Sie sehen die Flagge von Österreich

BMD
Österreich

Sie sehen die Flagge von Deutschland

BMD
Deutschland

Sie sehen die Flagge der Schweiz

BMD
Schweiz

Sie sehen die Flagge von Ungarn

BMD
Magyarország

Sie sehen die Flagge der Slowakei

BMD
Slovensko

Sie sehen die Flagge von Tschechien

BMD
Česko

Sie sehen die englische Flagge

BMD
International

Sie sehen die Flagge der Slowakei SK
Vyhľadaj

Nákladové stredisko pre časovú dochádzku

Rôznorodé možnosti

Vaši spolupracovníci majú možnosť zaúčtovania ich pracovnej doby na nákladové strediská, nositeľov nákladov, projekty, ...
Tu zaúčtované časy je možné previesť priamo do Nákladového účtovníctva BMD.

  • zaúčtovanie na nákladové strediská / nositeľov nákladov / dimenziu / oddelenie nákladového účtovníctva / obchodnú oblasť
  • hodinová sadzba za spolupracovníka, činnosť ...
  • prevzatie zaúčtovaných časov do NÁÚČ
  • vlastné vyhodnotenia NÁÚČ s možnosťami filtrov vo všetkých dimenziách NÁÚČ, projektoch, činnostiach, druhoch zaúčtovaní, ... vrátane hodinovej sadzby a stromového náhľadu

BMD Business Software – správna voľba pre Váš podnik!

BMD Business Solutions s.r.o.

Suché Mýto 1

SK-81103 Bratislava

+421 220 861 990

bratislava@bmd.com

Partner
Partner SKDP

Follow us

Folgen Sie uns auf Facebook
Folgen Sie uns auf Xing
Folgen Sie uns auf LinkedIn
Folgen Sie uns auf YouTube
Folgen Sie uns auf Kununu
Folgen Sie uns auf Instagram
Go2Assist

Go2Assist

Clientsinfo

Clientsinfo

Mám záujem

Mám záujem

Zavolať

Zavolať

Poraďte mi

Poraďte mi

Prihlášky na BMD Newsletter

Newsletter

E-mail

E-mail