Sie sehen die Flagge von Österreich

BMD
Österreich

Sie sehen die Flagge von Deutschland

BMD
Deutschland

Sie sehen die Flagge der Schweiz

BMD
Schweiz

Sie sehen die Flagge von Ungarn

BMD
Magyarország

Sie sehen die Flagge der Slowakei

BMD
Slovensko

Sie sehen die Flagge von Tschechien

BMD
Česko

Sie sehen die englische Flagge

BMD
International

Sie sehen die Flagge der Slowakei SK
Vyhľadaj

Call-Interface

Prostredníctvom modulu BMD Call-Interface môže BMD – užívateľka/užívateľ:

  • vytvoriť prepojenie telefonických rozhovorov ako aj
  • rozpoznať a identifikovať prichádzajúce hovory. 

Pomocou uvedených výhod v module BMD Call-Interface disponujete obrovským informačným náskokom.  Napríklad môžete určiť, aby sa určitá aplikácia - napr. telefónny protokol z modulu BMD Organizér - zobrazila v popredí. Rovnako môžete využiť uložené informácie volajúceho a tým pádom aj jednoduchšie spracovanie uvedených informácii.
 

Tým pádom máte k dispozícii všetky uložené informácie o volajúcom a môžete mu výrazne ľahšie dať poradenstvo. Vďaka protokolu predošlých telefonátov majú všetci pracovníci kedykoľvek informácie o tom ktoré hovory boli k akým témam vedené. Okrem toho je viditeľné s kým Váš zákazník predtým telefonoval. 

Otázka znie: čo všetko potrebujete ako BMD – užívateľka, resp. užívateľ pre nasadenie modulu BMD Call-Interface?

Jednoducho tzv. TAPI – dátové rozhranie Vášho telefonického systému.

BMD Business Software – správna voľba pre Váš podnik!

BMD Business Solutions s.r.o.

Suché Mýto 1

SK-81103 Bratislava

+421 220 861 990

bratislava@bmd.com

Partner
Partner SKDP

Follow us

Folgen Sie uns auf Facebook
Folgen Sie uns auf Xing
Folgen Sie uns auf LinkedIn
Folgen Sie uns auf YouTube
Folgen Sie uns auf Kununu
Folgen Sie uns auf Instagram
Go2Assist

Go2Assist

Clientsinfo

Clientsinfo

Mám záujem

Mám záujem

Zavolať

Zavolať

Poraďte mi

Poraďte mi

Prihlášky na BMD Newsletter

Newsletter

E-mail

E-mail