
Folgen Sie uns auf Xing
Folgen Sie uns auf LinkedIn
Folgen Sie uns auf YouTube
Folgen Sie uns auf Kununu
Folgen Sie uns auf Instagram
Go2Assist

Go2Assist

Clientsinfo

Clientsinfo

Mám záujem

Mám záujem

Zavolať

Zavolať

Poraďte mi

Poraďte mi

Prihlášky na BMD Newsletter

Newsletter

E-mail

E-mail